logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Hvordan stiller jeg op til kommunalvalget?

Typisk bliver du kandidat ved, at du bliver kontaktet af et parti, der stiller en op – men det er også muligt at stille op alene eller på en borgerliste.
Opdateret 30.10.2017

Kan du stemme i Sønderborg Kommune, så kan du som udgangspunkt også stille op til kommunalvalget. Du kan stemme til kommunalvalget, når du er fyldt 18 år og har fast bopæl i Sønderborg Kommune. Herudover skal du enten:

  • Være dansk statsborger,
  • Være statsborger i et EU-land, Island eller Norge eller
  • Have haft fast bopæl i Danmark, Grønland eller Færøerne i de sidste tre år forud for valgdagen.

Der er tre måder, hvorpå du kan blive opstillet til kommunalvalget:

1) Gennem et politisk parti Langt de fleste kandidater bliver opstillet gennem partierne på partilister. Det sker typisk ved, at partiernes lokalafdelinger i god tid før valget tager kontakt til potentielle kandidater, og ved afstemning internt i lokalafdelingerne beslutter, hvor højt oppe på listen de enkelte kandidater skal placeres.

2) På en borgerliste
Det er også muligt at blive opstillet gennem en partineutral borgerliste. Disse lister bliver typisk dannet af borgere, som går til valg på at ændre et specifikt forhold i kommunen, der ikke nødvendigvis har tilknytning til de politiske partier.

3) Ved at stille op alene
Endeligt kan man stille op alene ved at lave en kandidatliste med kun et navn.

 

Kandidatlister
Du skal bruge en særlig formular godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet til anmeldelse af kandidatlister. Formularen kan afhentes i Byråds- og direktionssekretariatet, Rådhustorvet 10, Sønderborg, eller du kan kontakte os på telefon 40 21 87 13 / 88 72 50 12, eller via mail sekretariatet@sonderborg.dk  for at få den tilsendt. Oplys gerne følgende:

  • Navn på evt. Parti
  • Navn på rekvirent
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Mailadresse

Kandidatlisterne skal være underskrevet af mindst 25 og højst 50 stillere. Stillerne skal opfylde de betingelser, der også gælder for valgret til byrådet.

Kandidatlister kan efter anmodning fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et minimum antal stillere, når de ved sidste valg opnåede repræsentation i byrådet og fortsat er repræsenteret i byrådet tirsdag ni uger før valgdagen. Anmodningen indgives på kandidatanmeldelsen.

Frist for indlevering
Kandidatlister uden stillere kan indleveres i perioden
tirsdag den 5. september 2017 - tirsdag den 19. september 2017 kl. 12.00 

Kandidatlister med stillere kan indleveres i perioden
tirsdag den 19. september 2017 - tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00

Kandidatlisterne skal indleveres personligt til Byråds- og direktionssekretariatet, Rådhustorvet 10, 1. sal, Sønderborg. 


Valgplakater:
Regler for ophængning af valgplakater
Kandidater til kommunal- og regionalvalg må hænge valgplakater op fra
lørdag den 28. oktober 2017 kl. 12.00. (bemærk ændring af starttidspunkt)

Plakaterne skal senest være taget ned
onsdag den 29. november ved døgnets afslutning (kl. 24.00)

Der er særlige regler for at hænge valgplakater op, læs dem  her.


Partibogstaver:
Principper for tildeling af partibogstaver:

Økonomi- og Indenrigsministeriet meddeler forud for hvert kommunalvalg, hvilke bogstavbetegnelser der på forhånd er reserveret til partier, der er opstillingsberettiget til folketinget pr. 1. august i valgåret, jf. kommunal- og regionalvalglovens § 33, stk. 1. 
I forbindelse med det forestående kommunalvalg den 21. november 2017 er følgende bogstaver reserveret til nedennævnte partier, hvorfor de ikke kan tildeles andre kandidatlister:

A Socialdemokratiet
B Radikale Venstre
C Det Konservative Folkeparti
D Nye Borgelige
F SF - Socialistisk Folkeparti
I Liberal Alliance
O Dansk Folkeparti
S Slevigsk Parti
V Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne
Å Alternativet
 
Disse bogstavbetegnelser kan ikke tildeles andre kandidatlister, jf. § 33, stk. 2.
 
Bogstavet "X" kan ikke tildeles nogen kandidatliste, jf. kommunal– og regionalvalglovens § 34, stk. 1.
 
Derudover henstiller Økonomi- og Indenrigsministeriet blandt andet normalt til følgende:
• Bogstavbetegnelsen W kan (som følge af forvekslingsmulighed med V) kun anvendes, hvis der ikke i øvrigt er bogstavbetegnelser nok til alle lokallister.
• Bogstavbetegnelsen Å skal angives som Å og ikke som Aa.
• Lokallister, der har deltaget i det seneste kommunalvalg, har fortrinsret til den bogstavbetegnelse, som lokallisten tidligere har anvendt.

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.