logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Pårørendepolitik

Pårørendepolitikken gælder dig, der har et barn, en forælder, søskende eller en nær ven, der har brug for hjælp i hverdagen.
Opdateret 21.11.2018

Når dine gamle forældre får brug for hjemmehjælp for at kunne klare hverdagen, er det vigtigt, at de pårørende – familie eller måske nære venner - inddrages aktivt i overvejelserne om, hvilken pleje eller hjælp, der er brug for. Det samme gælder, når det er tid til at flytte ind på et plejecenter, eller hvis et ungt menneske med hjerneskade skal flytte ind på et botilbud. Børn, forældre, søskende og nære venner kender borgeren bedst og kan bidrage med viden om, hvad der er godt og mindre godt for den pågældende.

Stemningsbillede

Ud fra denne viden har socialudvalget i Sønderborg Kommune netop vedtaget en pårørendepolitik, der skal styrke samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere på det sociale og sundhedsmæssige område i Sønderborg Kommune. Samarbejdet skal ske i en åben dialog med alle parter, og et af målene er, at samarbejdet tager udgangspunkt i den enkeltes ret til selvbestemmelse.

Nu skal den overordnede pårørendepolitik konkretiseres og føres ud i livet på alle områder, bl.a. i hjemmeplejen, på plejecentrene, i handicapafdelingen, psykiatri- og udsatteafdelingen, tandplejen og træningsenheden. Alle steder skal udmøntningen ske i overensstemmelse med de særlige behov, borgerne har på de forskellige områder.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.