logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

NY TILBUDSFRIST! Udbud af Loftlifte, mobile løftere, vendesystemer, sejl og sengeborde

Opdateret 25.04.2018

!!!!NY TILBUDSFRIST!!!!
Ordregiver har måtte tilføje spørgsmål som var kommet ind rettidigt, men pga. en intern fejl ikke uploadet med de sidste svar ved svarfristen. Spørgsmålet (105-109) har ikke ændret noget i forhold til mindstekrav. 

Dette er rettet i tidsplanen i udbudsmaterialet også. 

Dette er et KomUdbud på vegne af 12 kommuner i KomUdbud og Struer Kommune

KomUdbud ved Sønderborg Kommune, er ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler

  • Delaftale 1: Loftlifte - Fritstående rumdækkende/enkeltskinnesystem og Vægmonteret rumdækkende/enkeltskinnesystem.
  • Delaftale 2: Mobile lifte som kan flyttes rundt på hjul
  • Delaftale 3: Vendesystem med og uden polstring
  • Delaftale 4: Glidelagner til den delvist selvhjulpne borger.
  • Delaftale 5: Vendesystemer
  • Delaftale 6: Sejl
  • Delaftale 7: Siddesejl
  • Delaftale 8: Sengeborde

Spørgefrist:

 

NY FRIST: 25. januar 2018 kl. 14.00

Svarfrist:

 

26. januar 2018

Tilbudsfrist:

NY TILBUDSFRIST

2. februar 2018 klokken 10.30

5. februar 2018 klokken 10.30

Indlevering af vareprøver:

6. februar 2018 mellem klokken 8.00 og 17.00

Afhentning af vareprøver

9. februar 2018 efter klokken 8.00 og 17.00

Offentliggørelse af resultatet af udbuddet:

 

Uge 7

Derefter afholdes 10 dages standstill-periode, hvorefter aftalen kan underskrives.

Leveringsstart:

 

1. marts 2018


Tilbud skal mærkes ”Udbud af loftlifte, personløftere, vendesystemer, løftesejl samt senge- og læseborde” og ”Tilbuddet må kun åbnes af Strategi og Udbud” 

Tilbuddet skal enten sendes ellers afleveres fysisk senest inden den i tidsplanen  
Sønderborg Kommune
Strategi og Udbud
Østergade 19, 1. sal
6400 Sønderborg

Eller

Sendes til nedstående adresse så det er modtaget senest ved tilbudsfristen

Sønderborg Kommune
Strategi og Udbud, ATT Mette Reus Hansen
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbudsudkastet såvel som det endelige tilbud fremkommer rettidigt og dermed er konditionsmæssigt. 

Der planlægges en fremvisning af produkter fra de vindende tilbudsgivere, for de deltagende kommuner i uge 10 i Sønderborg. Det forventes at alle produkter som er en del af rammeaftalen her kan vises frem for alle de deltagende kommuners fagpersonale. Nærmere adresse og præcist tidspunkt vil blive offentliggjort senere.

OBS! Ny adresse til fremvisning vareprøver. De skal indleveres og afhentes på
Biblioteket, Kongevej 19, 6400 Sønderborg

og IKKE som først beskrevet i Udbudsmaterialet i Humlehøjhallen, Stråbjergvej 1, 6400 Sønderborg.
Indleveringstidspunkt er fortsat som beskrevet i tidsplanen

  • Indlevering tirsdag den 6. februar 2018 kl. 8-17
  • Afhenting fredag den 9. februar 2018 kl. 8-17

 

(skrevet og dermed redigeret 31. januar, denne parantes er skrevet 1. februar, derfor står der senest opdateret/redigeret på siden) Ordregiver vil gerne præcisere svar på spørgsmål 24. Der er overholdt fristen om 35 dages tilbudsfrist. 35 dage efter afsendelse af bekendtgørelse og med ny tilbudsfrist den. 5. februar 2018 kl. 10.30.
Jf. udbudsloven §57 

Hvis nogen oplever at I ikke kan se de rettelser i bilag 2 - kravspecifikation og bilag 3 - tilbudsliste, skal I skal prøve at tømme jeres overførte filer på jeres egen PC og downloade dem igen. Ordregiver får ikke den fejl.

ESPD’et kan downloades fra https://komudbud.dk/udbud/aktuelle-udbud/?id=753245403 eller via dette link: espd-request.zip 
XML-filen gemmes på tilbudsgivers computer - Bemærk, at filen ikke skal åbnes.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.