logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Digitale kort i Sønderborg

Her finder du kommunens digitale kort og oversigtskort i pdf - format.
Opdateret 02.10.2018

Tryk på billederne for at se digitale kort af den ønskede kategori. Efterfølgende kan du skifte mellem de forskellige kortopsætninger ved at klikke på "skift profil" i menubjælken.

Alle kortopsætninger indeholder adresser, matrikler og baggrundskort som fx skærmkort, grundkort og flyfoto.

Digitale oplevelseskort (Web-apps)

Gå til oversigt over vores digitale oplevelseskort

Digitale kort

Standard

billede_standard_295.gif
Indeholder zonekort, lokalplaner og kommuneplanrammer.

Institutioner

billede_institutioner_295.gif
Indeholder forskellige oplysninger om skoler, børne-, handicap-, psykiatri- og ældreinstitutioner.

Kommuneplan 2017-2029

billede_kommuneplan13_295.gif
Indeholder alle temaplaner i forbindelse med Kommuneplan 2017-2029.

Spildevandsplan 2016-2021

billede_spildevandsplan_295.gif
Indeholder alle temaplaner i forbindelse med Spildevandsplan 2016-2021.

Landskabsanalyse

billede_landbrug_295.gif
Indeholder information om landskabet i Sønderborg Kommune fx værdifulde landskaber, kysttyper og særlige visuelle oplevelsesmuligheder.

 

Digitale kort er vejledende

Når du bruger digitale kort, skal du vide, at kortene kun er vejledende og ikke må bruges til nøjagtige skelinddelinger. Bygninger er angivet ved tagudhæng, og der tages forbehold for ajourføringsstatus.

Der vil være nogle unøjagtigheder i kortene, når du klikker de forskellige temaer til og fra. Det vil sige, når du klikker grundkortet og matrikelkortet til samtidig, vil der være nogle steder, hvor skelstregen ligger oven i bygningen. Dette sker fordi der er 2 forskellige typer af kort som bliver lagt oven i hinanden.

Grundkort

Grundkortet er digitaliseret ud fra luftfotos, og det er derfor det mest præcise kort.

Matrikelkort

Matrikelkortet er digitaliseret ud fra papirkort og nogle steder er der lavet indmålinger, der gør, at der vil være små unøjagtigheder på kortet.

Matrikelkortet er derfor kun et oversigtskort. Ved nyudstykninger er der lavet opmålinger i marken, der bliver lagt ind i det digitale kort. De to forskellige typer oplysninger kan nogle gange kollidere og skabe mindre unøjagtigheder i matrikelkortet.

Fejl og mangler

Det er kompliceret teknik der ligger bag kortene. Der er derfor en risiko for, at der i forbindelse med kortene kan vise sig enkelte småfejl.

Har du spørgsmål eller gode ideer, er du velkommen til at skrive til GIS-gruppen på gis@sonderborg.dk.

"Røde" kort

Hvis kortet er rødt, skal du skifte baggrundskort i temaopsætningen.

Hvorfor har vi matriklen?

Geodatastyrelsen har udarbejdet en kort animationsfilm, som forklarer hvorfor vi har matriklen, og hvad matriklen er for en størrelse.

Oversigtskort

GPS

Mange kontakter kommunen, fordi de har besvær med at finde en vej eller en adresse på deres GPS.
OBS: Bemærk at dette typisk skyldes forhold, som kommunen ikke er herre over.

Download Geodata

Kortforsyningen/Download er en selvbetjeningsløsning til download af geodata (fx matrikelkort eller Teknisk Grundkort) i forskellige dataformater. Alle de udstillede data kan hentes uden betaling.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.