logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Om borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren er din uafhængige rådgivnings- og klageinstans i Sønderborg Kommune. Formålet er bl.a. at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen.
Opdateret 25.04.2018

Borgerrådgiveren er ansat af Sønderborg Kommune med reference til kultur-, borger- og fritidsudvalget. Borgerrådgiveren er ansat som en uvildig person, der skal støtte borgerne i deres kontakt med Sønderborg Kommune.

Borgerrådgiverens opgave er blandt andet, at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til, at der ydes en god service, hvor borgerne er i centrum.

Borgerrådgiveren skal også medvirke til, at styrke dialogen mellem dig og Sønderborg Kommunes medarbejdere.

Borgerrådgiverens bidrager til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed.

Borgerrådgiveren skal gøre det lettere for borgere, brugere og erhvervsdrivende at klage over forhold, der vedrører Sønderborg Kommune samt medvirke til, at klager bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Borgerrådgiverens opgaver

 • Borgerrådgiverens faste opgaver består i at bistå borgere, der er utilfredse med Sønderborg Kommunes handlinger og undladelser, herunder ved:

 • at yde vejledning i klagesystemet i sager, der vedrører Sønderborg Kommune,

 • at yde hjælp til forståelse af afgørelser mv. fra Sønderborg Kommune,

 • at tilbyde mægling i sager, hvor dette antages at kunne løse konflikter mellem forvaltningen og borger, og

 • at behandle klager over Sønderborg Kommune.

 • Herudover skal borgerrådgiveren modtage og opsamle gode ideer fra borgerne til forbedringer af den service Sønderborg Kommune dagligt levere til kommunes borgere.

Medvirken til forbedringer

Borgerrådgiveren skal i konkrete og generelle sager medvirke til at forbedre forholdene for brugerne af Sønderborg Kommune. Borgerrådgiveren skal i denne forbindelse yde konsultativ bistand til forvaltningen og medarbejdere i kommunen, herunder ved:

 • at sikre tilbagemelding til kommunen om sine overordnede konstateringer,

 • at yde vejledning om spørgsmål vedrørende sagsbehandling og forvaltningsret mv.,

 • at yde bistand i forbindelse med projekter o.l. til forbedring af kommunens sagsbehandling og betjening af borgerne og

 • på anden måde bidrage til konstruktive, fremadrettede initiativer, der kan forbedre sagsbehandlingen og betjeningen af borgerne.

Det betyder, at du hos borgerrådgiveren kan:

 • få hjælp hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra Sønderborg Kommune

 • få information og rådgivning om hvordan du klager over Sønderborg Kommunes afgørelser, og hvem der kan behandle din klage

 • få hjælp til at komme videre med en klage, hvis du har oplevet diskrimination i kommunen

 • få hjælp til at få genskabt dialogen med Sønderborg Kommunes medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i din sag

 • komme med forslag til, hvordan Sønderborg Kommunes sagsbehandling og betjening af borgerne kan forbedres

 • klage over Sønderborg Kommunes sagsbehandling, personalets optræden mv.

Kontakt

Du kan kontakte borgerrådgiveren på telefon, via mail eller ved personligt fremmøde på kontoret. Hvis du ønsker et personligt møde med borgerrådgiveren anbefales det at maile eller ringe først, for at aftale en mødetid.

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.