logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sagsbehandlingstider for ældreområdet

Du kan her se den typiske sagsbehandlingstid for sager/ansøgninger, der skal behandles.
Ansvarlig: Lene Gram Herborg
Opdateret 23.01.2017

Område

Lov om social service

Svarfrist

Madservice (hvis ikke specialkost)

§83

10 arbejdsdage

Personlig hjælp og pleje

Praktisk hjælp

Psykisk pleje og omsorg

§83

10 arbejdsdage

Aflastning (korttidspladser), afløsning i eget hjem

§84

10 arbejdsdage

Genoptræning/vedligeholdelsestræning

§86

2 måneder

Nødkald

§112

10 arbejdsdage

Diabetes og stomiartikler

§112

Indenfor 2 døgn

Personlige hjælpemidler (ekskl. ventetid fra leverandør)

§112

1 måned

Akutte hjælpemidler, såsom plejetekniske hjælpemidler

Akutte reparationer af kørestole, lifte og lignende

§112

Straks/samme dag

Reparation, udskiftning og installation af nødvendig indretning i eksisterende invalidebiler

§112

10 arbejdsdage

Hjælpemidler og forbrugsgoder i form af elkøretøjer, trehjulede cykler og lignende

§112 og §113

4 måneder

Almindelige udlånshjælpemidler (ekskl. ventetid hos leverandør)

 

§112 og §113

10 arbejdsdage

Støtte til bil pga. handicap, herunder afgiftsfritagelse

§114

4 måneder

Større boligændringer

§116

6 måneder

Plejevederlag

(pasning af døende)

Hjælp til sygeplejeartikler (pasning af døende)

§119, §120, §121 og §122

Sagsbehandles straks, hvis alle oplysninger til sagen foreligger

Omsorgstandpleje

§131

10 arbejdsdage

Ældrebolig

 

§192

2 måneder

Område

Almenboligloven

Svarfrist

Plejebolig

§5 og §54

2 måneder

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.