logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Økonomiudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under udvalget. Blandt andet personale, økonomi og administration.
Opdateret 22.02.2017

Økonomiudvalget forventer at bruge netto 650,9 millioner kr. i 2017. På lagkagen herunder kan du se, hvordan driftsbudgettet fordeler sig på de politikområder, der hører under udvalget. 

Økonomiudvalgets budget sønderborg

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver
Byrådet har besluttet en række visioner og mål inden for Økonomiudvalgets hovedområder:

Politikområdet Personale

- omfatter blandt andet, at sikre, at kommunen lever op til lovgivningen om hhv. senior- og akutjob samt at udvikle og gennemføre kompetenceudvikling som understøtter Aktiv medborgerskabspolitikken. Forsat gennemførelse hhv. leder- og talentudviklingsforløb samt fortsætte indsatsen for at reducere sygefraværet blandt medarbejderen i kommunen.
•    Budget: Der er i budgettet for 2017 ingen indarbejdede ændringer på politikområde 02
Du kan få mere viden om politikområdet, visioner, udviklingsmål og aktiviteter under område 2 i GPS'en (Godkendt Politisk Styring) 
 

Politikområdet Økonomi

- omfatter blandt andet, at der skal være tæt sammenhæng mellem visioner, udvikling af kommunen og økonomistyring. Kommunens geografiske placering udgør en særlig udfordring, der gør, at der skal kæmpes ekstra meget for at skabe attraktive og inspirerende rammer for borgere og erhvervsliv. 
•    Budget: Dækningsafgiften på erhvervsejendomme blev afskaffet fra år 2015

Du kan få mere viden om politikområdet, visioner, udviklingsmål og aktiviteter under område 3 i GPS'en (Godkendt Politisk Styring) 

 

Politikområdet Kommunale bygninger

- omfatter Facility management af samtlige kommunale ejendomme blandt andet i forhold til vedligehold, renovering, til- og ombygning og køb og salg af fast ejendom. Herudover indgår ligeledes håndteringen af kommunale ældreboliger.

Udviklingsmålene for 2017 er:

 • På idrætsområdet er partierne bag budgetaftalen enige om, at der skal gennemføres en analyse af behov, forbrugsmønstre og kapacitet. Analysen skal danne grundlag for en langsigtet prioritering af renovering og nybygning af fritids- og idrætsfaciliteter. Forslagene om nyt svømmestadion, udvikling af Nordals idrætscenter, udvidelser i Skansen og Mølleparken/Kærvej samt Hal 2 i Ahlmannsparken er projekter der skal bearbejdes og indgå i de kommende års prioritering. Arbejdet forankres i FM-enheden i Økonomiforvaltningen og gennemføres med inddragelse af kultur- og fritidsafdelingen. 
 • Partierne bag aftalen er enige om, at der i dette arbejde også skal udarbejdes forslag til hvordan nogle kultur- og idrætsaktiviteter kan samles i et stort nyt anlæg på en helt ny placering, der samtidig kan løse infrastrukturudfordringer og skabe nye muligheder for afvikling af større turneringer, koncerter osv. Arbejdet forankres i FM-enheden i Økonomiforvaltningen og gennemføres med inddragelse af kultur- og fritidsafdelingen. 
 • I løbet af foråret 2017 skal der udarbejdes forslag til anvendelse af diverse ledige kommunale bygninger. Planen skal indeholde forslag til fremtidig placering af sangcenter og balletskole samt lokaler til aftenskoler og foreninger. Endvidere fremlægges forslag til optimal placering af kommunens administrative enheder. Arbejdet konkretiseres og iværksættes af Direktionen, og gennemføres af FM-enheden i Økonomiforvaltningen. Forslagene drøftes løbende i økonomiudvalget og det endelige forslag fremlægges i juni 2017. 

Driftsmålene for 2017 er:

 • Midler til kloakseparering af kommunens egne matrikler fastholdes i budgettet 

Budget:

Indenfor politikområde 20 Kommunale ejendomme er der et netto driftsbudget på 66 mio.kr. 

Politikområdet Ledelse, It, Kommunikation, Administration

- omfatter bl.a., at borgerne, erhvervslivet og alle andre samarbejdspartnere oplever professionalisme og ordentlighed på alle områder i samarbejdet med Sønderborg Kommune. Sønderborg Kommunes ledelse og administration styrker kommunens internationale engagement og fokus. 
Sønderborg Kommune understøtter den særlige dynamik i den dansk-tyske grænseregion, det sønderjyske samarbejde og samarbejdet mellem Sønderborg, Aabenraa og Flensborg (trekantsamarbejdet).

 • Budget: Der er indarbejdet en nulstilling af prisfremskrivningen for år 2016 til 2017, hvilket svarer til 6 mio. kr. årligt fra år 2017. Derudover er der indarbejdet en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt på eksterne konsulenter og analyser samt en besparelse på 2 mio. kr. årligt fra år 2018 vedr. administrationen i det decentrale område. Herudover arbejdes der fortsat med effektiviseringer men henblik på udmøntning af de i budgettet forudsatte effektiviseringer fra år 2018.

Du kan få mere viden om politikområdet, visioner, udviklingsmål og aktiviteter under område 24 i GPS'en (Godkendt Politisk Styring)

Alle politikområder

Økonomiudvalget har ansvaret for det administrative personale i Sønderborg Kommune. I den Godkendte Politiske Styring (GPS) indgår beløbene til administration under politikområderne, fordi midlerne administreres af den enkelte forvaltning/stab og indgår i forvaltningernes/stabenes økonomisk prioritering.
 

Økonomiudvalgets anlægsudgifter

 • Ahlmannsparken i Gråsten 10 mio. kr. i 2017
 • Badmintonhallen i Gråsten 1,2 mio. kr. i 2017
 • Renovering/vedligehold af idrætsanlæg 2 mio. kr. i 2017-2020
 • Dybbølskolen, pædagogisk indlæringscenter 3 mio. kr. i 2017
 • Idrætshal ved Sønderskovskolen 19 mio. kr. i 2017-2018
 • Nordalsskolen, hjemkundskabslokaler 0,8 mio. kr. i 2017
 • Nydamskolen læringsmiljø vedr. autismeklasser 0,5 mio. kr. i 2017-2018
 • Bygningsrenovering 49,6 mio. kr. i 2017-2020
 • Kloakseparering 0,45 mio. kr. i 2017
 • Nydamskolen læringsmiljø vedr. autismeklasser 0,5 mio. kr. i 2017-2018
 • Mindre anlægsopgaver til FM-enheden 2 mio. kr. i 2017
 • Udvikling og vedligehold af kasernen 4,8 mio. kr. i 2017-2018
 • Nye digitale løsninger til kommunikation med borgerne: 1,3 mio. kr. i 2017
 • Generel udskiftning af It-udstyr: 19,4 mio. kr. i 2017 – 2020
 • Kombit – monopoludbud 6 mio. kr. i 2017
 • Uddannelsesfonden 2,4 mio. kr. i 2017
 • Redningsberedskab - Udskiftning af materiel og køretøj 6,6 mio. kr. i 2017-2020
 • Råderum til fremtidige prioriteringer 33,2 mio. kr. i 2019-2020
 • Pga. et stort anlægsbudget, og med erfaring fra tidligere års forskydninger af anlægsprojekter, er der fra budgetåret 2016 indarbejdet forventet anlægsrul. Fra år 2016 til 2017 på 95 mio. kr. og 115 mio. kr. fra 2017 til 2018. Lignende er indarbejdet fremadrettet. 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.