logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ejerstrategi

Ejerstrategien skal sikre en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskaberne til gavn for både selskaberne og borgerne i kommunen.
Ansvarlig Hanne Bruun
Opdateret 16.11.2017

Byrådet har godkendt Sønderborg Kommunes ejerstrategi d. 4. juni 2014. Ejerstrategien omfatter følgende selskaber:

 • Sønderborg Forsyning
 • Sønderborg Havneselskab
 • Project Zero
 • SET (Foreningen Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter)
 • Forskerparken Syd
 • Sønderborg Kraftvarmeværk

Det helt overordnede formål med ejerstrategien er, at sikre en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskaberne til gavn for både selskaberne og borgerne i kommunen. Formålet er også at sikre en sammenhæng mellem på den ene side kommunens politikker, strategier, planer og visioner og på den anden side selskabernes virksomhed.

Værdier for samarbejde mellem kommunen og selskaberne

 • Dialog
 • Forventningsafstemning
 • Tillid

Samlet kan værdierne beskrives som et gensidigt princip om ”ingen overraskelser”.

Det betyder:

 • Kommunen inddrager selskaberne i processen i forbindelse med planlægning
 • Kommunen informerer selskaberne om beslutninger af betydning for selskaberne
 • Selskaberne inddrager kommunen i væsentlige beslutninger i selskabet, som kommunen er (med-)ejer af
 • Klar og forudgående forventningsafstemning omkring kommunens bestilling af ydelser
 • Der udarbejdes samarbejdsaftaler, opgavebeskrivelser og årshjul for hvert selskab

Ejerstrategien er blevet til efter ønske fra Byrådet i en proces, hvor kommunen og selskaberne har drøftet formål, vision og udkast. Herefter har selskaberne haft udkastet i høring, inden den politiske vedtagelse d. 4. juni 2014.

Ejerstrategien skal revideres i 2017.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.