logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Hverdagsrehabilitering ”Hjælp til selvhjælp – et fælles ansvar”

Når en borger bliver tilknyttet Socialpsykiatrien i Sønderborg kommune vil de indsatser borgeren modtager ske ud fra en rehabiliterende tilgang.
Opdateret 01.03.2016

Når der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, udarbejdes der sammen med borgeren et meningsgivende mål for den indsats borgeren er blevet tildelt. Der arbejdes i en tidsbegrænset periode mod opnåelse af borgerens mål, og der evalueres løbende, hvorfor også indsatsens indhold tilpasses løbende.

Foto af mennesker gående i skov

Det tværfaglige samarbejde er afgørende. Ved at bringe de forskellige faglige kompetencer i spil, opnår vi mulighed for at komme hele vejen rundt om den enkelte borger. Ingen faggrupper har patent på helhedssynet. Vi tror på, at vi sammen er bedre end hver for sig.
Social og Senior har følgende grundlæggende antagelse: Borgeren vil helst klar sig uden hjælp fra andre og er motiveret for at mestre hverdagen. Ved den rehabiliterende tilgang tages der udgangspunkt i borgernes ressourcer og muligheder. Dette gøres ligeledes ud fra den motiverende, sundhedsfremmende, anerkendende og recovery-orienterede tilgang.
Målet med at arbejde ud fra den rehabiliterende tilgang er at:

  • At fastholde og/eller styrke borgers funktions- og mestringsevne.
  • At skabe så gode forudsætninger som muligt for, at borgeren kan komme sig
  • At kunne tilbyde differentierede indsatser, der tager udgangspunkt i borgerens livssituation og bygger bro til borgerens hverdagsliv 
  • At kunne tilbyde koordinerede, tidsbestemte, målrettede indsatser i Socialpsykiatrien i samarbejde med borgeren og de tværfaglige samarbejdsparter

Du kan læse mere i "Handleplan for hverdagsrehabilitering i Socialpsykiatrien". Se nedenfor.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.