logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til børn, forældre og personale i dagpleje, institution og skole
Opdateret 25.04.2018

Hvad er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning?

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til børn, forældre og personaler i dagpleje, institution og skole, når der er bekymring for et barns udvikling og trivsel.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder tæt sammen med forældrene og det personale, der har kontakt til barnet/den unge i det daglige.

Hvordan arbejder vi?

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder ud fra Børneparaplyen. Formålet med Børneparaplyen er at understøtte en fælles tværfaglig arbejdsstrategi og et fælles arbejdsredskab for alle, som i deres daglige arbejde er sammen med børn og deres familier i boerneparaplyen.jpgSønderborg Kommune. 

Det betyder, at forældre i et samarbejde med det pædagogiske personale omkring barnet, kan indkalde relevante fagpersoner fra Børn & Familie for at søge råd og vejledning. Målet er, at de voksne omkring barnet bliver bedre til at hjælpe det.

Det tilbyder tale/hørepædagogerne

Hvis et barn har sproglige vanskeligheder kan tale/hørepædagogerne hjælpe med råd og vejledning til forældre, dagpleje, institutioner og skoler. Tale/hørepædagogerne hjælper også med undervisning af børn med sproglige vanskeligheder.

De sproglige vanskeligheder kan have flere forskellige udtryk. Nogle børn kan have udfordringer med sprogforståelse, andre med sætningsdannelse, ordforråd eller udtale. Nogle børn stammer. Tale/hørepædagogerne hjælper også hvis barnet har hørevanskeligheder.

Det tilbyder psykologerne og de psykologiske pædagogiske konsulenter

Hvis forældre, lærer eller pædagog over tid observerer et barn, der ikke trives, eller hvis udvikling ikke er som den burde være, kan psykologerne/ de psyk. pæd. konsulenter bidrage. 

Psykologerne /de psyk. pæd. konsulenter arbejder med rådgivning, vejledning og udredning af børn og unge mellem 0 og 18 år, der har særlige behov. 

Det kan dreje sig om børn og unge, hvor der er bekymringer for deres sproglige udvikling, sanse-motoriske udvikling, indlæringsevne, adfærd, trivsel samt samspil mellem børn og voksne.  

Det kan også dreje sig om børn og unge med forskellige former for funktionsnedsættelser eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Psykologerne bidrager med at tilpasse den specialpædagogiske indsats – herunder inklusion - i institution og skole, i overensstemmelse med barnets funktionsniveau og udviklingsmuligheder.

Hvordan får jeg kontakt?

Som regel sker den første kontakt i et samarbejde mellem forældre og barnets dagtilbud/skole på baggrund af Børneparaplyen. Som forældre kan man få oplyst hvilken medarbejder, der er tilknyttet barnets dagpleje/institution/skole. 

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.