logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Grundlisteudvalget

Udvalget udvælger borgere til at være lægdommere. Det kaldes også borgerligt ombud og sker hvert 4. år.
Opdateret 25.04.2018

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere.

I Danmark er det som udgangspunkt sådan, at alle borgere har pligt til at medvirke i straffesager som lægdommere, hvis de bliver bedt om det. Det kaldes ”borgerligt ombud”.

Hvad er en lægdommer?

En lægdommer er en mand eller kvinde uden juridisk eksamen, der sammen med de juridiske dommere i by- og landsretten lytter til alle forsvarets og anklagemyndighedens argumenter i en straffesag.

Lægdommerens opgave er, sammen med de juridiske dommere, at dømme eller frifinde den person, der er anklaget for at have overtrådt straffeloven.

Læs mere om hvad det vil sige at være nævning eller domsmand på domstol.dk (åbner nyt vindue)

Om grundlisteudvalget

Grundlisteudvalget er et politisk udpeget udvalg på 5 medlemmer.

Udvalgets opgave er én gang hvert 4. år at udvælge et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge.

Grundlisteudvalgets medlemmer

Udvalgets medlemmer er valgt på Byrådets konstituerende møde d. 11. december 2017:

  • Kurt Nissen (A)
  • Allan Skovrup Lausten (A)
  • Arno Knöpfli (S)
  • Jens Liebe-Lindgreen (L)
  • Erling Lundsgaard (V)

Optagelse på grundlisten

I praksis er det sådan, at alle landets kommuner hvert fjerde år har pligt til at aflevere en liste med navne på et antal personer, der hver især er fundet egnede til opgaven, og som samtidig tilsammen er repræsentative for kommunens sammensætning af for eksempel mænd og kvinder, aldersfordeling og etniske tilhørsforhold.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.