logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Kær Vestermark geares til lejr og koncerter

Der graves og lægges rør og kabler i lange baner på Kær Vestermark ved Sønderborg, så området er klar til Spejdernes Lejr 2017 og til koncerter og andre events i fremtiden.
Opdateret 25.04.2018

- Det' sgu' fint nok!
Sådan lyder det, når man spørger Gunnar Jordt, hvordan det går med arbejdet.
Gunnar Jordt er byggeleder på Kær Vestermark for entreprenøren Otto Chrestensen i Sønderborg Kommunes store anlægsprojekt på det tidligere militære øvelsesareal. Og svaret kan vist godt betragtes som en lun, jysk underdrivelse.
Da første spadestik blev taget 8. juni i højt solskin, ønskede entreprenøren sig mere godt sommervejr, og selv om det har knebet med solen i sommer, så er arbejdet skredet godt fremad.

Kær Vestermark anlæg til spejderlejr - Her gøres klar til rør og kabler
Her gøres klar til rør og kabler. Foto: Kim Toft Jørgensen

Kær Vestermark - anlæg til spejderlejr - Nu skal vi i gang med den østlige del af lejrområdet, forklarer byggeleder Gunnar Jordt.
 Nu skal vi i gang med den østlige del af lejrområdet, forklarer byggeleder Gunnar Jordt. .

Plads til megakoncerter

Et helt nyt sceneområde i den sydligste del af Kær Vestermark mangler kun afpudsning. Der er blevet kørt cirka 200 vognfulde jord, der er lavet kørefast vej, og der er lagt såkaldte infrastrukturpunkter i brønde i jorden til vand, spildevand, strøm og internet.
I august har der også været nogle uger med besøg af arkæologer fra Museum Sønderjylland, som har udgravet og registreret et jernalderhus og en bronzealdergrav. Det er nu dækket til igen. Se evt. mere om dette HER
På scenepladsen kan der nu opbygges en stor scene med ryggen mod Alssund og plads til op mod 100.000 gæster. Området skal - sammen med de øvrige installationer - bruges, når danmarkshistoriens største lejr, Spejdernes Lejr, 22.-30. juli 2017, rykker ind på Kær Vestermark med 40.000 deltagere og op mod 15.000 gæster dagligt.

Kær Vestermark - anlæg til Spejdernes Lejr - Rørene her på sceneområdet er smeltet sammen i 200 meter lange baner, inden de skydes i jorden
Rørene her på sceneområdet er smeltet sammen i 200 meter lange baner, inden de skydes i jorden.

Kær Vestermark - anlæg til Spejdernes Lejr - Rør og kabler samles i infrastrukturpunkter, som ligger usynligt i brønde i jorden. Her står Bent Albæk fra kommunens projektkontor for Spejdernes Lejr ved et punkt på sceneområdet.
Rør og kabler samles i infrastrukturpunkter, som ligger usynligt i brønde i jorden. Her står Bent Albæk fra kommunens projektkontor for Spejdernes Lejr ved et punkt på sceneområdet.

Kan genåbnes i sektioner

De cirka ti mand, som entreprenøren har i arbejde på Kær Vestermark, rykker nu over i områdets østlige del, hvor der også skal arbejdes på marker, som kommunen lejer af landmænd. Megalejren har nemlig brug for cirka dobbelt så meget plads som Kær Vestermark. I alt bliver lejren på cirka 310 hektar - hvilket svarer til 434 fodboldbaner i Parken-størrelse. De infrastrukturpunkter, som lægges i landmændenes jorder, bliver fjernet igen efter lejren. Men på selve Kær Vestermark bliver de.
- Efter lejren kan systemerne frakobles igen og proppes til sektion for sektion. Så kan man lukke op igen i et antal sektioner, hvis der senere skal være en mindre lejr eller noget andet, hvor man vil have vand og toiletvogne op, forklarer Gunnar Jordt og tilføjer:
- Det er faktisk genialt!

Kær Vestermark - anlæg til Spejdernes Lejr - Bent Albæk fra kommunens projektkontor for Spejdernes lejr holder for tiden godt øje med, at græsset, der er sået på de lejede marker efter sommerens høst, vokser sig godt fast.
Bent Albæk fra kommunens projektkontor for Spejdernes lejr holder for tiden godt øje med, at græsset, der er sået på de lejede marker efter sommerens høst, vokser sig godt fast.

Kær Vestermark - Spejdernes Lejr - kort over lejrplads
De forventede 40.000 deltagere i Spejdernes Lejr 2017 fordeles i fem underlejre.

Græsset og budgettet holdes

Bent Albæk, som er hentet ind i kommunens projektkontor for Spejdernes Lejr fra Naturafdelingen, holder snor i anlægsarbejdet og i de faciliteter, der skal være på Kær Vestermark til lejren og til fremtidige aktiviteter på området. Han er enig i, at det skrider godt fremad:
- Vi har sat nogle deadlines med buffere op mod lejren. Indtil nu er anlægsarbejdet godt med, og vi befinder os også på den rigtige side af budgetrammen. Det tjekker vi dagligt, siger Bent Albæk.
Lige for tiden holder han også godt øje med, at der når at blive et godt græsdække på de arealer, hvor der har været anlægsarbejde. På markerne, der lejes af landmænd, er der sået græs efter sommerens høst, og det skal nå at vokse sig godt fast.

 

Kær Vestermark - anlæg til Spejdernes Lejr - Området ved Løkkegaard er knudepunkt for infrastrukturen. Her skal mange rør og ledninger sammenkobles, så her er der stor trafik af folk og maskiner.
Området ved Løkkegaard er knudepunkt for infrastrukturen. Her skal mange rør og ledninger sammenkobles, så her er der stor trafik af folk og maskiner.

Kær Vestermark - anlæg til Spejdernes Lejr - Der skal være en bund af sand, inden rørene lægges i.
Der skal være en bund af sand, inden rørene lægges i.

Kær Vestermark - anlæg til Spejdernes Lejr - Firmaet Brdr. Nørulf fra Nordals skyder rør i jorden og smelter dem sammen.
Firmaet Brdr. Nørulf fra Nordals skyder rør i jorden og smelter dem sammen. Foto: Kim Toft Jørgensen

Knudepladsen er knudepunkt

Med til lejrens faciliteter hører, at et stort, centralt torv skal indrettes i området ved Løkkegaard - en af Kær Vestermarks gamle gårde, som har været brugt af militæret. Under lejren skal Løkkegaard være hovedkvarter for lejrens ledelse og administration, mens det centrale torv skal rumme spisetelte, butikker og andre aktiviteter, blandt andet et aktivitetsområde for Sønderborg Kommune.
I forhold til infrastrukturen er det også en knudeplads, da mange rør og ledninger sammenkobles her. Derfor er er der for tiden stor trafik af folk og maskiner i området.
Imens bliver Løkkegaard gjort klar til brug. Lige nu er et hold af nyttejobbere i gang med at opfriske væggene med ny maling indendørs, og lofterne i laden ryddes for at gøre plads til skriveborde. Her skal ca. 120 personer sidde og samle trådene i lejren, der kommer til at bestå af fem underlejre.

 

Kær Vestermark - anlæg til Spejdernes Lejr - Løkkegaard på Kær Vestermark skal være hovedkvarter for ledelsen af Spejdernes Lejr 2017. Kommunens nyttejobbere er i gang med at friske rummene op indvendigt.
Løkkegaard på Kær Vestermark skal være hovedkvarter for ledelsen af Spejdernes Lejr 2017. Kommunens nyttejobbere er i gang med at friske rummene op indvendigt.

 

Kær Vestermark - anlæg til Spejdernes Lejr - - Det er et godt projekt, og det er fint at få noget forskellig erfaring her, siger Anders Sass - en af kommunens nyttejobbere, som arbejder på Kær Vestermark. Anders har taget studentereksamen i sommer og vil træne sig op til at søge ind på politiskolen.
- Det er et godt projekt, og det er fint at få noget forskellig erfaring her, siger Anders Sass - en af kommunens nyttejobbere, som arbejder på Kær Vestermark. Anders har taget studentereksamen i sommer og vil træne sig op til at søge ind på politiskolen.

 

Kær Vestermark - anlæg til Spejdernes Lejr - På Løkkegaard bliver lofterne i laden ryddet for at gøre plads til skriveborde. Her skal ca. 120 personer sidde og samle trådene i lejren.
På Løkkegaard bliver lofterne i laden ryddet for at gøre plads til skriveborde. Her skal ca. 120 personer sidde og samle trådene i lejren

Spejderne bygger med

Kommunens nyttejobbere har snart i et år været i gang på Kær Vestermark med mange forskellige opgaver, blandt andet med at rydde krat omkring vandhuller, der er renset op. Senest har de også ryddet stier, der fører ned til bredden af Alssund, og hvor spejdere i stort tal skal kunne komme til også med små både og kajakker.
Det er alt sammen også led i at gøre Kær Vestermark klar som et grønt fritidsområde for områdets borgere. Og efter spejderlejren vil der være flere nye faciliteter, som spejderne er med til at bygge. Der er blandt andet planer om et udsigtstårn, fugleskjul, shelters, og en naturlegeplads og madpakkehus.

Et unikt naturområde

På længere sigt er det hensigten, at Kær Vestermark skal udvikles som naturområde, hvor nogle rørlagte vandløb fritlægges, og hvor der nogle steder udsættes kreaturer, som skal gå og græsse og give grundlag for en større diversitet af planter og dyr.
Arealet har ikke været dyrket som landbrug, siden militæret overtog dem i 1963, og det er i forvejen et rigt naturområde med både sø- og vådområder, krat, hegn og naturskov. Der lever sjældne og beskyttede fugle og dyr som lille løvfrø, stor vandsalamander og fire-seks typer flagermus.

Kan ikke bebygges

Efter Sønderborgs sergentskole i 2014 blev flyttet til Varde, overtog kommunen arealet og har arbejdet med en helhedsplan, der skal udvikle det som grønt fritidsområde. På trods af den fristende beliggenhed tæt ved byen og ned til Alssund kan det ikke udnyttes til boliger eller bebygges på anden vis. Det er nemlig belagt med så godt som alle former for beskyttelser - herunder strandbeskyttelse og konsekvenszoner på grund af det tilstødende kraftvarmeværk, rensningsanlægget og lufthavnen på Kær.
Ud af områdets 150 hektar er de 33 i forvejen beskyttet natur, ligesom der er beskyttede sten- og jorddiger og kulturhistoriske værdier.

Kær Vestermark - anlæg til Spejdernes Lejr - De steder, der er stier ned til bredden af Alssund, bliver ryddet for krat og siv af kommunens nyttejobbere, så der bliver plads til spejdernes aktiviteter.
De steder, der er stier ned til bredden af Alssund, bliver ryddet for krat og siv af kommunens nyttejobbere, så der bliver plads til spejdernes aktiviteter.

Spejdere lærer om naturen

Sideløbende med helhedsplanen samarbejder kommunen med Danmarks Naturfredningsforening om en fredningssag, der nu behandles i Fredningsnævnet. I fredningen er Kær Vestermark opdelt i zoner, hvor de mest sårbare beskyttes, men hvor flere godt kan bruges til aktiviteter, herunder Spejdernes Lejr.
- Hele området er blevet gennemgået for sårbar natur, og spejderlejren indpasses i landskabet og naturen, så der ikke kommer eventyrlystne spejdere i de områder, som ikke tåler forstyrrelse. Vi vil dog ikke ligefrem sætte hegn op. I stedet arbejder vi på at skabe nogle aktiviteter for spejderne i samarbejde med områdets grønne organisationer, så spejderne lærer at tage vare på naturen, siger Bent Albæk.

FAKTA

 • Otto Chrestensen er entreprenør på jord-, kloak-, vej- og ledningsarbejdet, mens Intego levere elarbejdet, og SlothMøller er rådgivende ingeniør.
 • På Kær Vestermark og tilstødende marker anlægges:
  • 37 infrastrukturpunkter til vand, spildevand, strøm og internet. De lægges i brønde i jorden.
  • 4 km grusveje
  • 4,5 km kloakledning
  • 6,5 km vandledning
  • 9,5 km elkabler
  • 7 km fiberkabel
 • Budgettet til anlæg på Kær Vestermark til Spejdernes Lejr er 17 mio. kr. ud af kommunens samlede budget for lejren på 37 mio. kr., hvoraf 6 mio. kr. finansieres via fundraising.

For mere information, kontakt Sønderborg Kommunes projektkontor for Spejdernes Lejr 2017
Tilsynsførende Bent Albæk: M: 27 90 55 03, bale@sonderborg.dk
eller
Projektleder Mikkel Harritslev Nielsen: M: 27 90 04 75, mhne@sonderborg.dk