logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Bystrategier

Vi vil i samarbejde med borgere og andre interessenter forme rammerne for den fremtidige udvikling af kommunens større byer. I løbet af de kommende år vil i alt ni byer få en bystrategi.
Opdateret 13.11.2017

Kommunesammenlægningen i 2007 har rykket en del ved rollefordelingen og identiteten særligt i kommunens større byer. Bystrategierne har til formål at synliggøre de enkelte byers potentiale og identitet. Samtidig ønsker vi at få sat byerne ind i en fælles sammenhæng, så de samlet bidrager til en positiv udvikling af kommunen som helhed.

Arbejdet skal være med til at styrke samarbejdet og netværksdannelsen mellem byerne, politikere, erhvervslivet, borgere og øvrige aktører.

Augustenborg er den første ud af ni byer i Sønderborg Kommune, hvor borgerne tages med gennem en strategiproces, der munder ud i en strategi for byen. Broager bliver den næste. De øvrige syv byer er Nordborg/Havnbjerg (samlet), Sønderborg, Gråsten/Rinkenæs/Egernsund (samlet), Høruphav/Hørup/Kirke Hørup (samlet), Vester Sottrup, Guderup og Fynshav.

Klik her for at læse mere.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.