logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Konstitueringsaftale 2013

Der er fem partier bag konstitueringsaftalen efter kommunalvalget november 2013.
Opdateret 16.11.2017

Socialdemokraterne, Fælleslisten, Enhedslisten, Konservativt Folkeparti og Slesvigsk Parti afslutter konstitueringsforhandlinger i Sønderborg. 

Se i øvrigt referat fra konstitueringsmøde d. 4. december 2013.

Aftaleparterne er blandt andet enige om følgende politiske målsætninger for Sønderborg Kommune:

 • Budgetforliget for 2014, indgået af et bredt flertal i det tidligere byråd, står uændret ved magt.
 • Skatten stiger ikke i den kommende valgperiode
 • Dækningsafgiften skal afvikles, således den halveres i 2015 og afskaffes i 2016
 • Økonomiudvalget er facilitator for koordinering af en ny måde at tænke beskæftigelsesfremmeindsats på tværs af emnerne jobskabelse, socialt ansvar, uddannelse, sundhed, individets behov, med inddragelse af alle relevante udvalg og med fokus på den enkelte borger.
 • Byrådet skal sikre at bæredygtighed bliver en naturlig og integreret del af den kommunale planlægning. Projekter og aktiviteter, der fører til et mere skånsomt forbrug af vore ressourcer og vor natur, skal fremmes og støttes.
 • Byrådet vil skabe rammebetingelser for vækst og beskæftigelse i Sønderborg Kommune, derfor etableres to nye udvalg. Erhvervsudvalget og Udvalget for kulturel og regional udvikling.
 • Der arbejdes målrettet med at nedbringe sagsbehandlingstiderne og i videst muligt omfang skal der være én tovholder på sagsbehandling.
 • Der etableres en samlet vækst og udviklingspulje i økonomiudvalget, heri indgår den tidligere pulje til kultursatsning.
 • Landdistriktsudvalget skal inddrages i alle relevante sager fra andre udvalg.
 • Mulighederne for inddragelse af socialøkonomiske virksomheder afsøges, for at styrke mulighederne for kommunens egne borgere.
 • Der udarbejdes en rammeaftale for folkeskolen med inddragelse af fagforeningerne. Rammeaftalen skal omfatte lærere og pædagogisk personale i folkeskolen, således at der skabes tryghed, tillid og trivsel.
 • Der udarbejdes en kommunikationsstrategi med den målsætning at borgerne får mere og bedre information.
 • Der udlægges kommunale opgaver til lokal styring i landsbylaugene.

Med udgangspunkt i ovenstående lægger aftaleparterne bag konstitueringsaftalen op til et bredt samarbejde i byrådet.

Udvalgsstrukturen i kommunen er som følger, en aftale om snitflader mellem de enkelte udvalg vil blive omsat til et politisk styringsværktøj af kommunens embedsværk:

Økonomiudvalg
Udvalget får 9 medlemmer
 
Teknik- og miljøudvalg 
Formand: Frode Sørensen, Socialdemokratiet
Udvalget får 5 medlemmer
 
Erhvervsudvalg
Formand: Ole W. Stenshøj, Konservative
Udvalget får 5 medlemmer
 
Udvalg for kulturel og regional udvikling
Formand: Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti
Udvalget får 5 medlemmer
 
Kultur-, borger- og fritidsudvalget
Formand: Charlotte Riis Engelbrecht, Socialdemokratiet
Udvalget får 5 medlemmer
 
Arbejdsmarkedsudvalget
Formand: Jan Prokopek Jensen, Socialdemokratiet
Udvalget får 5 medlemmer
 
Børne- og uddannelsesudvalget
Formand: Erik Lorenzen, Fælleslisten
Udvalget får 5 medlemmer
 
Socialudvalget
Formand: Niels Ole Bennedsen, Socialdemokratiet
Udvalget får 5 medlemmer
 
Seniorudvalget
Formand: Preben Storm, Socialdemokratiet
Udvalget får 5 medlemmer
 
Sundhedsudvalget 
Formand: Helge Larsen, Socialdemokratiet
Udvalget får 5 medlemmer
 
Børn og ungeudvalget
Formand: Bodil Matzewska, Slesvigsk Parti
Udvalget får 2 medlemmer
 
Landdistriktsudvalget (ad hoc udvalg): Anders Brandt, Enhedslisten

Yderligere oplysninger

Erik Lauritzen, Socialdemokraterne, 27 90 02 06

Aase Nyegaard, Fælleslisten, 27 90 02 18

Ole Stenshøj, Det Konservative Folkeparti 27 90 02 22

Anders Brandt, Enhedslisten, 61 33 34 83

Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti, 24 24 24 71

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.