logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Digitale kort i Sønderborg

Her finder du det digitale kort og et oversigtskort over kommunen.
Ansvarlig Dorte Haar
Opdateret 27.08.2015

Klik her eller på kortet herunder for at se det digitale kort for Sønderborg Kommune.

Digitale_kort_groen_tekst_4.gif

Digitale kort er vejledende

Når du bruger de digitale kort, skal du vide, at kortene kun er vejledende og ikke må bruges til nøjagtige skelinddelinger. Bygninger er angivet ved tagudhæng, og der tages forbehold for ajourføringsstatus.

Der vil være nogle unøjagtigheder i kortene, når du klikker de forskellige temaer til og fra. Det vil sige når du klikker grundkortet og matrikelkortet til samtidig, vil der være nogle steder, hvor skelstregen ligger oven i bygningen. Dette sker fordi der er 2 forskellige typer af kort som bliver lagt oven i hinanden.

Ønsker du andre informationer end de viste, er det muligt at ændre kortindhold ved at benytte fanebladet "Skift profil" i kortet.

Grundkort

Grundkortet er digitaliseret ud fra luftfotos, og det er derfor det mest præcise kort.

Matrikelkort

Matrikelkortet er digitaliseret ud fra papirkort og nogle steder er der lavet indmålinger, der gør, at der vil være små unøjagtigheder på kortet.

Matrikelkortet er derfor kun et oversigtskort. Ved nyudstykninger er der lavet opmålinger i marken, der bliver lagt ind i det digitale kort. De to forskellige typer oplysninger kan nogle gange kollidere og skabe mindre unøjagtigheder i matrikelkortet.

"Røde" kort

Hvis kortet er rødt, skal du skifte baggrundskort i temaopsætningen. 

Oversigtskort

Klik her hvis du vil se oversigtskort af de større byer i Sønderborg Kommune i pdf-format. Kortene kan frit benyttes til ikke kommercielt brug.

Vigtig information!

Byggeri: Hvis du går i byggetanker, overvejer at sætte et hegn op eller plante hæk, og skal vide hvor dit skel præcist er, skal du kontakte en landmåler.

Se liste over byggegrunde til salg her

Teknik: Det er kompliceret teknik der ligger bag kortene. Der er derfor en risiko for, at der i forbindelse med kortene kan vise sig enkelte småfejl.

Vejledning: Der findes ikke nogen egentlig vejledning til kortene. Den bedste måde du kan lære det på er ved at prøve mulighederne af.

Har du spørgsmål eller gode ideer, er du velkommen til at skrive til GIS-gruppen på gis@sonderborg.dk

GPS

Mange kontakter kommunen, fordi de har besvær med at finde en vej eller en adresse på deres GPS.
OBS: Bemærk at dette typisk skyldes forhold, som kommunen ikke er herre over.

Læs mere om fejl på GPS her.

Udprint

Har du brug for at købe et plot eller en fil af det digitale luftfoto, kan du bruge denne side: www.kortal.dk

Har du brug for hjælp?

 

Har du brug for hjælp?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Søndag til torsdag kl. 15.00 - 21.00.