AI Aktindsigt

AI Aktindsigt er et tværkommunalt projekt, som ser på anvendelsen af kunstig intelligens i aktindsigtssager til optimering af arbejdet i den offentlige sektor.

Kunstig intelligens er et område i rivende udvikling. Derfor har KL, regeringen og Danske Regioner oprettet en særlig fond til de såkaldte Signaturprojekter, som skal undersøge, hvordan kunstig intelligens kan være med til at optimere arbejdet i den offentlige sektor.

Projektet AI Aktindsigt er et af 12 Signaturprojekter, der i 2022 modtager midler fra denne investeringsfond. Signaturprojekterne finder sted over hele landet, hvor kommuner undersøger, hvordan kunstig intelligens kan bruges inden for alle mulige forskellige områder.

Projektet AI Aktindsigt er bevilliget 5,3 mio. kr. fra den afsatte pulje.

Hvad er formålet med projektet?

I projektet AI Aktindsigt arbejder vi med at anvende kunstig intelligens i behandlingen af Aktindsigtssager. I dag er det en manuel og tidskrævende proces, der bliver sat i gang hver gang der kommer en aktindsigtsanmodning ind ad døren.

Ved at udvikle sprogmodeller, kan vi understøtte denne proces, og dermed gøre arbejdet med anmodningerne mere smidigt og mindre tidskrævende.

Sprogmodeller, også kaldt NLP-modeller, er en type af kunstig intelligens, som kan læse og forstå tekst, og derefter fremsøge den type af information man beder modellen om at lede efter.

Når kommunen behandler en aktindsigt, er der noget information, som ikke skal med aktindsigten. Det kan for eksempel være information om en anden person, end den, aktindsigten handler om. Det er de informationer, som sprogmodellerne skal hjælpe sagsbehandleren med at finde frem.

Projektet gennemføres i perioden 2022-2023, og er et tværkommunalt projekt, hvor Sønderborg Kommune, Fredensborg Kommune og Vejens Kommune arbejder sammen med den private leverandør Aktio.

Hvem er samarbejdspartnerne i projektet?

Projektet er et såkaldt offentligt-privat innovationssamarbejdsprojekt, hvor kommunerne samarbejder med en privat leverandør om at udvikle ny teknologi.

I projektet deltager 3 kommuner – Sønderborg Kommune, Vejen Kommune og Fredensborg kommune. Ud over kommunerne deltager leverandøren Aktio.

Aktios udvikler Kunstig Intelligens og er nyskabende i brugen af ny teknologi indenfor sprog. Virksomheden har siden 2020 samarbejdet med Sønderborg Kommune om udviklingen af Aktio-Indsigt til behandling af aktindsigt.

Logoer

Hvilke sprogmodeller (NLP-modeller) arbejdes der med?

Sprogmodeller, også kaldet NLP-modeller, er en type af kunstig intelligens, som kan læse og forstå tekst, og derefter fremsøge den information man beder modellen om at lede efter. I projektet udvikles to forskellige typer af sprogmodeller:

  • Generel kommunalsk sprogmodel: en grundlæggende sprogmodel, der danner fundament for specialiserede sprogmodeller som dem, vi udvikler i projektet. Grundmodellen bliver trænet i at kunne afkode det kommunalske sprog, og har mange anvendelsesmuligheder ud over projektet.
  • Anonymiserings/GDPR-model: fremsøger specifikke tekst- eller numeriske sekvenser (fx navne, CPR-nummer eller adresse).
  • Semantisk søgemodel til fremsøgning af informationskæder eller -kontekster (fx beskrivelser af helbredsoplysninger, beskrivelser af produkter og produktnumre).
Tidslinje

Tidslinje

Nyt fra projektet

Her opdateres løbende med nyt fra projektet.

12.10.22

Vi holder åbent ERFA

Onsdag den 9. november klokken 10 til 11 holder vi Åbent ERFA for AI Aktindsigtsprojektet. Her vil vi fortælle lidt mere om projektet og de sprogmodeller, vi er i fuld gang med at udvikle. Vi vil også komme nærmere ind på gevinster i projektet og de erfaringer, vi har gjort os ind til videre.

Så hvis du gerne vil høre mere, kan du tilmelde dig Åben ERFA på linket herunder.

Vi ser frem til at fortælle mere om projektet. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1o1xO-GW4ESyID2BaheXAqv_dOytSqBDv_xhThgILSBUNEtBWjc4RDI3SDVKM1NETFk0WjhJSkZJWS4u
27.09.22

AI Aktindsigt i katalog over tidsbesparende teknologier

 

I forbindelse med den nye digitaliseringspolitik ”Gentænk Velfærden” har KL fået udarbejdet et katalog med 10 eksempler på tidsbesparende teknologier. Et af disse ti eksempler er AI Aktindsigtsprojektet (case 9). I casen kan du blandt andet læse mere om økonomien i projektet.

Du kan læse aktindsigtscasen – og de andre ni cases – i kataloget her:

Ny analyse: 10 teknologier der frigør tid i kommunerne (kl.dk)  

08.09.22

’Kommunalsk’ grundmodel

I projektet har vi udviklet en grundmodel, som er blevet trænet i at forstå ’kommunalsk’ – det vil sige de formuleringer, fagudtryk og vendinger som er gængse i det kommunale regi. Grundmodellen er fundament for NER-modellen og den semantiske søgemodel, som vi tager fat på at udvikle i den næste fase af projektet. Med grundmodellen har vi dermed allerede et ståsted, som medfører, at der ikke vil være behov for den samme mængde data, som der ellers ville være, hvis hver model skulle udvikles separat.

Link: Læs mere om grundmodellen

30.08.22

Kom og mød os på Digitaliseringsmessen!

Den 29. september 2022 deltager vi på Digitaliseringsmessen 22 med et oplæg på KL’s innovationsscene klokken 13.00.

Derudover kan I møde vores leverandør, Aktio (tidligere Public Works), i hal A, stand G23, og som en del af en den guidede tur nr. 2.

Vil I vide mere om samarbejdet mellem kommunerne og Aktio, så har KL skrevet en artikel om emnet. Den kan i finde på linket herunder.

Vi glæder os til at se jer til messen.

Kunstig intelligens har lært “kommunalsk”: Nu skal den nedbringe behandlingstiden på aktindsigtssager (kl.dk)

3.08.22

Løbende dokumentation af progression i projektet

Under projektets forskellige faser arbejdes der med forskellige delmål som løbende dokumenteres. En af forårets større aktiviteter har været at afholde workshops i projektets tre deltagende kommuner. Formålet var at blive klogere på tværkommunale behov og ønsker til det sæt af sprogmodeller, som skal udvikles og udstilles under projektet. Hvordan designet og udviklingen af disse på bedste vis kan understøtte behandling af aktindsigt.

I denne pdf kan du læse en opsummering af de resultater, de afholdte workshops har medført.

17.06.22

Et sprogkursus i Kommunalsk

Lige nu er vores sprogmodeller i gang med et intensivt sprogkursus. – De skal nemlig lære at kunne læse og forstå det sprog vi bruger i kommunerne.

Et hvert sprog er enormt komplekst, og tager et menneske flere år at mestre. Det handler blandt andet om, at sprog er kontekstafhængigt, og ofte bygger på usagte sammenhænge eller fraværet af samme. For at modellerne kan hjælpe med at finde de oplysninger, vi skal bruge, er de nødt til at lære sproget at kende, først. Og det er de i fuld gang med. 

Det sprog vi bruger i kommunerne bygger på indforståede sammenhænge og specifikke fagudtryk som adskiller sig fra  de indforståede sammenhænge og specifikke fagudtryk de bruger ved en IT-virksomhed.

Det er altså ikke nok, at modellerne kan ”forstå dansk”. – De skal også kunne forstå ”kommunalsk”.

Måden man træner modellerne på er ved at give den en masse kommunale tekster, som den kan øve sig på. Jo flere tekster den får at læse, jo bedre bliver den til at forstå sproget. – Præcist lige som at vi bliver bedre til at forstå engelsk ved at læse en masse engelske bøger eller se engelsksprogede film.

Mens modellerne læsetræner, hjælper vi den med at udpege forskellige sammenhænge, som den skal lære at genkende. Lidt lige som når vi hjælper et barn med at forstå forskellen på en hund (et dyr med fire ben der siger vov) og en kat (et dyr med fire ben som siger ”miav”).

Det næste modellerne skal lære er at lede efter specifikke informationer baseret på de sammenhænge vi har trænet den i. For eksempel skal den lære at genkende, at noget er et navn ud fra den sammenhæng, ordet opstår i, snarere end navnet selv. (Dermed behøver løsningen ikke at lære alle verdens navne på alle tænkelige stavemåder). Vi er i fuld gang med at udvælge de elementer, som modellerne skal lære at gå på jagt efter. 

12.05.22

Opsamling på workshops

Der har, hen over de sidste par måneder været afholdt workshops for medarbejdere i Vejen Kommune, Fredensborg Kommune og Sønderborg Kommune. Medarbejderne kommer fra hvert deres fagområde fordelt hen over de tre kommuners forvaltninger og centre. Fælles for dem er, at de alle arbejder med Aktindsigter.

De tre workshops havde til formål at undersøge, hvordan medarbejderne går til arbejdet med aktindsigter samt være nysgerrig på, hvilke typer information de er på jagt efter, når de bearbejder dokumenterne.

I alle tre kommuner mødte medarbejderne op med godt humør og engagement, for hvilket de skal have tak. Deres mange inputs og drøftelser er blevet til en bruttoliste på 51 emner af ting, som den ene af de to sprogmodeller med fordel kan trænes i at finde. Det er blandt andet informationer så som navne, diagnoser, religiøse tilhørsforhold eller produktinformation.

De tre workshops viser, at der er mange sammenfald i, hvordan aktindsigter behandles på tværs af kommuner og fagområder. De bekræfter tilsammen, at det er et arbejde med høj kompleksitet og omfang.

De mange gode refleksioner, pointer og inputs bliver arbejdet ind i White Paper’et, og tages med videre i arbejdet med at udvikle sprogmodellerne. 

19.04.22

Workshops

I Fredensborg Kommune og Sønderborg Kommune har der været afholdt workshops for de lokale arbejdsgrupper i hver kommune. Workshopsne handlede om at få et større indblik i, hvordan aktindsigter faktisk behandles ude i kommunerne.

I Fredensborg Kommune havde de en super god workshop, med utrolig god deltagelse fra flere centre på rådhuset. Dette gav en virkelig god dynamik i workshoppen, da alle naturligvis arbejder med aktindsigtssager, men på de forskellige områder. Energien var høj hele dagen, og der kom utrolig mange gode inputs, som helt sikkert vil gavne projektet fremadrettet.

Til workshoppen i Sønderborg Kommune var der også en god og fokuseret stemning, med givtige drøftelser og engagement fra arbejdsgruppens deltagere. Sønderborg Kommunes arbejdsgruppe er sat sammen af medarbejdere fra alle forvaltninger, som arbejder med aktindsigt, og det gav mulighed for et indblik i de mange facetter der er i behandlingen af aktindsigter.

Tak til alle for den gode deltagelse, og tak til Anders og Laurits fra Aktio for en super interessant workshop.

Image
AI indsigt

Kontakt os

Digitalisering
Voldgade 3
6400 Sønderborg