logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Planstrategi 2015 og 2017

Planstrategien er kommunens overordnede vision, som fastlægger kursen for udviklingen og fokuserer på det væsentlige.
Opdateret 26.04.2018

Med modernisering af planloven har vi fået nye muligheder i kystnærhedszonen. Konkret kan vi nu i kystnærhedszonen:

  • udpege udviklingsområder
  • omplacere og udlægge nye sommerhusgrunde.

For at udnytte mulighederne skal vi tage stilling til emnerne i en planstrategi. Dette har vi gjort i Planstrategi 2017, som har været i høring i perioden 5. juli til 4. september 2017. Der er foretaget mindre ændringer i planstrategien på baggrund af indsendte bemærkninger. Læs hvordan de indkomne bemærkninger er blevet behandlet. Justeret Planstrategi 2017 er vedtaget endeligt i byrådet 4. oktober 2017. Mere information om offentliggørelsen.

Vi arbejder fortsat efter planstrategi 2015, der forholder sig til udviklingen i Sønderborg Kommune og byrådets overordnede vision om at skabe rammerne for Det Gode Liv med mennesket i centrum. Vi ser Det Gode Liv som et aktivt liv, hvor borgerne kan udfolde sig og trives både fysisk og psykisk. Planstrategi 2017 skal således ses som et supplement til Planstrategi 2015.

I Planstrategi 2015 har vi i byrådet lagt den kurs, som vi vil følge i udviklingen af området i de kommende år. Vi bygger videre på Sønderborgs fundament med en god sammenhæng mellem by, land og vand. Her har vi adgang til byens oplevelser og tilbud, men også et tæt netværk af mindre byer og landsbyer med naturen lige uden for døren.

Klagemulighed

Læs i 'klagevejledning', hvordan du har mulighed for at klage over proceduren for tilvejebringelse af strategien.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.