logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Psykiatri- og udsatteplan

Her kan du læse om Sønderborg Kommunes psykiatri- og udsatteplan.
Opdateret 20.04.2017

Psykiatri- og udsatteplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med både borgere og medarbejdere på tværs af forvaltningsområder, enheder og interesseorganisationer. 

Planen er et centralt redskab i arbejdet med at skabe handling ud fra de visioner og værdier, som er beskrevet i Sønderborg Kommunes psykiatripolitik og udsattepolitik.

Visionerne fra politikkerne er udmøntet i nogle pejlemærker for psykiatri- og udsatteområdet. Pejlemærkerne bliver derfor de fokusområder, som danner rammen om målsætninger og indsatser for borgere med sindslidelser og socialt udsatte borgere i kommunen.

Værdierne – ansvar og medinddragelse, respekt og anerkendelse, rummelighed og sammenhæng – skal gennemstrømme fokusområderne. Medarbejderne vil derfor i samarbejde med borgeren have fokus på håb og drømme for fremtiden, og arbejde hen i mod, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Foto af: Liv på havnekanten i Sønderborg

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.