logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landdistriktsudvalget

Udvalget fordeler bl.a. midler til landdistrikterne og koordinerer arbejdet med udviklingsplaner.
Ansvarlig Marianne Tychsen
Opdateret 09.11.2017

Se en oversigt over alle lokalsamfundene i Sønderborg Kommune, samt de seneste nyheder på Infoland. 

Gå til Infoland, sonderborgkom.dk her 

Formål og opgaver

Landdistriktsudvalget:

 • er dialogpartner til Kultur-, Borger-, Fritidsudvalget herunder i spørgsmål om at oprette landsbyråd og landsbylaug.
 • rådgiver om organisering af landdistriktsområdet, er sparringspartner til landsbylaugene og sikrer vidensdeling mellem disse.
 • fordeler efter politisk godkendte retningslinjer midler til landdistrikterne (eksempelvis: midler til de enkelte landsbylaug, projektmidler, midler til internet m.v.)
 • koordinerer arbejdet med udviklingsplaner og bidrager til at landdistrikterne bliver landskendte som attraktive bosætningsområder.

Logo for landdistrikterne

Mødedatoer for Landdistriktsudvalget

 • 26. februar 2014
 • 27. maj 2014
 • 4. september 2014
 • 27. november 2014

Se referater fra Landdistriktsudvalgsmøderne her

Landdistriktsudvalgets medlemmer

Politikere:

Formand 
Anders Brandt

Søndergade 13, Augustenborg
akb@sonderborg.dk

tlf:
61 33 34 83

Charlotte Riis
Engelbrecht 

Egevej 17, Adsbøl, Gråsten
cre@sonderborg.dk

tlf.
27 90 02 14

Erik Lorenzen

Illervej 21, Iller, Broager
elo@sonderborg.dk

tlf.
27 90 02 23

Claus Klaris

Dybbølsten 24, Sønderborg
ckl@sonderborg.dk

tlf.
27 90 02 16

Sven Jensen
(suppleant)

Tørbølgade 48, Gråsten
sje@sonderborg.dk

tlf.
27 90 02 19

Niels Ole Bennedsen
(suppleant)

Bækgade 2, Nordborg
nobn@sonderborg.dk

tlf.
27 90 02 07

Aase Nygaard
(suppleant)

Solsikkevej 6, Augustenborg
any@sonderborg.dk

tlf.
27 90 02 18

Tom Holden Jensen
(suppleant)

Kirke Allé 10, 2. sal, 3. dør, Sønderborg 
thjs@sonderborg.dk

tlf.
27 90 37 10

Frivillige og suppleanter fordelt på område:

Gl. Augustenborg kommune
Karin Autzen

Toften 6, 6440 Augustenborg
kma@montanafood.dk

tlf. 62 28 36 23

Gl. Broager kommune
Helle Johannsen

Sundgade 56B, 2. th., Sønderborg
fiv.helle@pc.dk
tlf. 74 41 15 54 / 21 63 23 40

Ingebeth Clausen
(suppleant) 

Smøl 22, Broager
smoel.22@mail.dk
tlf. 74 42 28 24 / 23 46 15 23

Gl. Gråsten kommune
Pia Feldtsted

Østerbakken 13, Adsbøl, Gråsten
adsboelborger@gmail.com
tlf. 22 95 45 66

Gl. Nordborg kommune
Agnes Nielsen

Mølletoften 22, Svendstrup, Nordborg
nielsen@moisen.net 
tlf. 40 98 92 89
Peter Christiansen
(suppleant)
Stolbrogade 33, Nordborg
stolbro@bbsyd.dk

tlf. 74 45 88 56 / 23 24 37 03

Gl. Sundeved kommune
Asmus Madsen

Kalvetoft 15, Sønderborg
asmus.ulleruplund@gmail.com
tlf. 21 76 31 30

Karsen Fanø
(suppleant)

Brobølvej 9, Sønderborg
fanoe@hotmail.com
tlf. 61 77 67 81

Gl. Sydals kommune
Erling Junker

Lysabildgade 12, Sydals
ejja@bbsyd.dk
tlf. 23 61 47 29

Gl. Sønderborg kommune
Jørgen Wilkenskjeldt

Kær Bygade 59, Sønderborg
jorgen_wilkenskjeldt@hotmail.com
tlf. 74 43 12 36

Christian Korsholm Jeppesen
(suppleant)

Nørremark 11, Sønderborg
korsholm_jeppesen@hotmail.com
tlf. 97 70 94 98

Kontaktpersoner i forvaltningen

Poul Valdemar Nielsen, Projektleder

tlf. 88 72 54 69

Connie M. Skovbjerg, Landdistriktskoordinator 

tlf. 28 89 80 21

Retningslinjer for ansøgning af midler fra udviklingspuljen

Der er frist d. 1/5 og 1/10.

Landdistriktsudvalget har besluttet følgende retningslinjer for ansøgning af midler fra udviklingspuljen.

 • At landsbylauget har udarbejdet en udviklingsplan
 • At man ansøger via ansøgningsskema på www.sonderborgkom.dk
 • Alle tilladelser og godkendelser skal forelægges forvaltningen inden udbetaling af midler.
 • Der skal foreligge et foreløbigt budget for projektet.
 • Angivelse af hvem der har ansvaret for projektet.
 • Tidsplan for projektet.

Procedure for afslutning af projekter

 • At der 2 måneder efter afslutning af projektet, skal indsendes materiale med budget og lign.
 • At der efter et år følges op på projektet, og at landsbylauget ved årsskiftet udarbejder en status på projektet.
 • At der udarbejdes et endeligt budget med kvitteringer.
 • Såfremt midlerne ikke bruges som ansøgt, skal de tilbagebetales til Sønderborg Kommune.
 • At skema med tilbagemelding udfyldes, heri er bl.a. En evaluering af projektet o. lign.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.