logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Økonomiudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under udvalget. Blandt andet personale, økonomi og administration.
Opdateret 12.01.2018

Økonomiudvalget forventer at bruge netto 646,4 mio. kr. i 2018. I figuren herunder kan du se, hvordan driftsbudgettet fordeler sig på de politikområder, der hører under udvalget.
 

Økonomiudvalgets budget sønderborg

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver

Byrådet vedtog den 11. december 2017 en ny udvalgsstruktur. Den nye udvalgsstruktur er p.t. ikke indarbejdet i nedenstående beskrivelser af Økonomiudvalgets budget.

Byrådet har besluttet en række visioner og mål inden for Økonomiudvalgets hovedområder:

Politikområdet Personale

Området skal understøtte indsatser og vejlede alle kommunens arbejdspladser og direktionen i spørgsmål om blandt andet personalejura, arbejdsmiljøindsats og kompetenceudvikling.

Arbejdet foregår under hensyn til gældende regler og overenskomster samt Byrådets visioner for Sønderborg Kommune, herunder at der skal være sammenhæng mellem de politiske visioner og mål samt økonomiske midler.

Klik her for at komme videre til GPS'en (Godkendt Politisk Styring)
 

Politikområdet Økonomi

Byrådet er ansvarlig for den overordnede styring af kommunen, herunder økonomi samt sikring af god ressourceudnyttelse. Byrådet giver en bevilling til hvert politikområde, og det enkelte politiske udvalg skal sammen med direktionen sørge for, at det økonomiske ansvar delegeres videre ud til lederne, så fagligt og økonomisk ansvar følges ad. Økonomiforvaltningen bistår både Byrådet og organisationens budgetansvarlige.

Området omfatter blandt andet, at der skal være tæt sammenhæng mellem visioner, udvikling af kommunen og økonomistyring. I budget 2018 er det forudsat, at kommunens kassebeholdning ved udgangen af 2018 er på 279 mio. kr., hvilket svarer til ca. 3.700 kr. pr. indbygger.

Klik her for at komme videre til GPS'en (Godkendt Politisk Styring)

 

Politikområdet Kommunale ejendomme

Området omfatter service og drift af samtlige kommunale ejendomme (Facility management), herunder blandt andet vedligehold, renovering, til- og ombygning og køb og salg af fast ejendom. Herudover indgår ligeledes håndteringen af kommunale ældreboliger.

I 2018 vil der være fokus på at optimere og effektivisere ejendomsdriften samt optimere og standardisere til- og ombygning af de kommunale ejendomme.

Der er afsat anlægsmidler til renovering af Broager Skole og Ahlmannskolen samt til renovering af skoletoiletter. Herudover er der afsat midler til renovering af havnen i Sønderborg (Nørrebro), badmintonhallen i Gråsten, ligesom Byrådet har bevilget et kommunalt bidrag til fælleshus til Sønderborg Fremad og friluftsscenen Mølleparken. I løbet af 2018 skal projektarbejdet vedrørende et nyt svømmestadion ved Humlehøj, Sønderborg bearbejdes og forelægges til politisk behandling.

Klik her for at komme videre til GPS'en (Godkendt Politisk Styring)
 

Politikområdet Ledelse, IT, Kommunikation og Administration

Dette politikområde består af de centrale funktioner, der har som hovedformål at yde ledelse og støtte til organisationens udførende led.

Området udfører opgaver med det formål, at borgerne, erhvervslivet og alle andre samarbejdspartnere oplever professionalisme og ordentlighed på alle områder i samarbejdet med Sønderborg Kommune. 

I budgetforliget 2018-2021 er der årligt afsat 0,5 mio. kr. til øget bekæmpelse af socialt bedrageri. Indsatsen forudsætter færre udgifter til overførselsområdet på 1 mio. kr. årligt fra 2018.

Der er indarbejdet besparelser på ledelse og administration med 3 mio. kr. i 2018 og 7 mio. kr. årligt fra 2019. Herudover arbejdes der fortsat med effektiviseringer med henblik på at udmønte de i budgettet forudsatte effektiviseringer fra år 2018.

Klik her for at komme videre til GPS'en (Godkendt Politisk Styring)

Andre politikområder

Udover politikområdet Ledelse, IT, Kommunikation og Administration har Økonomiudvalget også ansvaret for de øvrige administrative funktioner, der relaterer sig til de enkelte fagområder/politikområder i Sønderborg Kommune. I den Godkendte Politiske Styring (GPS) indgår beløbene til disse administrative funktioner under de enkelte politikområder, fordi midlerne administreres af den enkelte forvaltning/stab og indgår i forvaltningernes/stabenes økonomiske prioritering.
 

Økonomiudvalgets anlægsudgifter

 • Ahlmannsparken i Gråsten 10 mio. kr. i 2019
 • Badmintonhallen i Gråsten 3 mio. kr. i 2018
 • Bygningsrenoveringer Guderup Aktivitetscenter 0,8 mio. kr. i 2020
 • Nyt svømmestadion Humlehøj 17,5 mio. kr. i 2019
 • Renovering/forbednig af idrætsanlæg 2 mio. kr. i 2018-2021
 • Ahlmann-Skolen, ombygninger 1,8 mio. kr. i 2018
 • Broager skole, ombygninger 3,5 mio. kr. i 2018
 • Renovering og ombygning af folkeskoler iht. helhedsplan 12 mio. kr. i 2019-2021
 • Idrætshal ved Sønderskovskolen 11 mio. kr. i 2018
 • Nydamskolen læringsmiljø vedr. autismeklasser 0,2 mio. kr. i 2018
 • Renovering af skoletoiletter 4 mio. kr. i 2018-2021
 • Bygningsrenovering 49,6 mio. kr. i 2018-2021
 • Renovering af Nørrebro, Havnekontor 15 mio. kr. i 2018-2019
 • Nye digitale løsninger 1,5 mio. kr. i 2018
 • Generel udskiftning af IT-udstyr 24,5 mio. kr. i 2018-2021
 • Kombit - monopoludbud 5 mio. kr. i 2018-2019
 • Redningsberedskab - Udskiftning af materiel og køretøj 6,6 mio. kr. i 2018-2021
 • Råderum til fremtidige prioriteringer 44,6 mio. kr. i 2021
 • Pga. et stort anlægsbudget, og med erfaring fra tidligere års forskydninger af anlægsprojekter, er der fra budgetåret 2015 indarbejdet forventet anlægsrul. Fra år 2017 til 2018 på 113 mio. kr. og 90 mio. kr. fra 2018 til 2019. Lignende er indarbejdet fremadrettet. 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.