logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Udbud- og salgsvilkår

Her kan du læse Sønderborg Kommunes udbudsvilkår og salgsvilkår for salg af kommunale ejendomme.
Opdateret 31.08.2018

Udbudsvilkår

 1. Ejendommen udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.
 2. Tilbuddet skal angive den kontantpris tilbudsgiveren forpligter sig til at betale for ejendommen pr. overtagelsesdagen. I henhold til ovennævnte bekendtgørelse skal prisen være angivet som et fast beløb. Variable tilbud vil derfor blive afvist.
 3. Salg vil som udgangspunkt ske til højestbydende. Sønderborg Kommune forbeholder sig dog ret til at forkaste alle tilbud.
 4. Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.
 5. Tilbud skal afgives skriftligt via tilbudsblanketten på den pågældende projektejendoms side. Tilbudsblanketten sendes til følgende e-mail adresse: projektejendomme@sonderborg.dk.
 6. Tilbud modtaget på andre adresser eller på anden måde vil blive afvist.
 7. Det fremgår på den enkelte ejendoms side, om denne er i udbud eller om ejendommen er til salg.

Salgsvilkår

 1. Ejendommen overtages med samme byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt Sønderborg Kommune. Opmærksomheden henledes til tingbogen samt BBR-meddelelse (se 'Dokumenter' nederst på siderne for de pågældende ejendomme).
 2. Da ejendommen overtages som beset i den stand, hvori den befinder sig, opfordres tilbudsgiver til at undersøge ejendommen nærmere.
 3. Sønderborg Kommune påtager sig intet ansvar for ejendommens stand, herunder for eventuel forurening.
 4. Køber frafalder derfor eventuelle mangelindsigelser, undtagen vedrørende eventuel vanhjemmel. Den tilbudte købesum er fastsat på denne baggrund
 5. Selve ejendommen vil være tilgængelig for besigtigelse ved forudgående henvendelse til Christina Petersen via e-mail: cper@sonderborg.dk eller telefon: 88 72 54 91 / 27 90 54 91.
 6. Datoen for Sønderborg Kommunes underskrift af købstilbud er tillige overdragelsestidspunkt og skæringsdag for ejendommens indtægter og udgifter.
 7. Købesummen skal være indsat på kommunens konto senest på overdragelsestidspunktet, dette er en betingelse for overdragelsen. Såfremt betaling ikke er sket senest på overdragelsestidspunktet, bortfalder handlen.
 8. Køber sørger for tinglysning af denne aftale og afholder omkostningerne herved samt alle øvrige omkostninger forbundet med handlen. Køber udfærdiger refusionsopgørelse.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.