logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

ZEROsport - brug din energi rigtigt

ProjectZero og Sønderborg Kommune v. Fritidsafdelingen har i fællesskab udviklet ZEROsport-programmet. Læs mere om konceptet her.
Opdateret 01.06.2018

Programmet er en certificering målrettet idrætsanlæg og klubhuse, der arbejder for at reducere deres energiforbrug og CO₂ - udledning - og som dermed bakker op om Sønderborgs ProjectZero-vision. Certificeringen gælder for en 2-årig periode.

Kriterier for certificeringen:

Hvis idrætsanlægget i forvejen er:

 • Green Key certificeret gennem Halinspektørforeningen

 • ZEROcompany gennem ProjectZero og har reduceret CO₂ - udledningen med mindst 10 % siden deltagelsen i læringsprogrammet

bliver idrætsanlægget automatisk ZEROsport-certificeret for perioden 2015-2016.

For andre ansøgere i Sønderborg Kommune gælder, at idrætsanlægget eller klubhuset skal:

 • Rapportere energiforbrug (el, varme og vand) i energienheder for 2011-2013, samt for 2014 og 2015, når disse tal foreligger. På baggrund heraf udregnes CO₂ - udledningen og udviklingen heri.

 • Acceptere, at udviklingen i energiforbrug og CO₂ - udledning bliver synliggjort på ZEROmap på ProjectZeros hjemmeside.

 • Synliggøre indsatsen ved f.eks. på tavler/hjemmeside etc. at vise den månedlige udvikling i energiforbrug og CO₂ - udledning.

 • Udpege en ansvarlig for den daglige energiledelse.

 • Oplyse om gennemførte energitiltag (el, vand og varme) i perioden 2012-2014 og planlagte energitiltag i perioden 2015-2016.

 • Arbejde for en reduktion af energiforbruget (el, vand og varme) i 2016 på mindst 10 % i forhold til energiforbruget i 2014.

 • Deltage i mindst et årligt ZERO-netværksmøde i hvert af årene 2015-2016

 • Inddrage anlæggets eller klubhusets brugere i indsatsen med en opfordring til egenindsats også i hjemmet/familien.

 • Arbejde for at den relaterede transport bliver grøn.

Tilbyder energiledelseskursus

Sønderborg Kommunes Fritidsafdeling og ProjectZero tilbyder i efteråret 2014 Sønderborgområdets sportshaller/-faciliteter og klubhuse et kort energiledelseskursus, som øger forståelse og færdigheder for det relevante personale og bestyrelse.

Ansøgningsproces

Ansøgningsskemaet kan downloades på Sønderborg Kommunes hjemmeside her. Det udfyldte ansøgningsskema sendes til Fritidsafdelingen på fritid@sonderborg.dk, der vedligeholder databasen over certificerede idrætsanlæg og klubhuse.

Der er ingen ansøgningsfrist – idrætsanlæggene og klubhusene kan søge løbende. Umiddelbart efter lanceringen åbnes for ansøgning til certificeringsperioden 2015-2016. Fritidsafdelingen udsender umiddelbart efter lanceringen en invitation til relevante idrætsanlæg om at søge om certificering som ZEROsport anlæg.

Fritidsafdelingen har ProjectZero licens til at godkende ansøgninger og er forpligtet til at følge udviklingen i hallernes energiforbrug og CO₂ - udledning. Der forventes en sagsbehandlingstid på 1-2 uger fra at en korrekt udfyldt ansøgning er modtaget.

Skiltning/diplom

Når idrætsanlægget er ZEROsport - godkendt, udsteder Fritidsafdelingen et diplom og udleverer et klistermærke, der skal opsættes i idrætsanlægget eller klubhuset sammen med den øvrige formidling overfor anlæggets brugere.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.