logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Kultur-, borger- fritidsudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under udvalget.
Opdateret 13.11.2017

kbfu_lagkage.jpg

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver.

Byrådet har besluttet en række visioner og mål indenfor udvalgets politikområder:

Politikområdet Demokrati

- omfatter budgetter til musik- og idrætsråd.

Budget for politikområdet Demokrati: Uændret.

Du kan få mere viden om politikområdet under område 1 i GPS'en (Godkendt Politisk Styring) (elektroniks folder, åbner i et nyt vindue)

Politikområdet Kultur, Idræt, Netværk og Landdistrikter

Udviklingsmålene for 2017 er:

 • Sikre, at de udviklingstiltag, der er beskrevet i KulturKompassets kommende handleplan/handlekatalog 2016-2017 inden for de overordnede 3 mål ”Et godt sted at leve”, ”Stærkt Kulturmiljø på tværs” og ”Hotspot for børn og unge”, bliver efterfulgt.
 • Udmøntning af helhedsplanen for Kær Vestermark – herunder udarbejdelse af udviklingsplan for det rekreative område.
 • Indgå i samarbejde på tværs mellem handel, turisme og kultur.
 • På baggrund af kommende forretningsgrundlag for events i Sønderborg Kommune skal der udvikles på et fælles billede af, hvordan der skal arbejdes med events i Sønderborg – herunder rollefordeling og eventtyper.
 • Udmøntning af Ungepolitikken med henblik på at udfolde nye aktiviteter og tiltag inden for politikkens 5 temaer
 • Implementering af fødevarestrategi.
 • Fortsat fokusering på indsatsområderne 2014 – 2017.
 • Implementering af erfaringer fra projekt ”Deleby” i udvikling af en ”Grejbank for alle”.
 • Styrke og fastholde talentudvikling på Musikalsk Grundkursus og Musikakademiet gennem afholdelse af elevkoncerter, workshops med eksterne musikere, orkesterpraktik, konkurrencer etc.
 • Styrke og videreudvikle kommunale partnerskaber med skoler, House of Creativity samt sundhedsforvaltningen for at styrke de kunstneriske og kreative elementer hos en bredere brugerskare. 
 • Samarbejde med Sønderborg Student Foundation om afholdelse af fælles aktiviteter som bidrager til at styrke ungemiljøet i kommunen. 
 • Aktiv deltagelse Aprilfestival (teater), Levende Musik i Skolerne samt åbning af kulturhovedstad 2017 i Aarhus med bl.a. workshops, forestillinger og kor.
 • Styrke Musikskolens, Danseakademiets og Als Performance Akademis ambitiøse arbejde med musik- og danseundervisning samt talentudvikling som et stærkt kultur- og fritidstilbud til såvel tilflyttere som de mange nationaliteter, der allerede bor og arbejder i voresområde.
 • Stor efterspørgsel på øvelokaler fra både interne og eksterne brugere forsøges imødekommet ved forskellige initiativer.
 • Nyt kraftcenter på havnen. Multikulturhuset udvikles med ”fremtidens bibliotek” og aktiviteter i samarbejde med husets aktører og den øvrige havneplan og byen/området.
 • Åbningstider i multikulturhuset. Med flytningen af hovedbiblioteket til multikulturhuset er det en bunden opgave, at forøge hovedbibliotekets nuværende åbningstid, således den fysiske tilgængelighed udvides.
 • Biblioteket i multikulturhuset. Grafiske elementer. Der udarbejdes et nyt logo i samarbejde med husets aktører og ny designguide for bibliotekerne i forbindelse med flytningen til multikulturhuset.
 • Udstillingsvirksomhed. Bibliotekets fysiske udstillingsvirksomhed prioriteres i forbindelse med indflytningen til Multikulturhuset. Udstillings-virksomheden vil gå på tværs af bibliotekets afdelinger og aldersgrupper.
 • Den digitale formidling forstærkes og udbygges på indholdsdelen. Inspirationsdelen udbygges og suppleres med bl.a. Biblioteks produceret indhold= BPI. Indholdsdelen aftales i samarbejde med husets aktører.
 • Der etableres en ”Musikzone”, som placeres i et præcist og eksponereret afgrænset område, hvor alle musiknyheder præsenteres. Musikzonen rummer en pæn og alsidig nodesamling, musiklitteratur samt tidsskrifterne vedr. musik.
 • Det er et fokusområde, at nye typer arrangementer og koncepter på både børne- og voksenarrangementer supplerer og underbygger øvrige aktiviteter i kommunens øvrige kulturinstitutioner. De nye typer arrangementer og koncepter vil bliver lanceret i Multikulturhuset og inden for bibliotekets kerneopgaver og med emnefelter som børneteater, litteratur, musik, videnskab, historie, kunst og demokrati.

Driftsmålene for 2016 er:

 • Organisationsudmøntning efter sammenlægning af afdelingerne Kultur & Fritid og Sønderborg EVENT.
 • Gennemførsel af eventår 2017
 • Arbejde med foreningsudvikling i et tæt samarbejde med folkeoplysningsudvalget og kommunens kultur- og idrætsforeninger.
 • Gennemførelse af de handlinger/indsatser, der er beskrevet i KulturKompassets kommende handlekatalog 2016-2017 inden for de 3 overordnede mål
 1. Et godt sted at leve (13 indsatser
 2. Stærkt Kulturmiljø på tværs (5 indsatser)
 3. Hotspot for børn og unge (4 indsatser)
 • Bidrage med input og faglig viden til:
  - Forestående analyse af behov, forbrugsmønstre og kapacitet på idrætsområdet – forankret i Facility managementenheden
  - Projektforslag om etablering af et stort, nyt anlæg, der kan samle kultur- og idrætsaktiviteter – forankret i Facility managementenheden.
   
 • Transport i landdistrikterne – fortsættelse.
 • Aktiv deltagelse i InterReg-projektet: Benefit 4 Regions i styregruppen, case-study omkring fødevarer og småskala-turisme samt med ansvar for kommunikationsdelen i projektet (AP2).
 • Fastholde det grænseoverskridende samarbejde med musikskoler syd for grænsen i den fælles årlige musikskoledag samt strygerprojekt.
 • Fastholde undervisning på 20 decentrale undervisningssteder og dermed bidrage til at skabe gode rammer for hverdagskultur i nærområder.
 • Stimulere det lokale musik- og kulturliv gennem afholdelse af koncerter, forestillinger og arrangementer rundt om i kommunen.
 • Fortsat etablering af skoleorkester på Sønderskovskolen for elever i 5. klassetrin og opefter (3-årigt projekt med start efterår 2016).
 • Evaluering af nye arbejdstidsregler for musikskolelærere i forhold til målsætninger og medarbejdernes oplevelse af de nye regler.
 • Fokus på at forbedre arbejdsmiljø og nedbringe sygefravær.
 • Flytning af hovedbiblioteket. Hovedbiblioteket lukkes i flytteperioden. Lokalbibliotekerne vil dække biblioteksbetjeningen i perioden. Flytteperioden er berammet til at løbe fra primo august til indvielsen af Multikulturhuset.
 • Åbningstider i multikulturhuset. Bibliotekets ledelse udarbejder forslag til de kommende åbningstider for hovedbiblioteket i multikulturhuset.
 • Der udarbejdes en designprofil, som fortsat hviler på de nuværende og eksisterende hovedelementer. Designkonceptet skal anvise nye tiltag og samtidig underbygge nuværende linje i samarbejde med husets aktører.
 • Der udvælges 3 fysiske områder i multikulturhuset, som bliver faste udstillingsområder. Udstillingerne prioriterer interaktive elementer, unikke grafiske indslag og emnets selvstændige eksponering. Udvikles i forbindelse med inventarudbuddet.

Musikzonen i multikulturhuset udvikles i forbindelse med inventarudbuddet og skal revitalisere bibliotekets musiktilbud. Der kan indgå Lyttepladser, siddepladser hvor lånerne har mulighed for at lade sig inspirere og orientere i tidsskrifter og nye bøger m.v.

Budget for politikområdet Kultur, Idræt, Netværk og Landdistrikter 2016-2019

Budget er uændret, bortset fra nedenstående punkter:

 • Fortsat arbejde med landsbybusser: 250.000 kr. i 2017

Du kan få mere viden om politikområdet under område 10 i GPS'en (Godkendt Politisk Styring) (elektroniks folder, åbner i et nyt vindue)

Anlægsinvesteringer: 

 • Midler til projekter i eventafdelingen i 2017: 2,9 mio. kr. i 2017
 • Jubilæumsfestligheder på Alsion: 0,4 mio. kr. i 2017
 • Projektmidler til genforeningsfest: 0,15 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. 2018-2020
 • Badmintonhallen Gråsten, Renovering af pavilloner: 1,2 mio. kr. i 2017
 • Ahlmannsparken, 1. etape af ud- og ombygning: 10 mio. kr. i 2017
 • Ungehus, ændring af periodisering: -2 mio. kr. i 2017 og +2 mio. kr. i 2018
 • Slotsgartneri, ændring af periodisering: -2 mio. kr. i 2017 og +2 mio. kr. i 2018

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.