logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Boligkommissionen

Boligkommissionen vurderer om en bolig er sundhedsskadelig eller brandfarlig. Hvis du har mistanke om din bolig skal vurderes, kan du finde mere information om Boligkommissionen her.
Opdateret 13.11.2017

Boligkommissionen tager stilling til om en bolig/lejemål er sundhedsskadelig eller brandfarlig. Ved mistanke om for eksempel skimmelsvamp angreb, foretager vi en besigtigelse på stedet, og vi udfærdiger en efterfølgende rapport, som kan indeholde et påbud om udbedring.

Vi ønsker altid en dialog omkring et fælles problem, derfor indkaldes både lejeren og ejeren til besigtigelserne.

Hussvamp_400x300px.gif

Ved klager over andre ikke sundhedsfarlige forhold, henviser vi lejere til huslejenævnet.

Vi arbejder efter Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 9. Kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum. Vi behandler sager som ikke behandles af anden myndighed.

Bygninger & Energi fungerer som sekretariat for boligkommissionen og fortager som oftest besigtigelsen.

Besigtigelsen aftales med borgeren inden 3 hverdage, og finder sted i løbet af 7 hverdage. Den efterfølgende besigtigelsesrapport udfærdiges inden 15 hverdage. Dette kan dog afgives, hvis der skal fremkaldes specielle prøver.

Medlemmer

Boligkommissionen består af 9 medlemmer valgt af byrådet (3 politikere, 1 læge, 1 byggesagkyndig, 1 fra Brand & Redning, 1 jurist, 1 fra Sønderborg Grundejerforening og 1 fra Lejernes Landsorganisation).

Mere information

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.