logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Økonomiudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under udvalget. Blandt andet personale, økonomi og administration.
Opdateret 25.04.2018

Økonomiudvalget forventer at bruge netto 552,2 mio. kr. i 2018. I figuren herunder kan du se, hvordan driftsbudgettet fordeler sig på de politikområder, der hører under udvalget.

Lagkagediagram for Økonomiudvalgets budget

Politikområde nr. Område Mio. kr.
24 Ledelse, IT, kommunikation, adm. 232,6
18 Forsørgelse og beskæftigelse 107,3
02 Personale 59,0
21 Ældreservice myndighed inkl. hjælpemidler 48,0
16 Børn med særlige behov 24,6
05 Bosætning og byggeri 23,7
07 Natur og miljø 20,2
12 Borgerservice 18,1
08 Veje og trafik 12,1
  Øvrige politikområder 6,5

Se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver

Byrådet har besluttet en række visioner og mål inden for Økonomiudvalgets hovedområder:

Politikområdet Økonomi

Byrådet er ansvarlig for den overordnede styring af kommunen, herunder økonomi samt sikring af god ressourceudnyttelse. Byrådet giver en bevilling til hvert politikområde, og det enkelte politiske udvalg skal sammen med direktionen sørge for, at det økonomiske ansvar delegeres videre ud til lederne, så fagligt og økonomisk ansvar følges ad. Økonomiforvaltningen bistår både Byrådet og organisationens budgetansvarlige.

Området omfatter blandt andet, at der skal være tæt sammenhæng mellem visioner, udvikling af kommunen og økonomistyring. I budget 2018 er det forudsat, at kommunens kassebeholdning ved udgangen af 2018 er på 279 mio. kr., hvilket svarer til ca. 3.700 kr. pr. indbygger.

Politikområdet Ledelse, IT, Kommunikation og Administration

Under dette politikområde er samlet de funktioner, der har som hovedformål at yde ledelse og støtte til organisationens udførende led.

Området udfører opgaver med det formål, at borgerne, erhvervslivet og alle andre samarbejdspartnere oplever professionalisme og ordentlighed på alle områder i samarbejdet med Sønderborg Kommune.

I budgetforliget 2018-2021 er der årligt afsat 0,5 mio. kr. til øget bekæmpelse af socialt bedrageri. Indsatsen forudsætter færre udgifter til overførselsområdet på 1 mio. kr. årligt fra 2018.

Der er indarbejdet besparelser på ledelse og administration med 3 mio. kr. i 2018 og 7 mio. kr. årligt fra 2019. Herudover arbejdes der fortsat med effektiviseringer med henblik på at udmønte de i budgettet forudsatte effektiviseringer fra år 2018.

Andre politikområder

Økonomiudvalget har ansvaret for det administrative personale i Sønderborg Kommune. I den Godkendte Politiske Styring (GPS) indgår beløbene til administration under de enkelte politikområder, fordi midlerne administreres af den enkelte forvaltning/stab og indgår i forvaltningernes/stabenes økonomiske prioritering.

Politikområde 18 under Økonomiudvalget vedrører for eksempel personalet under jobcentret, men ikke budgettet der knytter sig til selv fagområdet vedrørende forsørgelse, beskæftigelse, integration og borgerservice. Ansvaret for sidstnævnte budgetter ligger i Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomiudvalgets anlægsudgifter

Anlæg Mio. kr. År
Projekt Zero 4,0 2018-2021
Nye digitale løsninger 1,5 2018
Generel udskiftning af IT-udstyr 24,5 2018-2021
Kombit – monopoludbud 5,0 2018-2019
Redningsberedskab - Udskiftning af materiel og køretøj 6,6 2018-2021
Råderum til fremtidige prioriteringer 44,6 2021

På grund af et stort anlægsbudget, og med erfaring fra tidligere års forskydninger af anlægsprojekter, er der fra budgetåret 2015 indarbejdet forventet anlægsrul. Fra år 2017 til 2018 på 113 mio. kr. og 90 mio. kr. fra 2018 til 2019. Lignende er indarbejdet fremadrettet.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.