logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Dybbølgade 68, 6400 Sønderborg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive et enfamilieshus beliggende på Dybbølgade 68, 6400 Sønderborg.

Ejendommen står registreret med en bevaringsværdi på 5 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i fire ugers offentlig høring. For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Ejendommen ligger på Dybbølgade umiddelbart syd for Dybbøl Skolen. Bygningen markerer sig i et forløb af ejendomme fra begyndelsen af 1900-tallet, der mod syd har frit udsyn over landskabet øst for Dybbøl Banke. Bygningen ligger en smule tilbagetrukket på grunden og er opført i en byggestil, der er inspireret af Bedre Byggeskik. Huset står i blank rødstensmur med en afdæmpet detaljeringsgrad. Vinduerne er af træ og fremstår hvidmalede. Taget er halvvalmet og beklædt med eternitskifer. 

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 7. april 2017 kl. 24.00 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.