logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nyt Handicapråd valgt i Sønderborg Kommune

Der er valgt nyt Handicapråd i Sønderborg Kommune. Rådets arbejde styrkes fremover ved, at Danske Handicaporganisationer har besluttet at mødes om rådets dagsordner, inden møderne i Handicaprådet. Det er også besluttet at holde to møder hvert år udelukkende med et handicappolitisk tema på dagsordenen.
Opdateret 25.04.2018

Rådet vælges for fireårige perioder, der følger byrådsperioden. Rådet har på sit første møde valgt Bente Rey fra Danske Handicaporganisationer til formand. Hun afløser Tharben Hansen. Ud over Bente Rey består rådet af yderligere fire medlemmer fra Danske Handicaporganisationer, to byrådsmedlemmer og tre medlemmer fra Sønderborg Kommunes administration. Rådets næstformand er medlem af Byrådet, Dieter Jessen.

Rådets opgave er at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter på handicapområdet mellem borgere og byråd. Det tager sig ikke af konkrete person- eller klagesager.

- Danske Handicaporganisationer repræsenterer 34 tilsluttede foreninger, og det er vigtigt, de kommer på banen. Derfor er der truffet beslutning om formøder, hvor medlemsorganisationerne har mulighed for en direkte påvirkning af de punkter, der er på dagsordenen i Handicaprådet. Det giver et bredt og velfunderet grundlag for arbejdet i Handicaprådet, og så er det også med til at sikre rådet større indflydelse og slagkraft, siger Bente Rey – og tilføjer:

- I sidste ende skal vores arbejde komme den enkelte borger med handicap til gode, og det tror jeg, vi kan sikre med en bedre inddragelse af organisationerne og dermed mere bredt funderede drøftelser i Handicaprådet.

Det nye råd består af - fra Danske Handicaporganisationer: Lotte Mi Thordsen, Liane Timm Schwarz, Jonna Holm Rasmussen, Dorte Lorenzen og Bente Rey, fra Byrådet: Preben Storm og Dieter Jessen, og fra Sønderborg Kommunes administration: myndighedschef Lene Gram Herborg, psykiatri- og handicapchef Helle Schultz og områdeleder Lene Pedersen Warwick.

handicapraadet_0007.jpgDet nye Handicapråd består af - fra venstre byrådsmedlem Kristian Beuschau (stedfortræder for Preben Storm), Bente Rey fra Danske Handicaporganisationer (formand) og byrådsmedlem Dieter Jessen (næstformand). Bagved fra venstre er det psykiatri- og handicapchef Helle Schultz, Jonna Holm Rasmussen, Lotte Mi Thordsen, Dorte Lorenzen og myndighedschef Lene Gram Herborg. Foto: Kim Toft Jørgensen

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.