logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 14.09.2018

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Møllevej 5
6400 Sønderborg

Høring

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Møllevej 5, 6400 Sønderborg

23.09.2019


Høring

Forslag til Planstrategitillæg for udvikling i kystnærhedszonen

24.10.2019

Skeldebro
6310 Broager

Høring

Ansøgning om kystsikring ved Skeldebro

26.09.2019

Brillevej 9
6320 Egernsund

Høring

Nedrivningsanmeldelse for Brillevej 9, 6320 Egernsund

25.09.2019

Nordborgvej 81
6430 Nordborg

Afgørelse

Danfoss A/S – Revurdering af miljøgodkendelse

25.09.2019

Havtornvej 16
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at nedrive og genopføre et anneks

25.09.2019

Mjang Bygade 23
6470 Sydals

Høring

Høring af projekt om regulering af private rørlagte vandløb og etablering af minivådområde

23.09.2019

Fiskbækvej 15
6300 Gråsten

Høring

Udkast til § 16 a miljøgodkendelse til Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten

23.09.2019


6400 Sønderborg

Høring

Regulativ for udeservering

18.10.2019

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.