logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Pressepolitik

Her kan du læse Sønderborg Kommunes pressepolitik, der bl.a. beskriver, hvordan kommunen synliggør beslutninger og resultater.
Opdateret 30.11.2017

Sønderborg Kommune ønsker synlighed om vores arbejde. Det betyder, at vi har en proaktiv strategi og bevidst planlægger, hvordan vi kan bruge egne medier og pressen.

Det betyder også, at kontakten til pressen bør tænkes ind i alle nye opgaver og projekter allerede ved opgavens begyndelse. 

Mål for pressekontakten

Målene for pressekontakten er at: 

  • kommunen markerer sig i medierne,

  • synliggøre kommunens beslutninger og resultater 

  • sætte dagsordenen for den offentlige debat

Presseindsatsen 

Vi ønsker et professionelt samarbejde med pressen og en fair behandling bl.a. ved: 

  • at opbygge et åbent og tillidsfuldt samarbejde med pressens repræsentanter, 

  • at tage initiativ til at opnå omtale ved at holde pressen vel orienteret om relevante forhold, 

  • at besvare henvendelserne fra pressen på pressens arbejdsbetingelser. 

Vi bruger således medierne til at profilere Sønderborg Kommune og til at formidle informationer til borgerne. Omvendt bruger medierne også Sønderborg Kommune som storleverandør af historier, og i dette samspil vil Sønderborg Kommune være en åben, offentlig virksomhed, der gør det let for pressen at få informationer om kommunen. 

Avis

Offentligt ansatte og ytringsfrihed

Offentligt ansatte har som alle andre borgere ytringsfrihed og er som alle andre borgere beskyttet af grundlovens bestemmelser om ytringsfrihed. 

Ansatte kan på egne vegne deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og synspunkter. Det gælder også emner, der vedrører ens eget arbejdsområde. 

Denne beskyttelse gælder kun, når man som offentligt ansat ytrer sig på egne vegne. Ledelsen kan således fastsætte regler for, hvem der må udtale sig på kommunens/forvaltningens vegne. 

Pressepolitikkens vejledning er, at medarbejdere på kommunens vegne kan udtale sig om fakta inden for eget arbejdsområde. Hvis en medarbejder ikke ønsker at give medierne oplysninger om fakta, skal der henvises til én, der påtager sig opgaven.

Talsmænd vedrørende politik

Borgmester og udvalgsformænd udtaler sig om politik, dvs. politiske holdninger, på kommunens vegne. 

Talsmænd vedrørende fakta og faglighed

Kommunaldirektør, direktører, forvaltningschef og stabschef kan udtale sig om fakta, faglighed og konkrete faglige vurderinger og holdninger. 

Afdelingsledere og institutionsledere kan udtale sig om fakta. 

Talsmænd vedrørende dagsordensager

Når en sag er sat på dagsordenen til et politisk udvalg, er det udvalgsformanden, som udtaler sig om sagen. Med mindre andet er aftalt. Og politiske holdninger gives kun af politikere. 

Kommunikationsberedskab for kriser

Der er etableret et kommunikationsberedskab for kriser og potentielle kriser. 

Justitsministeriets vejledning

Ovenstående principper skal håndteres i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Læs Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed her (åbner nyt vindue)

Ansvar for pressekontakten 

I samråd med kommunens journalister og kommunikationsmedarbejdere har chefer og direktør ansvaret for at organisere og kommunikere klare procedurer samt rolle- og ansvarsfordeling ved pressekontakt. 

Direktion og chefgruppe skal i samarbejde med medarbejderne sikre, at pressen prioriteres højt i det daglige arbejde. Det skal ske med kommunens journalister og kommunikationsmedarbejdere som sparringspartnere. 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.