logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Erhvervsudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under udvalget.
Opdateret 25.04.2018

Byrådet vedtog den 11. december 2017 en ny udvalgsstruktur. Den nye udvalgsstruktur er pt. ikke indarbejdet i nedenstående beskrivelser af budgetfordelingen.

Erhvervsudvalgets Budget

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver.

Byrådet har besluttet en række visioner og mål indenfor udvalgets politikområder. Disse ses under Godkendt politisk styring”. Budgettet er fordelt på tre politikområder.

Politikområde Bosætning og Byggeri

Byrådet godkendte dem 24. juni 2015 en samlet bosætningsstrategi for Sønderborg Kommune og politikområdets budget på 0,9 mio. kr. er øremærket den tilhørende implementeringsplan.

Politikområdet Erhverv og Turisme

Erhvervsudvalgets driftsbudget inden for erhverv og turisme udgør i alt 22 mio. kr. Midlerne dækker aktiviteter og tilskud til fremme af erhvervs- og turismeudviklingen i Sønderborg Kommune.

Af budgettet udmøntes 6,2 mio. kr. som tilskud til driften af Sønderborg Vækstråd, der indenfor rammerne af kommissoriet mellem Sønderborg Kommune og foreningen Sønderborg Vækstråd har til formål ”at samle nye og eksisterende erhvervsudviklingsaktiviteter for at accelerere vækst, skabe flere arbejdspladser og tiltrække ny arbejdskraft til ledige stillinger i Sønderborg området”.

Til Sønderborg Kommunes Erhvervsservice, der varetager kommunens generelle erhvervsservice, samt driften af turistbureauet ”Visit Sønderborg”, er der afsat 6,9 mio. kr. 

Politikområdet Veje og Trafik

Under politikområdet Veje og Trafik er der afsat 6,3 mio. kr. til driften af Sønderborg Lufthavn. 

Erhvervsudvalgets driftsbudget 2018

 

(mio. kr.)

Politikområde 05 – Bosætning og byggeri

 

Implementering af bosætningsstrategi

0,9

Politikområde 06 – Erhverv og turisme

 

Sønderborg Vækstråd - tilskud

6,2

Diverse Projekter og tilskud

2,5

Udvalgsramme

0,6

Kernemedlemsskab CLEAN

0,3

Sønderborg Erhvervsservice

4,6

Erhvervskontakten

1,8

Center for Industriel Elektronik (CIE)

3,5

Turisme erhvervsudvalget

0,2

Turist bureau

2,3
Politikområde 08 - Veje og Trafik  
Sønderborg Lufthavn 6,3

I alt

29,3

Erhvervsudvalgets anlægsudgifter 2018

Anlægsbudgettet under erhvervsudvalget udgør i 2018 i alt 10,7 mio. kr.

Erhvervsudvalgets anlægsbudget 2017

 

(mio. kr.)

Selskabsdannelse, Nordals Ferieresort

2,0

Projektmidler Vækstrådet

3,0

Krydstogtturisme

0,3

Udvikling turisme Sydals, kitesurfere mm.

0,2

Lufthavn - Pulje 2018

0,3

Lufthavn - Omklædning og tårn software

0,4

Lufthavn - Ombygning af terminalbygning

2,0

Lufthavn - Asfaltbelægning-LMK

0,9

Lufthavn - Sniffer/bagagescanner

0,6

I alt


9,7

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.