logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Åbning af skoler og dagtilbud, samt nødpasning af børn og unge

Børne- og Uddannelsesudvalget godkender løbende genåbningsplaner for henholdsvis dagtilbud og skoler/SFO’er. PÅ denne side kan du løbende holde dig opdateret ved ændringer af genåbning af skoler og dagtilbud, samt nødpasning af børn og unge
Opdateret 03.06.2020

 

Åbning af dagtilbud

Dagtilbud er åbne. Den daglige åbningstid er fra kl. 8 til 14.30. Hvis der er behov for pasning derudover, vil dette foregå efter de kriterier som er gældende for nødpasning. 
Dagplejen har normal åbningstid.
  • Du kan læse Sundhedsstyrelsens gældende vejledning for gradvis åbning af dagtilbud HER.
  • Du kan Sønderborg Kommunes genåbningsplan for dagtilbud HER.

Åbning af skoler og fritidsordninger

Folkeskolen er åben 0. - 5. årgang fra kl. 8 til 14. Dog må de mindste hentes af forældrene fra kl. 13.
Mandag den 18. maj kan folkeskolens 6.-10. klasseselever komme i skole igen. Der er stadig tale om nødundervisning både i forhold til fag og skoledagens længde.
Skoledagen vil være på 5 klokketimer og foregå indenfor tidsrummet 7.45 til 14. Den enkelte skole vil selv melde ud ift. mødetider inden for dette tidsrum.
  • Du kan se gældende genåbingsplan for åbing af 6. - 10. klasse HER.
  • Du kan se gældende vejledning for gradvis åbning af skoler og fritidsordninger HER.
  • Du kan Sønderborg Kommunes genåbningplan for skoler og fritidsordninger HER.

Åbning af Specialklasser  

Kløver-Skolen og specialklasserækkerne er åbne. Hvis der er behov for pasning derudover, vil dette foregå efter de kriterier som er gældende for nødpasning.  
 

Hvornår må dit barn komme i institution

Dit barn skal som udgangspunkt møde i skole såfremt det er raskt og ikke viser tegn på sygdom.

Børn med coronasmittede i familien skal ikke møde i skole og dagtilbud!
 

Nødpasning

Kommunalbestyrelsens kriterierier for tilbud om nødpasning omfatter:

  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet

Nødpasningen sker i overensstemmelse med Styrelsen for Patientsikkerheds påbud og anbefalinger

Tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven skal inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer for nødpasning efter § 4 stå til rådighed for nødpasning af børn indskrevet i eget tilbud samt børn fra andre tilbud, hvis kommunen vurderer det nødvendigt.
 
Private tilbud efter dagtilbudsloven står til rådighed for nødpasning af børn, der er optaget i disse tilbud.
 
Har du spørgsmål bedes du kontakte den pågældende institution eller skole dit barn går på eller rette henvendelse på enten Aula eller Nembarn.