logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Børn og Uddannelse

Her finder du oplysninger om Børn og Uddannelses organisering
Ansvarlig Carsten Lund
Opdateret 05.12.2017

Forvaltningen er beliggende på

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

Tlf.: 88 72 64 00
Fax: 88 72 64 02
E-mail:post@sonderborg.dk

Børn og Uddannelse betjener børn og unge i alderen 0-23 år samt deres familier. Forvaltningen er udover administrationen opdelt i fem hovedområder / afdelinger. Se organisationsdiagram nederst på siden.

Pladsanvisningen

Fra 1. august 2014 hører Pladsanvisningen organisatorisk til under Fællesstaben. Pladsanvisningen varetager anvisning af pladser i såvel dagplejen, vuggestuer, daginstitutioner, SFO og klubber - og står for bl.a. forældrebetalingen, administration af fripladser m.m.

Dagplejen

Ca. 920 børn bliver passet i dagplejen i Sønderborg Kommune. Dagplejeafdelingen i det enkelte område udgør sammen med daginstitutionsafdelinger i området i alt 8 dagtilbudsområder.  Der udarbejdes læreplaner for dagplejen, og der føres tilsyn med det enkelte dagplejehjem. Dagplejen varetager desuden tilsyn med private børnepassere.

Daginstitutioner

Ca. 2700 børn i alderen 3 til 6 år bliver passet i Sønderborg Kommunes daginstitutionsafdelinger, som sammen med dagplejen er organiseret i 8 dagtilbudsområder. Den pædagogiske udvikling aflæses bl.a. i Læreplanerne for den enkelte institution. Daginstitutionsområdet fører ligeledes tilsyn med private og selvejende institutioner.  Området har et tæt samarbejde med såvel dagplejen som skoleområdet. Der er tilknyttet et korps af ressourcepædagoger, som bistår familien og institutionen i forhold til de børn, som måtte have et specialpædagogisk behov. 

Uddannelse

Ca. 8000 elever ml. 6-17 år bliver undervist i Sønderborg Kommunes skoler. Området varetager herudover SFO og klub området, ungdomsskolevirksomheden, efterskoler og naturskoler samt UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Der er et tæt samarbejde med Sønderborg Kommunes Jobcenter.  
I SFO passes ca. 1800 børn fra 0., 1. og 2. klasse - i SFO-Klub passes ca 450 børn fra 3., 4., 5. og 6. klasse..  

Børn og Familie

Afdelingen tilbyder råd, vejledning og iværksættelse af hjælpeforanstaltninger til børn, unge og deres familier i forbindelse med pædagogiske, psykologiske og sociale problemstillinger. Der arbejdes i tværfaglige distriktsteams. Der er et tæt samarbejde med Forvaltningen Social og Sundhed.

Organisationen omkring Børn og uddannelse

Direktør: Carsten V. Lund
Forvaltningen refererer til:

Børn og uddannelse​​

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.