logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Praktiske oplysninger for ejendomsskattebillet

Her finder du oplysninger vedr. din ejendomsskattebillet
Opdateret 03.12.2019

Indbetalingskort

Indbetalingskort er ikke vedlagt ejendomsskattebilletten, men fremsendes særskilt fra kommunens opkrævningsfunktion. Er girokortet mod forventning ikke fremkommet ca. 1 uge inden forfaldsdatoen, bedes De rette henvendelse til Opkrævningsfunktionen - helst pr. e-mail på adressen opkraevning@sonderborg.dk - alternativt kan De ringe på telefon 8872 4008.

Indbetaling kan ikke foretages til kommunens Borgerservice, men skal foretages via Netbank eller i pengeinstitut.

 

Tilmelding til betalingsservice (PBS)

Ønsker De at tilmelde betalingen af ejendomsskatterne til betalingsservice (PBS), bedes De rette henvendelse til Deres pengeinstitut eller tilmelde via Deres netbank-forbindelse. Oplysninger til brug for tilmelding fremgår af indbetalingskort som fremsendes særskilt.

 

Renter / gebyrer

Ved betaling efter sidste rettidig indbetalingsdag beregnes der renter med 0,4 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdagen. Ved udsendelse af rykkerbrev påløber der et rykkergebyr på kr. 250,00.

 

Ejerskifte

Ved ejerskifte vil der blive fremsendt ejendomsskattebillet til køber af ejendommen.

Sælger skal selv sørge for at afmelde betalingsservice og køber skal selv tilmelde betalingerne til betalingsservice i sit pengeinstitut eller via netbank.

 

Ejendomsværdiskat og ejendomsskat

Ejendomsskatten (grundskylden og bidrag) pålignes og opkræves af kommunen. Grundskylden for 2020 er beregnet på grundlag af grundværdien (grundskatteloftsværdien) pr. 1. oktober 2018.

Ejendomsværdiskatten pålignes af SKAT og opkræves via Deres forskudsskat. Har De spørgsmål vedr. ejendomsværdiskatten bedes De rette henvendelse til SKAT på telefon 7222 1818.

Indefrysningsbeløb:

Fremgår der indefrysningsbeløb af ejendomsskattebilletten, har du mulighed for at indfri beløbet tidligst i 2021. Ved salg af ejendommen forfalder beløbet, og skal betales af sælger.

 

Skorstensfejning

Spørgsmål vedrørende skorstensfejerafgift og evt. tilbagebetaling af afgiften bedes rettet til vedkommende skorstensfejermester: For ejendomme beliggende på Als: Skorstensfejermester John Clemmesen, Mellemvej 3, 6430 Nordborg, tlf. 7349 0003. For ejendomme beliggende på fastlandet: Skorstensfejermester Bendt Olesen ApS /ved Bo Olesen, Fiskbækvej 1b, 6300 Gråsten, tlf. 2129 1993.

 

Kontakt til kommunen vedrørende

Skattebilletten:

Betaling/indb. kort:

Jordflytning:

Renholdelsesafgift:

Tlf. 8872 5724                   e-mail: ejendomsskatteafd@sonderborg.dk