logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Hvordan stiller jeg op til kommunalvalget?

Typisk bliver du kandidat ved, at du bliver kontaktet af et parti, der stiller en op – men du har også muligt at stille op alene eller på en borgerliste.
Ansvarlig Hanne Jark
Opdateret 24.05.2017

Kan du stemme i Sønderborg Kommune, så kan du som udgangspunkt også stille op til kommunalvalget. Du kan stemme til kommunalvalget, når du er fyldt 18 år og har fast bopæl i Sønderborg Kommune. Herudover skal du enten:

  • Være dansk statsborger,
  • Være statsborger i et EU-land, Island eller Norge eller
  • Have haft fast bopæl i Danmark, Grønland eller Færøerne i de sidste tre år forud for valgdagen.

Der er tre måder, hvorpå du kan blive opstillet til kommunalvalget:

1) Gennem et politisk parti

Langt de fleste kandidater bliver opstillet gennem partierne på partilister. Det sker typisk ved, at partiernes lokalafdelinger i god tid før valget tager kontakt til potentielle kandidater, og ved afstemning internt i lokalafdelingerne beslutter, hvor højt oppe på listen de enkelte kandidater skal placeres.

2) På en borgerliste

Det er også muligt at blive opstillet gennem en partineutral borgerliste. Disse lister bliver typisk dannet af borgere, som går til valg på at ændre et specifikt forhold i kommunen, der ikke nødvendigvis har tilknytning til de politiske partier.

3) Ved at stille op alene

Endeligt kan man stille op alene ved at lave en kandidatliste med kun et navn.

Ønsker du selv at lave en borgerliste eller kandidatliste med kun et navn, skal du have tjek på følgende to trin:

1) Du skal finde stillere, der vil skrive under på, at de ønsker, at du stiller op. 
Kandidatlister til byrådet skal som udgangspunkt være underskrevet af mindst 25 stillere, der er vælgere i kommunen.
En kandidat kan ikke være stiller for en kandidatliste, som kandidaten selv stiller op for.
Valgbestyrelsen kan efter anmodning fritage kandidatlister for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindste antal stillere.
Kandidatlister kan fritages fra kravet, når de ved sidste valg opnåede repræsentation i byrådet, og fortsat er repræsenteret i byrådet tirsdagen 9 uger før valgdagen.

 

2) Du kan få udleveret formularen til kandidatlisten - du får samtidig udleveret en vejledning til, hvordan du udfylder formularen - af Byråds- og direktionssekretariatet på Sønderborg Rådhus, Rådhustorvet 10, Sønderborg.

Du skal indlevere kandidatlisten med stillernes underskrifter og adresseoplysninger til Byråds- og direktionssekretariatet senest kl. 12:00, den 3. oktober 2017. Du kan tidligst indlevere kandidatlisten ni uger før valgdagen dvs. 19. september 2017.

Kandidatliste kan bestilles ved Hanne Jark på +45 88725012 eller ved hjar@sonderborg.dk fra den 1. august, 2017.

Hvis du i forbindelse med dit kandidatur vil opsætte valgplakater, da læs reglerne for dette her.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.