logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Udvidet støtte til småbørnsfamilier

En god start i livet er grundlaget for en god barndom og ungdom – og et godt liv i det hele taget. Det er baggrunden for, at Sundhedsudvalget har godkendt en plan for en udvidet indsats over for nul- til treårige og deres familier. Tiltaget består både af flere tiltag for alle familiers sundhed og trivsel samt en fokuseret indsats i familier med udfordringer.
Opdateret 25.04.2018

Det overordnede mål med indsatsen er at øge de små børns trivsel, så de udvikler sig sundt og alderssvarende samt sikre, at færre babyer og små børn indlægges og genindlægges. Derudover skal kompetencerne hos forældrene styrkes. Konkret er der afsat 2 mio. kr. årligt til en indsats, der indeholder en generel indsats med ekstra hjemmebesøg af Sundhedsplejen til alle kommende og nybagte forældre samt en mere målrettet indsats til børn og familier med særlige udfordringer.

Det betyder, at sundhedsplejen tilbyder målrettede indsatser til børn og familier med særlige udfordringer samt tre nye gruppetilbud, der udbydes i samarbejde mellem Sundhedsplejen og det specialiserede børneområde. De tre gruppetilbud er ”Klar til baby” for udvalgte gravide samt forældreuddannelse til henholdsvis babyforældre og småbørnsforældre.

- Vi har en vigtig opgave i at identificere forældre, som har brug for hjælp til forældrerollen og tilbyde dem den støtte, de har brug for. Med den udvidede indsats er der også fokus på at sikre overgangene mellem sundhedsplejen, dagtilbudsområdet og det specialiserede børneområde. På den måde kan vi sikre, at familierne ved, hvem der er tovholder og ikke oplever at falde mellem to stole. En bred indsats i de første år er langt bedre og mindre indgribende for familien, end hvis vi senere i livet skal rette op på de varige men, som fx manglende omsorg eller stimulering af børn kan give. Jeg er sikker på, at alle forældre gerne vil gøre det så godt som muligt, så derfor er jeg overbevist om, at de nye tilbud vil blive godt modtaget, siger Sundhedsudvalgets formand, Helge Larsen.

- Det er hårdt at være barn i en børnehave eller skole, når man af den ene eller anden grund ikke trives. Med den udvidede indsats vil vi dreje på nogle håndtag, så vi forhåbentlig får spottet gravide, babyer og forældre i tide til at hjælpe dem godt fra start. Vores mål er at øge trivslen for udfordrede familier og børn på en måde, der virker – men det er også vort mål at gøre det på en måde, som forældrene er glade for. Forældretilfredshed er en vigtig side af sagen, supplerer Sundhedsudvalgets næstformand, Didde Lauritzen.

Målet for den udvidede indsats er, at flere børn har en alderssvarende udvikling, samt at børnene trives og har god mental sundhed. Med udvidet indsats iværksættes tiltag så tidligt som muligt, så forældre, der er usikre i forældrerollen, opbygger forældrekompetencer til at styrke barnets og familiens trivsel. Målsætningen med den udvidede indsats er, at færre børn og familier får brug for indgribende indsatser.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.