logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Jordkøbsnævn

Sønderborg Jordkøbsnævn laver små jordfordelinger (køber jord for jord). Her kan du læse hvem der er medlem af nævnet og hvad de bruger Jordkøbsnævnet til.
Ansvarlig Marianne Tychsen
Opdateret 13.11.2017

Jordkøbsnævnet er bemyndiget af ministeren for fødevare, landbrug og fiskeri i henhold til jordfordelingslovens § 25.

Hvad kan Jordkøbsnævnet

Jordkøbsnævnet kan mageskifte jord (købe jord og betale med jord)

Købe jord til jordbrugsmæssige aktiviteter, hvis der i kommunen er brug for ekstra jord til en jordfordeling, at skaffe jord til supplering af jordbrug og at skaffe jord til at bevare landskabet.

Købe jord til ikke-jordbrugsmæssige aktiviteter til fx: drikkevandssikring, naturgenopretning, byudvikling og fritidsområder.

Medlemmer

Jordkøbsnævnets medlemmer er udpeget af Sønderborg Byråd

Byrådet:

Email-adresse:

Suppleant:

Erik Lauritzen (formand)

borgmester@sonderborg.dk

 

Erik Lorenzen elo@sonderborg.dk Hanne Petersen

Jan Prokopek Jensen

jpj@sonderborg.dk

Preben Storm
pst@sonderborg.dk

Petter Astrup

pea@sonderborg.dk

 

Sønderjysk Familielandbrug:

 

 

Niels Iwang

iwang@jubii.dk

 

LandboSyd:

   

Søren Theodor Rasmussen

kragroi@hotmail.com

 

Friluftsrådet:

 

 

Birger Jønsson

b.joensson@stofanet.dk

Søren Flensborg

Danmarks
Naturfredningsforening:

 

 

Finn Lindhart

finn@lindhart.com

Birger Markussen

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.