logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Erhvervsudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under udvalget.
Opdateret 13.11.2017

Erhvervsudvalgets budget

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver.

Byrådet har besluttet en række visioner og mål indenfor udvalgets politikområder. Disse ses under Godkendt politisk styring”. Budgettet er fordelt på tre politikområder.

Politikområde Bosætning og Byggeri

Byrådet godkendte dem 24. juni 2015 en samlet bosætningsstrategi for Sønderborg Kommune og politikområdets budget på 0,9 mio. kr. er øremærket den tilhørende implementeringsplan.

Politikområdet Erhverv og Turisme

Erhvervsudvalgets driftsbudget inden for erhverv og turisme udgør i alt 18,7 mio. kr. Midlerne dækker aktiviteter og tilskud til fremme af erhvervs- og turismeudviklingen i Sønderborg Kommune.

Af budgettet udmøntes 6,2 mio. kr. som tilskud til driften af Sønderborg Vækstråd, der indenfor rammerne af kommissoriet mellem Sønderborg Kommune og foreningen Sønderborg Vækstråd har til formål ”at samle nye og eksisterende erhvervsudviklingsaktiviteter for at accelerere vækst, skabe flere arbejdspladser og tiltrække ny arbejdskraft til ledige stillinger i Sønderborg området”.

Til Sønderborg Kommunes Erhvervsservice, der varetager kommunens generelle erhvervsservice, samt driften af turistbureauet ”Visit Sønderborg”, er der afsat 6,4 mio. kr. 

Politikområdet Veje og Trafik

Under politikområdet Veje og Trafik er der afsat 5,9 mio. kr. til driften af Sønderborg Lufthavn. 

 

Erhvervsudvalgets driftsbudget 2017

 

(mio. kr.)

Politikområde 05 – Bosætning og byggeri

 

Implementering af bosætningsstrategi

0,9

Politikområde 06 – Erhverv og turisme

 

Sønderborg Vækstråd - tilskud

6,2

Diverse Projekter og tilskud

3,2

Udvalgsramme

0,6

Kernemedlemsskab CLEAN

0,3

Sønderborg Erhvervsservice

4,1

Erhvervskontakten

1,8

Turisme erhvervsudvalget

0,2

Turist bureau

2,3
Politikområde 08 - Veje og Trafik  
Sønderborg Lufthavn 5,9

I alt

25,5

Erhvervsudvalgets anlægsudgifter 2017

Anlægsbudgettet under erhvervsudvalget udgør i 2017 i alt 15,0 mio. kr.

Erhvervsudvalgets anlægsbudget 2017

 

(mio. kr.)

Fra idé til vækst

4,5

Handel Kultur Turisme §17-4 udvalg

1,6

Lufthavnen banelys og video

3,5

Mobildækning Købingsmark

0,6

Project Zero

1,0

Turismetiltag

2,5

Rådighedsbeløb Pulje lufthavn

1,2

Videreførsel af Kgl. Classic (EU)

0,1

I alt

15,0

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.