logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Kultur-, borger- fritidsudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under udvalget.
Opdateret 15.06.2016

Lagkagediagram for økonomien i Kultur-, borger- og fritidsudvalget

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver.

Byrådet har besluttet en række visioner og mål indenfor udvalgets politikområder:

Politikområdet Demokrati

- omfatter budgetter til musik- og idrætsråd.

Budget for politikområdet Demokrati: Uændret.

Du kan få mere viden om politikområdet under område 1 i GPS'en (Godkendt Politisk Styring) (elektroniks folder, åbner i et nyt vindue)

Politikområdet Kultur, Idræt, Netværk og Landdistrikter

Udviklingsmålene for 2016 er:

 • Broager tidl. Rådhus som medborgerhus
 • Ungehus ved Mejeriet
 • Rekreative aktivitets- og legeområder på Kær Vestermark
 • Udarbejde plan for forsamlingshuse og medborgerhuse i Sønderborg Kommune
 • Skabe og sikre sammenhæng i events for erhverv, turisme og kultur, smat afklare snitflader mellem EVENT og Sønderborg Kommunes øvrige forvaltninger skabe events der har sikre koblinger til og udgangspunkt i visioner, politikker, strategier og planer på områderne erhverv, turisme og kultur.
 • 1. del fra Udkast til Biblioteksplanen 2015 – 2020 Fremtidens bibliotek i Multikulturhuset implementeres
 • Udbrede kendskabet til Musikskolen og få flere elever i folkeskolen til at spille musik
 • Over en treårig periode etableres et skoleorkester på Sønderskovskolen for elever i 5. klassetrin og opefter
 • Implementering af fødevarestrategi
 • Fortsat fokusering på indsatsområderne 2014 – 2017

Driftsmålene for 2016 er:

 • Der udarbejdes nye kriterier for puljen til Masterplan idræt
 • 2. del Forslag og anbefalinger til ændret biblioteksstruktur fra Udkast til Biblioteksplanen 2015 – 2020 vil blive realiseret på baggrund af Kultur-, borger og fritidsudvalget beslutningsgrundlag og vedtagelse af en ny biblioteksstruktur
 • Nye arbejdstidsregler for musikskolelærere indføres og træder i kraft pr. 1. august. Målet er, at musiklærerne får mere tid til at samarbejde om at kvalitetssikre skolens tilbud
 • Udarbejdelse af kriterier for medfinansiering af projekter
 • Transport i landdistrikterne – fortsættelse 
 • Udarbejdelse af kriterier for Pulje til borgerinitiativer fra landsbyerne

Budget for politikområdet Kultur, Idræt, Netværk og Landdistrikter 2016-2019

Budget er uændret, bortset fra nedenstående punkter:

 • Pulje til borger initiativer i landsbylaugene: 500.000 kr. i 2016-2019
 • Landdistriktsudvalget, midler til medfinansiering af projekter: 250.000 kr. i 2016-2019
 • Fortsat arbejde med landsbybusser: 250.000 kr. i 2016-2017

Du kan få mere viden om politikområdet under område 10 i GPS'en (Godkendt Politisk Styring) (elektroniks folder, åbner i et nyt vindue)

Anlægsinvesteringer: 

 • Pulje til Masterplan idræt reduceres: -5.000.000 kr. i 2016-2019
 • Kunstværket, adgangsforhold: 300.000 kr. i 2016
 • Broager tidl. Rådhus som medborgerhus: 3.000.000 kr. i 2016
 • Udviklingsplan Ahlmannsparken: 1.000.000 kr. i 2017
 • Forprojekt 50 meter svømmebassin. 1.000.000 kr. i 2017
 • Skansen Brandsikring: 2.000.000 kr. i 2016
 • Ungehus ved Mejeriet, kommunal andel 50%: 2.000.000 kr. i 2016 og 2017
 • Pulje til implementering af fødevarestrategi. 1.000.000 kr. i 2016

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.