logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Regulering af et privat rørlagt vandløb

Ansvarlig Hans Erik Jensen
Opdateret 06.07.2017

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning om regulering af et privat rørlagt vandløb ved Buskmosevej i Rinkenæs. Det rørlagte vandløb har udløb til det offentlige vandløb Kirmajbæk.

Formålet med reguleringsprojektet er at forhindre gentagne oversvømmelser i området.

Offentliggørelse
Projektforslaget fremlægges i offentlig høring i 5 uger i perioden 6. juli 2017 – 10. august 2017.
Projektet er samtidig sendt i høring hos lodsejere, andre parter, berørte myndigheder og klageberettigede organisationer.

Høringssvar
Inden Sønderborg Kommune træffer afgørelse i sagen, er der mulighed for at komme med høringssvar til projektet. 

Svar og bemærkninger m.m. skal sendes til vand-natur@sonderborg.dk eller til Sønderborg Kommune, Vand og Natur, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg. Fristen er 10. august 2017. 
Efter høringsperiodens udløb bliver de modtagne høringssvar behandlet, og kommunen træffer afgørelse i sagen.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.