logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Socialudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under socialudvalget. Blandt andet borgerservice, forsørgelse og beskæftigelse.
Opdateret 08.12.2017

Lagekagediagrammet viser at socialudvalget bruger 79.000 kroner på demokrati, mens resten af budgettet på 316,5 millioner kroner bruges på handicap, socialpsykiatri og udsatte

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver.

Byrådet har besluttet en række visioner og mål indenfor socialudvalgets område.

Politikområdet Psykiatri og Handicap

Ud fra den overordnede vision ”Det gode liv for alle” skaber Sønderborg Kommune gode rammer med individuelle tilbud, boliger, uddannelse og beskæftigelse for borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

I 2017 vil der være fokus på udvikling og tilpasning af området til fremtidens efterspørgsel, herunder implementering af ny socialpolitik samt udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde. 

Derudover vil der være fokus på velfærdsteknologi og LEAN i driften.

I 2017 vil arbejdet med implementering af hverdagsrehabilitering samt pædagogiske handleplaner og dokumentation fortsætte. Derudover arbejdes der målrettet med medarbejdernes trivsel og sundhed. 

I forhold til den økonomiske styring implementeres en ny tildelingsmodel i 2017 med en kombination af ramme- og aktivitetsstyring. 

Vedtagelser i budgetforliget 2017-2020 betyder, at der er tilført 10,0 mio. kr. til udfordringerne på det sociale område i 2017, hvor forvaltningen samtidig arbejder med tiltag, der skal reducere behovet til 6,0 mio. kr. over en 4 årig periode. Herudover er der afsat 50.000 kr. til Udsatterådet til aktiviteter til udsatte i kommunen. 

Klik her for at komme videre til GPS'en (Godkendt Politisk Styring).

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.