logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Personale i din virksomhed

Har du eller ønsker du ansatte i din virksomhed er der nogle regler du skal overholde. Læs mere her.
Ansvarlig Jette Henningsen
Opdateret 22.03.2017

Selvbetjening

Når du ansøger om en miljøgodkendelse

Større virksomheder og virksomheder, der kan forurene omgivelserne, skal jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder have en... Læs mere

Moms og afgifter

Hvis du har ansatte i din virksomhed, skal du indberette indkomstoplysninger for dine medarbejdere og oplyse dit momsregnskab til SKAT. Du kan indberette løn, lønsumsafgift og moms elektronisk enten på SKAT's hjemmeside via TastSelv Erhverv eller på virk.dk med digital signatur.

Overvej om du vil tilmelde dig LetLøn, om du vil benytte en lønbureau eller en revisor, eller om du selv vil indberette løn til SKAT hver måned.

Ansættelse af ny medarbejder

Ønsker du at ansætte en ny medarbejder, er der flere forskellige ansættelsesformer og muligheder for tilskudsordninger. Jobcenter Sønderborg tilbyder hjælp til at skaffe nye medarbejdere og rådgiver også om f.eks. fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik og mentorordning.

Når du har ansat nye medarbejdere, skal de have et ansættelsesbrev. Brevet skal indeholde alle væsentlige vilkår så som arbejdssted, løn, arbejdstid, ferie, pension, opsigelse m.v. Du skal som arbejdsgiver også betal pensionsforsikring for medarbejdere (ATP) og betale bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion. Læs mere om ansættelse og personaleforhold på www.startvaekst.dk

Ansættelse af elev eller lærling

Før du kan ansætte en elev eller lærling, skal din virksomhed være godkendt som praktikplads. Herefter skal du udfærdige en uddannelsesaftale med eleven/lærlingen og udarbejde en elevplan i samarbejde med eleven og skolen. Du skal sende uddannelsesaftale til den skole eleven går på. Du kan også læse mere om regler for ansættelse af elever, elevplaner, prøvetid, løn og overenskomster på www.praktikpladsen.dk

Du finder vejledning om og blanket til uddannelsesaftalen på Undervisningsministeriets hjemmeside. Som virksomhed kan du oprette en virksomhedsprofil på www.praktikpladsen.dk og søge og finde elever eller lærlinge inden for dit område, når du bliver godkendt.

Refusion af barsels- og sygedagpenge

Som virksomhed kan du søge om sygedagpengerefusion, hvis en medarbejder er ude af stand til at arbejde i kortere eller længere tid på grund af sygdom, eller hvis medarbejderen er på barsel. Du skal være opmærksom på at anmelde sygdom og barsel rettidigt. Hvis du anmelder den for sent, har du først ret til sygedagpengerefusion fra den dag, Udbetaling Danmark modtager blanketten.

Du kan spare tid ved at ansøge om refusion digitalt via virk.dk, hvis du har digital signatur.

Sygedagpenge - forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du tegne en forsikring og dermed sikre dig sygedagpenge fra 1. eller 3. sygedag i de første 2 uger af en sygeperiode. Du kan se mere om de forskellige forsikringsordninger hos Statens Administration.

Det er Udbetaling Danmark som udbetaler sygedagpenge til dig. Du skal anmelde sygdom digitalt via Nem Refusion.

Arbejdsmiljø

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en Arbejdspladsvurdering (APV). Kom godt i gang med hjælp fra Arbejdsmiljøcentret.

Hvis du vil forberede din virksomhed på Arbejdstilsynets besøg eller vil komme godt i gang med at udarbejde arbejdspladsvurdering eller etablere en sikkerhedsorganisation, er der hjælp at hente på Arbejdstilsynets hjemmeside. På hjemmesiden kan du læse om de vigtigste arbejdsmiljøproblemer og de vigtigste regler i de forskellige brancher.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.