logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sundhedsudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under udvalget. Blandt andet sundhed og forebyggelse.
Opdateret 25.04.2018

 

sundhedsudvalget-lagkagediagram.png

Politikområde nr. Område Mio.kr.
13 Sundhed og forebyggelse 94,0
19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet 359,0

 

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver.

Byrådet har besluttet en række visioner og mål indenfor Sundhedsudvalgets to hovedområder:

Politikområde 13 Sundhed og forebyggelse

Politikområdet omfatter sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, hvor aktiviteter igangsættes jf. Sundhedspolitikken 2016-2018 med udgangspunkt i sundhedsplanerne: Kultur, fritid og udeliv, Børn og unge, Sundhed og trivsel – tilbud og indsatser, Arbejdsliv, Socialpsykiatri og handicap, Rehabilitering, genoptræning og behandling. 

Politikområdet omfatter desuden drifts- og myndighedsopgaver på følgende områder:

 • Sundhedscentret 
 • Borger- og patientrettet forebyggelse
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Træningsenheden
 • Sundhedsplejen
 • Tandpleje 
 • Børn og unge samt omsorgstandpleje
 • Tandregulering
 • Specialtandpleje
 • Frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde
 • By - og boligsocial indsats - sundhed og trivsel i boligområderne
 • Sundhedsordningen for ansatte

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Politikområdet omfatter udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, jf. lov om regionernes finansiering §§ 13 og 14.

Kommunerne medfinansierer regionernes udgifter til:

 • behandling på somatiske og psykiatriske sygehuse
 • honorarer på sygesikringsområdet

Kommunerne finansierer alle udgifter til:

 • færdigbehandlede patienter, der ikke kan hjemtages fra sygehuse
 • ophold på hospice
 • specialiseret genoptræning

Politikområdet omfatter endvidere befordring af borgere til træning, gebyrer til Patientombuddet, deltagelse i den tværsektorielle IT-strategi, sundhedsdatanettet, fælles praksiskonsulentordning mv.

Her kan du få mere viden om politikområdet ved at se Godkendt Politisk Styring for 2017.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.