logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Sundhedsudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under udvalget. Blandt andet sundhed og forebyggelse.
Opdateret 12.01.2018

Byrådet vedtog den 11. december 2017 en ny udvalgsstruktur. Den nye udvalgsstruktur er pt. ikke indarbejdet i nedenstående beskrivelser af budgetfordelingen.

Budget 2017

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver.

Byrådet har besluttet en række visioner og mål indenfor Sundhedsudvalgets to hovedområder:

Politikområde Sundhed og forebyggelse

Politikområdet omfatter sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, hvor aktiviteter igangsættes jf. Sundhedspolitikken 2016-2018 med udgangspunkt i sundhedsplanerne: Kultur, fritid og udeliv, Børn og unge, Sundhed og trivsel – tilbud og indsatser, Arbejdsliv, Socialpsykiatri og handicap, Rehabilitering, genoptræning og behandling. 

Politikområdet omfatter desuden drifts- og myndighedsopgaver på følgende områder:

 • Sundhedscentret 
 • Borger- og patientrettet forebyggelse
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Træningsenheden
 • Syge- og sundhedsplejen
 • Tandpleje 
 • Børn og unge samt omsorgstandpleje
 • Tandregulering
 • Specialtandpleje
 • Frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde
 • By - og boligsocial indsats - sundhed og trivsel i boligområderne
 • Sundhedsordning for ansatte
 • Center for Korttidspladser

Politikområde Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Politikområdet omfatter kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, jf. lov om regionernes finansiering §§ 13 og 14.
Kommunerne medfinansierer i gennemsnit ca. 20 % af regionernes udgifter til

 • al stationær og ambulant behandling på somatiske og psykiatriske sygehuse
 • genoptræning under indlæggelse
 • honorarer på sygesikringsområdet

Kommunerne finansierer 100 % af regionernes udgifter til

 • færdigbehandlede patienter, der ikke kan hjemtages fra sygehuse
 • specialiseret genoptræning
 • ophold på hospice

Politikområdet omfatter endvidere befordring af borgere til træning, gebyrer til Patientombuddet, deltagelse i den tværsektorielle IT-strategi, sundhedsdatanettet, fælles praksiskonsulentordning mv.

Her kan du få mere viden om politikområdet ved at se Godkendt Politisk Styring for 2017.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.