logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Livi Trygstad

Opdateret 21.07.2018

Fuldmægtig

Afdeling:

Erhverv & Affald

Email:

ltry@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 54 97

Mobil:


Opgaver

Myndighedsopgaver/sagsbehandler på beholderkontroller, campingpladser og skadevoldende vildt herunder rotter (anmeldelser - ring Vej & Park 8872 4148), råger og vildkatte m.v. Webmaster - ansvar for upload, nyhedsbrev og underretninger af høringer, afgørelser, tilladelser og godkendelser. Ansvar for internetsidernes indhold. Ansvar for udarbejdelse af rotteindsatsplanen og ajourføring af denne. Ansvar for udtræk af høringsberettigede og udsendelse af høringsbreve. Indtegner udbringningsarealer for slam og aske. Indberetninger/oprettelser til/i diverse systemer. Ansvar for udarbejdelse af fakturaer for tilsyn og godkendelser m.v. Udarbejder diverse oversigter og statistikker. Opretter, ajourfører og trækker diverse oplysninger i/fra Time Log, Geodata m.v. til brug for egne og andres sagsbehandling. Kontrollerer og ajourfører BBR i forhold til beholdere af flydende husdyrgødning. Superbruger i Acadre.

Kompetencer

Myndighedsarbejde,Tilladelse,Sagsbehandling,Ulovlig bortskaffelse af affald

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.