logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer

Udvalget fordeler bl.a. midler til landdistrikterne og koordinerer arbejdet med udviklingsplaner.
Opdateret 16.02.2018

Se en oversigt over alle lokalsamfundene i Sønderborg Kommune, samt de seneste nyheder på Infoland. 

Gå til Infoland, sonderborgkom.dk her 

Formål og opgaver

Landdistriktsudvalget:

 • er dialogpartner for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme og herunder i spørgsmål om at oprette landsbyråd og landsbylaug.
 • rådgiver om organisering af landdistriktsområdet, er sparringspartner til landsbylaugene og sikrer vidensdeling mellem disse.
 • fordeler efter politisk godkendte retningslinjer midler til landdistrikterne (eksempelvis: midler til de enkelte landsbylaug, projektmidler, midler til internet m.v.)
 • koordinerer arbejdet med udviklingsplaner og bidrager til at landdistrikterne bliver landskendte som attraktive bosætningsområder.

Logo for landdistrikterne

Se referater fra Landdistriktsudvalgsmøderne her

Landdistriktsudvalgets medlemmer

Politikere:

Formand 
Charlotte Riis Engelbrecht

Egevej 17, Adsbøl, 6300 Gråsten

Mobil: 27 90 02 14
E-mail: cre@sonderborg.dk

Kirsten Bachmann

Påkjær 25, Nybøl, 6400 Sønderborg

Mobil: 27 90 39 90
E-mail: kba@sonderborg.dk

Tom Hartvig Nielsen

Bakken 37, 6440 Augustenborg

Mobil: 27 90 39 78
E-mail: thn@sonderborg.dk

Kristian Beuschau

Nørre Landevej 74, Kegnæs, 6470 Sydals

Mobil: 27 90 39 86
E-mail: kbe@sonderborg.dk

Daniel Staugaard

Sundgade 6, 6320 Egernsund

Mobil: 51 22 23 54
E-mail: dasa@sonderborg.dk

Frivillige og suppleanter fordelt på område:

Gl. Augustenborg kommune
Karin Autzen

Toften 6, 6440 Augustenborg

Mobil: 62 28 36 23
E-mail: kma@montanafood.dk

Gl. Broager kommune
Helle Johannsen

Sundgade 56B, 2. th., Sønderborg Tlf.: 74 41 15 54 / 21 63 23 40
E-mail: fiv.helle@pc.dk

Ingebeth Clausen
(suppleant) 

Smøl 22, Broager Tlf.: 74 42 28 24 / 23 46 15 23
E-mail: smoel.22@mail.dk

Gl. Gråsten kommune
Pia Feldtsted

Østerbakken 13, Adsbøl, Gråsten
Mobil: 22 95 45 66
E-mail: adsboelborger@gmail.com
 

Gl. Nordborg kommune
Agnes Nielsen

Mølletoften 22, Svendstrup, Nordborg Mobil: 40 98 92 89
E-mail: nielsen@moisen.net
Peter Christiansen
(suppleant)
Stolbrogade 33, Nordborg

Tlf.: 74 45 88 56 / 23 24 37 03
E-mail: stolbro@bbsyd.dk

Gl. Sundeved kommune
Asmus Madsen

Kalvetoft 15, Sønderborg Mobil: 21 76 31 30
E-mail: asmus.ulleruplund@gmail.com

Karsen Fanø
(suppleant)

Brobølvej 9, Sønderborg Mobil: 61 77 67 81
E-mail: fanoe@hotmail.com

Gl. Sydals kommune
Erling Junker

Lysabildgade 12, Sydals Mobil: 23 61 47 29
E-mail: ejja@bbsyd.dk

Gl. Sønderborg kommune
Jørgen Wilkenskjeldt

Kær Bygade 59, Sønderborg Mobil: 74 43 12 36
E-mail: jorgen_wilkenskjeldt@hotmail.com

Christian Korsholm Jeppesen
(suppleant)

Nørremark 11, Sønderborg Mobil: 97 70 94 98
E-mail: korsholm_jeppesen@hotmail.com

Kontaktpersoner i forvaltningen

Niels Bøgskov Frederiksen, Chef for Turisme og Landdistrikter

Mobil: 27 90 69 90
E-mail: nbfr@sonderborg.dk

Connie Mark Skovbjerg, Landdistriktskoordinator 

Mobil: 28 89 80 21
E-mail: cskb@sonderborg.dk

Retningslinjer for ansøgning af midler fra udviklingspuljen

Der er frist d. 1/5 og 1/10.

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har besluttet følgende retningslinjer for ansøgning af midler fra udviklingspuljen.

 • At landsbylauget har udarbejdet en udviklingsplan
 • At man ansøger via ansøgningsskema på www.sonderborgkom.dk
 • Alle tilladelser og godkendelser skal forelægges forvaltningen inden udbetaling af midler.
 • Der skal foreligge et foreløbigt budget for projektet.
 • Angivelse af hvem der har ansvaret for projektet.
 • Tidsplan for projektet.

Procedure for afslutning af projekter

 • At der 2 måneder efter afslutning af projektet, skal indsendes materiale med budget og lign.
 • At der efter et år følges op på projektet, og at landsbylauget ved årsskiftet udarbejder en status på projektet.
 • At der udarbejdes et endeligt budget med kvitteringer.
 • Såfremt midlerne ikke bruges som ansøgt, skal de tilbagebetales til Sønderborg Kommune.
 • At skema med tilbagemelding udfyldes, heri er bl.a. en evaluering af projektet o. lign.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.