logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under udvalget. Blandt andet dagtilbud og undervisning.
Opdateret 25.04.2018

 

boern-og-uddannelsesudvalget-lagkagediagram.png

Politikområdenr. Område Mio. kr.
14 Dagtilbud til børn og unge 279,0
15 Undervisning 689,0
16 Børn med særlige behov 155,0
18 Forsørgelse og beskæftigelse 0,097

 

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver

I Børn og Uddannelse har vi ambitioner på børn og unges vegne. Vi har gode skoler og dagtilbud. Vi har etableret VidensBy - Sønderborg, som arbejder med udvikling og læring for alle børn og unge i alderen 0-18 år, så de kan bruge deres potentiale uanset forudsætninger og baggrund. Dette kræver læring og undervisning på højeste niveau. Sønderborg Kommune vil være en af landets førende på dette felt.

I Børn og Uddannelse arbejdes med en MILD tilgang. I en MILD tilgang er der et holistisk fokus på den enkelte hvor Mestring, Involvering, Læring og Dannelse anskues som kernekompetencer til at skabe robuste unge, der fungerer i og bidrager til sociale fællesskaber. For at skabe robuste unge, må der arbejdes med at skabe robuste børn. Denne proces starter så tidligt som muligt og i en tidlig forebyggende indsats. 

Børn og Uddannelse har i 2016 arbejdet med at levere " Kvalitet i dagtilbud og skole- en helhedsplan i Børn og Uddannelse" med inddragelse af flere frihedsgrader for  dagtilbud og skoler,  samt plads for større forældreinvolvering

I 2018 vil der være fokus på at igangsætte implementering af de anbefalinger fra Helhedsplanen, som byrådet vedtager.

Politikområdet Dagtilbud til børn og unge

På dagtilbudsområdet vil der være særlig fokus på " øget drengepædagogik" , pædagogen tilbage til børnene, overgang til SFO 1. marts, forpligtende distriktssamarbejde  og mindre, men målrettet dokumentation.

Politikområdet Undervisning

På undervisningsdelen vil der være særlig fokus på anvendelsen af de ekstra midler til mere personale i indskolingen, fokus på mellemtrin bl.a med anvendelsesorienteret undervisning, forpligtende samarbejde mellem skolernes udskolinger, virksomhedssamarbejde, øget uddannelsesvejledning, og mindre, men målrettet dokumentation. 

Politikområdet Børn med særlige behov

På det specialiserede børne og ungeområde vil der være særlig fokus på forpligtende samarbejde i distrikterne , mindre, men målrettet dokumentation, fortsat fokus på at familierne har  en gennemgående person- tovholder i forvaltningen.

Børne- og uddannelsesudvalgets investeringer

Evt. Finansiering af anbefalinger i Helhedsplanen for kvalitet i Børn og Uddannelse får som udgangspunkt virkning fra 2018 

I 2018 investeres der bl.a. i, 

  • COOL projekt 590.000 kr.
  • Projekt haver til maver med 350.000 kr.
  • Forprojekt Møllegade Børnehave med 1.500.000 kr.
  • IT i dagtilbud 750.000 kr.
  • LEAPS indretning af læringsmiljøer 1.000.000 kr.
  • Masterplan for daginstitutioner 500.000 kr.
  • Udarbejdelse af masterplan for Augustenborg Skole 500.000 kr. 

Klik for at komme videre til GPS'en (Godkendt Politisk Styring)

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.