logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Teknik- og miljøudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under Teknik- og miljøudvalget.
Opdateret 25.04.2018

Teknik- og Miljøudvalget forventer at bruge netto 267,7 mio. kr. i 2018. I figuren herunder kan du se, hvordan driftsbudgettet fordeler sig på de politikområder, der hører under udvalget.

Lagkagediagram over Teknik- og Miljøudvalgets budget

Politikområde nr. Område Mio. kr.
08 Veje og trafik 168,0
  Kommunale bygninger 96,0
05
09
07
Bosætning
Forsyning
Natur og Miljø
4,0

Se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver

Byrådet har besluttet en række visioner og mål inden for Teknik- og Miljøudvalgets hovedområder.

Politikområdet Bosætning og Byggeri

Området omfatter vedligeholdelse af arealer og usolgte grunde samt kommunal campingplads i Sønderborg.

Politikområdet Natur og Miljø

Området varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for miljø, natur, vand, jord samt skadedyrsbekæmpelse.

Politikområdet Forsyning

Politikområdet omfatter bl.a. Sydals Kraftvarmeværk samt Guderup Varmeforsyning, der forsyner forskellige institutioner i Høruphav og Guderup. Herudover varetages bl.a. driftsherreopgaven med Skodsbøl Deponi og samarbejdet med Sønderborg Affald.

Sønderborg Kommune udvikler varmeforsyningsområdet, så det fremmer brugen af alternative energiformer og understøtter visionen om CO2-neutralitet inden 2029.

Sønderborg Kommune ønsker med den nuværende klima- og energipolitik at gå foran i bestræbelsen på at anvende energien mere intelligent.

Politikområdet Veje og Trafik

Politikområdet beskæftiger sig med transport, herunder den kollektive trafik samt visiteret transport. Vintertjenesten, vedligeholdelse af veje og grønne områder, færgefart, havneområdet (lystbåde) samt Brand og Redning er alle omfattet af politikområdet.

I 2018 vil der bl.a. være fokus på, at Sønderborg Kommune har en effektiv og velfungerende infrastruktur med en fleksibel og moderne trafikløsning inden for den kollektive trafik, der binder kommunen sammen.

Politikområdet Kommunale ejendomme

Området omfatter service og drift af samtlige kommunale ejendomme (Facility management), herunder blandt andet vedligehold, renovering, til- og ombygning samt køb og salg af fast ejendom. Herudover indgår ligeledes håndteringen af kommunale ældreboliger.

I 2018 vil der være fokus på at optimere og effektivisere ejendomsdriften samt optimere og standardisere til- og ombygning af de kommunale ejendomme.

Der er afsat anlægsmidler til renovering af Broager Skole og Ahlmannskolen samt til renovering af skoletoiletter. Herudover er der afsat midler til renovering af havnen i Sønderborg (Nørrebro), badmintonhallen i Gråsten, ligesom Byrådet har bevilget et kommunalt bidrag til fælleshus til Sønderborg Fremad og friluftsscenen Mølleparken.

I løbet af 2018 skal projektarbejdet vedrørende et nyt svømmestation ved Humlehøj, Sønderborg bearbejdes og forelægges til politisk behandling.

Teknik- og Miljøudvalgets anlægsudgifter

Anlæg Mio. kr. År
Bygningsforbedringspuljen 1 2018-2019
Støttemidler iht. bystrategier 4,5 2018-2021
Klimahandleplan 4 2018-2021
Klimatilpasningsplan 1 2018-2019
Røromlægning Lysabild-Skovby 1,1 2018
Renovering af offentlige toiletter/handicaptoiletter 2 2018-2021
Offentlige toiletter i Sottrupskov Nydam 0,5 2018
Fortove renoveres 10 2018-2021
Cykelstier: Broager-Nybøl, Buskmosevej mv. 21 2018-2020
Veje belægninger 80 2018-2021
Trafiksikkerhedsplan 6 2018-2021
Genskabelse af Kurhusskoven 0,25 2018
Gågaderenovering 7,5 2018-2019
Munkemøllebroen 26,5 2018-2021
Rundkørsel i Guderup 6 2018
Signalanlæg udskiftninger 4 2018-2021
Stiplan prioriteret 2 2018-2021
Strategisk energiplan vedr. grøn transport 2 2018-2021
Supercykelsti Sønderborg-Nordborg 1,5 2018
Udarbejdelse af projektforslag Egernsundbro 0,6 2018
Færgen Bitten 1,3  
Havneparken inkl. Havbogade/Hønekilden 5 2018
Omlægning af Nr. Havnegade 3,4 2018
Renovering af kajindfatning 6,5 2018-2019
Havneselskab – Træpromenade 4 2018
Renovering af Nørrebro, Havnekontor 15 2018-2019
Ahlmannparken i Gråsten 10 2019
Badmintonhallen i Gråsten 3 2018
Bygningsrenoveringer Guderup Aktivitetscenter 0,8 2020
Nyt svømmestadion Humlehøj 17,5 2019
Renovering/forbedring af idrætsanlæg 2 2018-2021
Ahlmann-Skolen, ombygninger 1,8 2018
Broager skole, ombygninger 3,5 2018
Renovering og ombygning af folkeskoler iht. helhedsplan 12 2019-2021
Idrætshal ved Sønderskovskolen 11 2018
Nydamskolen læringsmiljø vedr. autismeklasser 0,2 2018
Renovering af skoletoiletter 4 2018-2021
Bygningsrenovering 49,6 2018-2021
Fælles strategisk energiplanlægning for de 4 sønderjyske kommuner 0,34 2020-2021

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.