logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Bevillingsnævn

Bevillingsnævnet afgør sager vedrørende restaurationsvirksomhed. Her kan du bl.a. læse hvordan du søger om alkoholbevilling.
Ansvarlig Dorte Kristensen
Opdateret 28.11.2017

Bevillingsnævnet tager sig blandt andet af spiritusbevilling, bestyrergodkendelser og anmeldelse af ændringer i direktion og bestyrelse.

Sådan søger du

Ansøgningsskemaer til alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse eller til anmeldelse af ændring af sammensætning af direktion og bestyrelse i selskaber og foreninger kan hentes på internettet på Politiets hjemmeside.

Link til blanketter på politiets hjemmeside (åbner nyt vindue) 

 - se under "Hotel- og restaurationsvirksomhed" 

Du kan også hente ansøgningsskemaer og vejledninger hos:

Syd- og Sønderjyllands Politi
Bevillings- og Tilladelseskontoret
Ringridervej 37, 6400 Sønderborg
Telefon 114

Om bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet træffer afgørelser vedrørende:

  • Alkoholbevillinger

  • Udvidet åbningstider

  • Godkender bestyrere af restaurationsvirksomheder

  • Afgiver forhåndsudtalelser om eventuel etablering af nye restauranter

  • Modtager anmeldelse om og godkender ændring af sammensætning af direktion og bestyrelse i selskaber og foreninger

Funktionsperiode og mødefrekvens

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode. Nævnet holder møde ca. 10 gange årligt.

Bevillingsnævnets planlagte møder i 2017:

9. januar
27. februar
27. marts
24. april
31. maj
26. juni
4. september
25. september
30. oktober
27. november
14. december

Bevillingsnævnets sekretariatsmæssige opgaver varetages af Sønderborg Kommunes sekretariat.

I samarbejde med bevillingspolitiet skaffer sekretariatet oplysninger til brug for sagsbehandlingen, har kontakten med ansøgerne, deltager i nævnets møder mm.

Bevillingsnævnets medlemmer

Bevillingsnævnet er nedsat af byrådet. Det består af en repræsentant for politidirektøren, en repræsentant fra lokalpolitiet i Sønderborg samt følgende medlemmer valgt af byrådet:

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.