logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Børne- og Uddannelsesudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under udvalget. Blandt andet dagtilbud og undervisning.
Opdateret 12.01.2018

Byrådet vedtog den 11. december 2017 en ny udvalgsstruktur. Den nye udvalgsstruktur er pt. ikke indarbejdet i nedenstående beskrivelser af budgetfordelingen.

 

borneoguddannelsesudvalget_500x318.jpg

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver

I Børn og Uddannelse har vi ambitioner på børn og unges vegne. Vi har gode skoler og dagtilbud. Vi har etableret VidensBy - Sønderborg, som arbejder med udvikling og læring for alle børn og unge i alderen 0-18 år, så de kan bruge deres potentiale uanset forudsætninger og baggrund. Dette kræver læring og undervisning på højeste niveau. Sønderborg Kommune vil være en af landets førende på dette felt.

I Børn og Uddannelse arbejdes med en MILD tilgang. I en MILD tilgang er der et holistisk fokus på den enkelte hvor Mestring, Involvering, Læring og Dannelse anskues som kernekompetencer til at skabe robuste unge, der fungerer i og bidrager til sociale fællesskaber. For at skabe robuste unge, må der arbejdes med at skabe robuste børn. Denne proces starter så tidligt som muligt og i en tidlig forebyggende indsats. 

Børn og Uddannelse har i 2016 arbejdet med at levere " Kvalitet i dagtilbud og skole- en helhedsplan i Børn og Uddannelse" med inddragelse af flere frihedsgrader for  dagtilbud og skoler,  samt plads for større forældreinvolvering

I 2017 vil der være fokus på at igangsætte implementering af de anbefalinger fra Helhedsplanen, som byrådet vedtager.

Politikområdet Dagtilbud til børn og unge

På dagtilbudsområdet vil der være særlig fokus på " øget drengepædagogik" , pædagogen tilbage til børnene, overgang til SFO 1. marts  og mindre, men målrettet dokumentation.

Politikområdet Undervisning

På undervisningsdelen vil der være særlig fokus på 1 lærer og 1 pædagog i alle undervisningstimer i 1. - 3. Klasse, fokus på mellemtrin bl.a med anvendelsesorienteret undervisning,  forpligtende samarbejde mellem skolernes udskolinger, virksomhedssamarbejde, øget uddannelsesvejledning, og mindre, men målrettet dokumentation. 

Politikområdet Børn med særlige behov

På børn og familie området vil der være særlig fokus på forpligtende samarbejde i distrikterne , mindre, men målrettet dokumentation, fortsat fokus på at familierne har  en gennemgående person- tovholder i forvaltningen.

Børne- og uddannelsesudvalgets investeringer

Evt. Finansiering af anbefalinger i Helhedsplanen for kvalitet i Børn og Uddannelse får som udgangspunkt virkning fra 2018 

I 2017 investeres der bl.a. i, 

  • Læringsmiljøer for  autister med 300.000 kr. 
  • Læringscenter på Dybbøl - Skolen med 3.000.000 kr.
  • Projekt haver til maver med 350.000 kr.

Klik for at komme videre til GPS'en (Godkendt Politisk Styring)

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.