logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Socialudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver. Læs mere om udvalgets arbejde her.
Ansvarlig: Hanne Jark
Opdateret 30.11.2017

Kommunens sociale opgaver består blandt andet af:

 • boligsikring og boligydelse 

 • folkepension

 • førtidspension

 • børnefamilieydelse

 • førtidspension – daglig service og individuelle tilskud

 • psykiatri

 • misbrugsbehandling

 • beskyttet beskæftigelse

 • voksenspecialundervisning

 • støttefunktioner i eget hjem til børn og voksne

 • voksne med nedsat funktionsevne, botilbud og væresteder

 • ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

 • lov om aktiv socialpolitik kapitel 10 og 10a

 • integrationslovens §§ 35-39

 • opgaver vedrørende institutioner under udvalgets område, herunder kvindekrisecenter, ældrecentre/plejecentre, daghjem og dagcentre, aktivitetscentredrift

 • drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Nyeste dagsordner/referater fra udvalget

Se alle dagsordner/referater her

​Møde- og rejseudgifter

I dokumentboksen nederst på siden kan du hente oplysninger om udvalgets udgifter til blandt andet møder og rejser.

Socialudvalgets medlemmer

Formand: Niels Ole Bennedsen, Socialdemokratiet
Næstformand: Peter Jørgensen, Venstre

1

Jan Prokopek Jensen

Jan Prokopek Jensen
Socialdemokratiet

10

Niels Ole Bennedsen

Niels Ole Bennedsen
Socialdemokratiet

14

Peter Jørgensen

Peter Jørgensen
Venstre

21

Petter Astrup

Petter Astrup
Venstre

33

Dieter Jessen

Dieter Jessen
Slesvigsk Parti

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.