logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Liberalt erhverv i egen bolig

Læs her, hvilke regler der gælder for liberalt erhverv i egen bolig.
Opdateret 14.03.2016

Det er umiddelbart tilladt at drive liberale erhverv i egen bolig – også i et almindeligt boligområde. Det er byggeloven, der fastsætter dette. 

Hvilke typer erhverv? 

De liberale erhverv, som almindeligvis kan udøves i et boligområde, er fx: 

 • Frisør

 • Ejendomsmægler 

 • Advokat 

 • Revisor 

 • Arkitektvirksomhed 

 • Dagpleje 

og lignende erhverv. 

Det er dog kun tilladt, når: 

 • Erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp 

 • Ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes 

 • Skiltning begrænses, så det ikke virker dominerende i området 

 • Der sikres tilstrækkeligt parkeringsareal til virksomhedens behov 

 • Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i et boligområde overholdes, så naboerne ikke generes. Se nærmere om støj her

En ændring fra boligformål til erhvervsformål vil kræve byggetilladelse, også selv om der ikke sker bygningsmæssige ændringer. Klik her for at læse mere om byggetilladelse.

Mand arbejder ved en pc

Regler for andre typer erhverv 

Hvis erhvervet går ud over det ovenfor beskrevne, vil det som udgangspunkt ikke kunne drives i et boligområde, men skal ligge i f.eks. et område for blandet bolig og erhverv, et egentligt erhvervsområde eller et centerområde. Anvendelsesbestemmelserne vil typisk være angivet i en lokalplan eller kommuneplanramme.

Klik ind på kommunens digitale kort, hvor du kan søge på adressen og finde gældende lokalplaner og kommuneplan, eller klik her for at læse mere om lokalplaner.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.