logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Børn- og ungeudvalget

Børn- og ungeudvalget træffer beslutninger om tvangsfjernelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn.
Ansvarlig Erling Andresen
Opdateret 10.11.2017

Børn- og ungeudvalget er et kommunalt udvalg, som ifølge Serviceloven kan træffe beslutninger om tvangsfjernelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn.

Udvalget er uafhængigt af kommunalbestyrelsen og består af en byretsdommer fra retskredsen, en pædagogisk-psykologisk sagkyndig udpeget af Statsforvaltningen, samt af tre personer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. 

Næsten alle beslutninger fordrer tilslutning fra fire medlemmer; dommerens og psykologens deltagelse i mødet er en forudsætning for beslutningernes gyldighed. 

Kendelser kan ankes til Ankestyrelsen. Derefter kan de bringes for byretten.

Børn- og Ungeudvalgets medlemmer

Formand Tom Holden Jensen, Venstre

Næstformand Dieter Jessen, Slesvigsk parti

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.