logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Budget 2018 - kort fortalt

Sønderborg Kommunes indtægter og det planlagte budget til drift og anlæg i 2018 præsenteres her i kort form.
Opdateret 14.12.2018

Budget 2018 er vedtaget i Sønderborg Byråd den 4. oktober 2017 af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Fælleslisten, Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Med budgetforliget ønsker partierne at fortsætte en ansvarlig økonomisk politik og investere i velfærd. Byrådet vedtog den 11. december 2017 en ny udvalgsstruktur.

Nettodriftsudgifter

Sønderborg Kommunes samlede nettodriftsudgifter er på 4.788 mio. kr. i 2018.

I nedenstående diagram kan du se, hvordan udgifterne fordeler sig på de politiske udvalg. Brug menuen til venstre, hvis du vil læse mere om udgifterne under de enkelte udvalg.

Lagkagediagram over nettodriftsudgifter fordelt på udvalg

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget 25%
Børne og Uddannelsesudvalget 23%
Social- og Seniorudvalget 22%
Økonomiudvalget 12%
Sundhedsudvalget 9%
Teknik- og Miljøudvalget 6%
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme 2%
Erhvervsudvalget 1%

Anlægsudgifter

De samlede nettoanlægsudgifter er på 168 mio. kr. Hertil er der forudsat et anlægsrul på 24 mio. kr. fra budgetåret 2018 til 2019. Nedenstående diagram viser, hvordan udgifterne fordeler sig på de politiske udvalg. Brug menuen til venstre, hvis du vil læse mere om anlægsudgifterne under de enkelte udvalg.

Lagkagediagram for anlægsudgifter fordelt på udvalg

Note: Der er fortsat et anlægsrul på netto 24 mio. kr. fra budgetåret 2018 til 2019.

Teknik- og Miljøudvalget 62%
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme 15%
Social- og Seniorudvalget 8%
Økonomiudvalget 8%
Børne og Uddannelsesudvalget 4%
Erhvervsudvalget 3%
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget 0%
Sundhedsudvalget 0%

Samlede indtægter og resultat

Kommunens samlede indtægter er på 5.066 mio. kr. Nedenstående diagram viser, hvor indtægterne kommer fra.

Udgifterne til renter og afdrag udgør 102,2 mio. kr., og budgettet balancerer med et budgetteret forbrug af kassebeholdningen på 16,5 mio. kr.

Lagkagediagram for samlede indtægter

Skatter 67%
Udligning/Generelle tilskud 32%
Lån og øvrige 1%

Diverse skatter i 2018

•    Kommuneskat: 25,7%
•    Kirkeskat: 0,93%
•    Grundskyld: 27,1 promille 
•    Dækningsafgift på erhvervsejendomme er afskaffet fra år 2015

Godkendt Politisk Styring

Sønderborg Byråds virksomhed er inddelt i 24 politikområder. Godkendt Politisk Styring (GPS) giver overblik over de vigtigste styringsbeslutninger, herunder mål og bevillinger for budgetåret. Du kan læse om de enkelte politikområders afgrænsning, styringsmæssige beslutninger vedrørende mål, områdets ressourcer og væsentlige byrådsbeslutninger i perioden.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.