logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Alle selvbetjeningsløsninger

Tilbagetrækning af samtykke

Tilbagetrækning af samtykke

Du kan til enhver tid trække et afgivet samtykke tilbage, der omfatter kommunens behandling af personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget inden tilbagetrækningen.

Det er vigtigt at angive hvor i kommunen samtykket er givet fx børnehave o.lign.

Behandling af personoplysninger der falder ind under kommunens myndighedsudøvelse er ikke omfattet af samtykke.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Databeskyttelsesrådgiveren

Tlf: 91 17 55 19

E-mail: dpo@sonderborg.dk

Find vores åbningstider

Fritagelse fra Digital Post for borgere

Søg om fritagelse fra digital post

Du kan søge om fritagelse fra Digital Post.
Betingelserne for at du kan opnå fritagelse, er at du skal opfylde mindst ét af kriterierne, som du finder her.

Personligt fremmøde

Hvis du ønsker at søge om fritagelse fra Digital Post, skal du henvende dig personligt i Borgerservice, hvor du skal udfylde og underskrive en blanketten, som du finder via linket ovenfor.

Husk: Medbring gyldig legitimation fx sundhedskort, kørekort eller pas.

Søg fritagelse via en fuldmagtshaver

Kan du ikke selv henvende dig personligt i Borgerservice, kan du give fuldmagt til en pårørende og få den pårørende til at aflevere din anmodning om fritagelse for dig. Den pårørende skal aflevere din ansøgning om fritagelse og fuldmagten i Borgerservice. Den pårørende skal huske at medbringe gyldig legitimation fx sundhedskort, kørekort eller pas. 

Bemærk: Hvis anmodningen sker via en fuldmagtshaver, skal du udfylde noget af blanketten, før fuldmagtshaver møder op i Borgerservice. 

Fuldmagter

Digital Fuldmagt og Fremtidsfuldmagt

Digital Fuldmagt er en selvbetjeningsløsning, hvor du ét samlet sted kan give fuldmagt til, at fx en pårørende kan handle på dine vegne i en eller flere offentlige, digitale løsninger. Du kan give fuldmagt til fx at se din sundhedsjournal og laboratoriesvar på sundhed.dk eller til at melde flytning på borger.dk.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger. Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne. Du er selv fuldmagtsgiver.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Tlf: 88 72 64 00

Læs mere om fuldmagter i det offentlige på borger.dk

Find vores åbningstider

Tildeling af læseadgang til Digital Post

Henvendelse om læseadgang kan ske til Borgerservice

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til borgerservice via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Læs mere om læseadgang på borger.dk

NemID

Sådan bestiller du NemID

Når du skal betjene dig selv digitalt eller fx læse din digitale post fra det offentlige, skal du bruge NemID. 

Du kan få NemID i Borgerservice.

Henvendelse om bestilling af NemID kan ske til Borgerservice.

Du kan læse om NemID på www.nemid.nu.

Tlf.: 88 72 40 06 / 88 72 40 10

NemSMS

NemSMS er en service til dig, så du ikke glemmer dine aftaler med det offentlige

NemSMS er en offentlig sms-løsning, hvor du kan modtage servicebeskeder pr. sms fra offentlige myndigheder. Løsningen kaldes for NemSMS, fordi det skal gøre det nemmere for dig fx at huske dine aftaler med det offentlige.

Du kan sagtens være tilmeldt NemSMS, selvom du er fritaget fra Digital Post.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Tlf: 88 72 64 00

Læs mere på borger.dk

Find vores åbningstider

Brevstemme fra udlandet

Hvordan brevstemmer jeg fra udlandet?

Ansøg om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der opholder sig i udlandet

Har du brug for hjælp?

Kontakt

Find vores åbningstider

Forny eller bestil kørekort

Vigtigt, når du skal forny dit kørekort:

Når du skal ansøge om kørekort, skal du møde personligt op i Borgerservice.
Har du mistet dit kørekort eller ønsker en dankortmodel, skal du medbringe dit pas eller fødsels og/eller dåbsattest, samt søge digitalt – se link øverst

Efter 1. juli 2017 kan man få fornyet sit kørekort uden lægeattest, dog skal du altid komme med en lægeattest inklusiv foto, hvis dit kørekort er tidsbegrænset eller du har kørekort til gruppe 2.

Ombytning af udenlandsk kørekort:

Ring til 88 72 40 17.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Tlf: 88 72 40 17

Læs om regler for kørekort på borger.dk

Skriv til kørekort via sikker post

Pas

Vigtigt, når du skal have pas

Udstedelse af pas sker altid ved personlig henvendelse i Borgerservice. Dette gælder også børn.
Husk altid at medbringe gyldig legitimation: Det nuværende pas, såfremt du har et. Er det første gang du skal have pas eller har du mistet dit pas, skal du medbringe fødsels og/eller dåbsattest.

Pas til børn under 18 år
Ved bestilling af pas til børn SKAL indehavere af forældremyndigheden underskrive samtykkeerklæring. Ved fælles forældremyndighed behøver begge forældre ikke at være fysisk tilstede, men samtykkeerklæringen SKAL udfyldes i selvbetjeningsløsningen eller medbringes.

Såfremt du ikke er digital bedes du ringe til Borgerservice på 88 72 40 17, som vil hjælpe dig med en offline løsning.

Barselsdagpenge

Læs mere om barselsdagpenge

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn.

De fleste kan få barselsdagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barselsdagpenge.

Via selvbetjeningslinket ovenfor kan du se hvilke muligheder du og barnets anden forældre har for at holde barsel og regne på, hvor meget du kan få i barselsdagpenge.

Det er Udbetaling Danmark som udbetaler barselsdagpenge.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Udbetaling Danmark

Tlf: 7012 8062

E-mail: Du kan ikke sende emails til Udbetaling Danmark

Læs mere om barselsdagpenge på borger.dk

Begravelseshjælp

Ansøg om begravelseshjælp

Efterladte kan søge om begravelseshjælp, når en person dør uden at efterlade sig en formue.

Begravelseshjælp er et tilskud, som udbetales til hjælp for betalingen af omkostninger ved begravelsen.

Hvis du søger om højest mulig begravelseshjælp, skal skifteretsattest inkl. boopgørelse vedlægges ansøgningen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Udbetaling Danmark

Tlf: 70 12 80 83

Læs mere om begravelseshjælp på borger.dk

Biblioteket

Her kan du bestille og forny bøger

Via linket ovenfor kan du søge, bestille og forny bøger fra bibliotekerne i Sønderborg Kommune.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Biblioteket Sønderborg

Tlf: 88 72 42 00

E-mail: biblioteket@sonderborg.dk

Gå til Bibliotekets hjemmeside

Se bibliotekets åbningstider

Børnehave, vuggestue, dagpleje, SFO og klub

Book en plads til dit barn via Den Digitale Pladsanvisning

Du skal booke en plads til dit barn, når barnet skal starte i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO eller klub.

Du skal også benytte den Digitale Pladsanvisning hvis ønsker at melde dit barn ud, lave modulændring, søge om økonomisk fripladstilskud, tilskud til privat pasning eller tilskud til pasning af eget barn.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Pladsanvisningen

Tlf: 88 72 47 55

E-mail: pladsanvisning@sonderborg.dk

Personattest

Bestil ny personattest (fødselsattest)

Her kan du bestille en personattest til dig selv eller på dit barn under 18 år. Du kan bestille den på dansk eller dansk/engelsk.

Du skal vælge, om du vil have attesten digitalt eller på papir. Der er tre muligheder:

Digital Post (e-boks)

Attesten, som du modtager digitalt, er digitalt signeret.

Brevforsendelse

Attesten vil blive afsendt med post til din folkeregisteradresse senest 5 hverdage efter din ansøgning.

Afhentning på et kirkekontor

Du kan bestille en attest til afhentning på kirkekontoret i dit bopælssogn. Husk at medbringe gyldig billedlegitimation.

Attester bestilt med NemID til ’Brevforsendelse’ sendes til din bopælsadresse, hvis det i folkeregisteret er registreret, at du bor i Danmark. Er du registreret som udrejst i folkeregisteret og vælger ’Brevforsendelse’, får du mulighed for at angive en adresse som du ønsker attesten sendt til.

Modtager du ikke den bestilte attest, kan du kontakte den myndighed, der er oplyst i din kvittering for bestilling. Bemærk: Hvis du eller dit barn er født i Sønderjylland, behandles bestillingen af en personattest af den kommune, hvor fødslen er registreret.

Du kan læse mere om attester på personregistrering.dk.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Tlf: 88 72 40 06

Skriv til personregister via sikker post

Hjælp til efterladte

Ansøg om hjælp

Hvis din ægtefælle eller samlever dør, kan du søge om efterlevelseshjælp. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, som er afhængigt af din indtægt og formue.

Efterlevelseshjælp skal søges senest 6 måneder efter afdødes dødsdato.

Du skal have levet sammen med den afdøde ægtefælle eller samlever i tre år før dødsfaldet for at kunne få efterlevelseshjælp.

Hvis du er pensionist og modtager efterlevelsespension, kan du ikke søge efterlevelseshjælp.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Udbetaling Danmark

Tlf: 70 12 80 83

Læs mere om efterlevelseshjælp på borger.dk

Indskrivning til skole

Skoleindskrivning skal gøres online

Hvis du er forældre til et barn, der fylder 6 år i 2022, skal dit barn skrives op til skole i januar måned. Dette gælder for alle børn, uanset om de skal gå i kommunal folkeskole, fri- og privatskole eller, hvis du ansøger om at udsætte skolestarten til næste år. Du vil modtage brev i e-boks, hvorefter du skal skrive dit barn ind digitalt i perioden 15. januar – 31. januar 2022.

Du skal bruge din NemID, når du skal indskrive dit barn.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Mona Gottschalk

Tlf: 88 72 52 63

E-mail: mgoc@sonderborg.dk

Se liste over folkeskoler i Sønderborg Kommune

Navngivning

Navngiv dit barn

Når I skal navngive jeres barn, skal I udfylde den elektroniske blanket, som I finder via linket ovenfor. Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I begge underskrive blanketten. Blanketten bliver automatisk sendt til kommunen. 

Bemærk: Barnet skal navngives, inden det fylder 6 måneder.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til personregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Læs mere om navngivning på borger.dk

Navneændring

Søg om navneændring

Er du født i Sønderjylland, søger du om navneændring hos den kommunen du boede i, da du blev født. Brug selvbetjeningslinket ovenfor.

Er du født uden for Sønderjylland, søger du om navneændring hos dit bopælssogns kirkekontor. 

Her kan du finde dit sogn, din kirke eller din præst.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til personregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Læs mere om navneændring på borger.dk

Registerindsigt

Oplysninger der er registreret i CPR

Der er en lang række oplysninger om hver enkelt borger i CPR, som kommer fra forskellige myndigheder. Oplysningerne er knyttet til personnummeret. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger der er registreret i CPR om dig (registerindsigt).

Oplysningerne er gratis.

De oplysninger, som registreres om dig som borger, er:

 • navn, adresse og evt. stillingcivilstand (fx gift, ugift, fraskilt, enke, enkemand, registreret partner, tidligere registreret partner)

 • fødselsregistreringsoplysninger (fx oplysninger om fødselssted)

 • statsborgerskab eller evt. andet

 • slægtskab (fx oplysninger om forældre og forældremyndighed)

 • forhold til folkekirken (fx medlem, eller tidligere medlem)

 • evt. oplysninger om umyndighed

 • evt. oplysninger om beskyttelse (fx navne- og adressebeskyttelse).

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til borgerservice via sikker post

Tlf: 88 72 64 00

Find vores åbningstider

Separation og skilsmisse

Information om separation og skilsmisse

Hvis du ønsker separation eller skilsmisse, skal du indgive din erklæring om separation eller skilsmisse til Familieretshuset.

Du kan finde flere oplysninger på familieretshuset.dk ved at benytte selvbetjeningslinket ovenfor.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Familieretshuset

Tlf: 72 56 70 00

Læs mere om skilsmisse på borger.dk

Uddannelse og vejledning for unge

Få råd og vejledning om uddannelse

Går du i 7.-10. klasse eller er du mellem 15 og 24 år, så kan du får råd og vejledning om uddannelse hos din UU-vejleder. 

www.minvejleder.dk kan du finde din lokale UU-vejleder der kan hjælpe dig valg af uddannelse. 

På minuddannelse.dk kan du udfylde og opdatere din uddannelsesplan.

På optagelse.dk kan du tilmelde dig en ungdomsuddannelse.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Ungdommens Uddannelsesvejledning

Tlf: 8872 4424

E-mail: uu@sonderborg.dk

Gå til UU Sønderborgs hjemmeside

Adresseforespørgsel

Her kan du bestille en adresseforespørgsel

Hvis du har brug for at få oplyst en anden persons adresse, kan du bestille en adresseforespørgsel.

Hvis personen, du søger har navne- og adressebeskyttelse, skal du vedhæfte dokumentation for dit krav for at kunne få oplysningen.

Søger du på oplysninger fra før 1971, skal du kontakte Rigsarkivet.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til folkeregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Anmod om en adresseforespørgsel på borger.dk

Akutbolig

Hjælp til en akutbolig

Sønderborg Kommune får hver 8. bolig tildelt fra kommunens boligforeninger.

Det betyder, at Sønderborg Kommune har råderet over hver 8. ledig bolig hos alle kommunens boligforeninger. Det er kommunen, som vurderer om du har behov for en akutbolig, og du skal selv have undersøgt og forsøgt alle muligheder for at få en bolig. Du skal være opmærksom på, at dine individuelle ønsker til en bolig eller til beliggenhed ikke er afgørende for den samlede vurdering.

Den kommunale anvisningsret kan som udgangspunkt anvendes til:

Borgere i Sønderborg Kommune
Borgere i en akut boligsituation
Borgere som ikke selv kan skaffe en bolig

Hvis du mener, at din situation gør, at kommunen skal hjælpe dig, skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan printe ud fra hjemmesiden her.

Du skal søge for at:

Være aktivt boligsøgende hos boligforeningerne
Udfylde ansøgningsskemaet

Blanketten sendes til Borgerservice via digital post.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til akutbolig via sikker post

Tlf: 88 72 40 10

Antal beboere på adressen

Antal beboere på adressen

Hvis du som ejer af en bolig har brug for at forespørge om antal beboere på en adresse kan du anmode om det.

Beboerindskudslån

Søg om indskudslån

Når du flytter i en ny lejebolig, har du mulighed for at søge kommunen om lån til indskud.

Bemærk: Som udgangspunkt kan du ikke søge om lån til beboerindskud til en privat lejebolig. 

Ønsker du at søge om lån til beboerindskud, skal du gøre det digitalt. 

Du skal vedhæfte dokumentation for den kommende bolig

Dokumentationen for din kommende bolig kan være en af nedenstående:

 • Attestation fra boligforening
 • Kopi af lejekontrakt

Boligstøtte

Boligstøtte - Tilskud til huslejen

Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, har du mulighed for at søge til en ejer- eller andelsbolig som lån.

Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning og udbetaler boligstøtte.

Du kan få hjælp til at ansøge, beregne og ændre din boligstøtte ved personlig henvendelse i Borgerservice. - Har du NemID, skal det medbringes for personer på adressen over 18 år.

Ved beregning af boligstøtten skal oplysning om boligen, personer i husstanden samt jeres indtægter medbringes.

Udbetaling Danmark kan kontaktes på Tlf. 70 12 80 63

Læs mere om boligstøtte og reglerne på www.borger.dk

Har du brug for hjælp?

Kontakt Udbetaling Danmark

Tlf: 70 12 80 63

Læs om regler for boligstøtte på borger.dk

Bopælsattest

Bestil bopælsattest

Hvis du har brug for at dokumentere, at du er registreret på din adresse eller en tidligere adresse, kan du bestille en bopælsattest.

Ønsker du at få tilføjet dit statsborgerskab, tidligere navne og civilstand på din bopælsattest kan du også få det.

Hvis du skal have en bopælsattest for børn under 15 år, kan du anvende adresseforespørgsel. Søg adresseforespørgsel her.

Du kan kontakte landsarkivet, hvis du behøver dokumentation fra tiden før 1971.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til folkeregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Bestil bopælsattest på borger.dk

Ejendomsrapport

Bestil og køb en ejendomsrapport på boligejer.dk

Hvis du skal handle bolig kan du bestille en ejendomsrapport med oplysninger fra offentlige registre.

Du kan købe ejedomsrapporten online på boligejer.dk

Har du brug for hjælp?

Kontakt Byg og Bolig

Tlf: 88 72 40 82

E-mail: byg-bolig@sonderborg.dk

Flytning og adresseskift

Husk at melde flytning

Hvis du flytter til Sønderborg Kommune fra en anden kommune, eller hvis du flytter til en anden adresse inden for Sønderborg Kommune, har du pligt til at melde flytningen.

Du skal melde flytningen senest 5 dage efter, at du er flyttet.

Du skal benytte selvbetjeningsløsningen herover for at melde flytning.

Bemærk:

Når du flytter, skal du også vælge, hvilken læge du ønsker at benytte.

Flytter et barn fra den ene forældre til den anden forældre, skal den forælder, som barnet skal bo hos melde flytning på barnet.
(Log på med din NemID og vælg "jeg flytter udeboende barn/børn hjem til min adresse). Børn fra 15-17 år kan også selv melde flytning med eget NemID.

Du kan få en bøde på min. 600 kr., hvis du glemmer at melde flytning, melder flytning for sent, giver falske oplysninger om din adresse eller giver falske oplysninger om, hvem der bor på din adresse.

Flytning og adresseskift til udlandet

Flytter du til udlandet?

Meld flytning til udlandet

Hvis du opholder dig mere end seks måneder i udlandet, skal du inden udrejsen registrere dig som udrejst. Det kan du gøre ved at bruge selvbetjeningslinket ovenfor. 

Flytter du til udlandet i mindre end seks måneder, kan du beholde din danske folkeregisteradresse, hvis du ikke låner eller lejer din bolig ud.

Adresseskift i udlandet

Hvis du flytter fra Sønderborg Kommune til udlandet og ændrer din adresse under udlandsopholdet, kan du melde adresseskift til folkeregistret i Sønderborg Kommune ved at bruge selvbetjeningslinket, som du finder ovenfor. 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til folkeregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Læs mere om flytning til udlandet på borger.dk

Flytning til et andet nordisk land

Flytter du til et nordisk land?

Hvis du flytter til enten Norge, Sverige, Finland, Island eller Færøerne fra Danmark, skal du melde flytning i din nye bopælskommune.

Borgerservice kan først registrere dig som udrejst, når Borgerservice har fået besked fra din nye kommune, at du nu står registreret hos dem.

Du kan kun være tilmeldt folkeregistret ét sted i Norden. 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til folkeregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Læs mere om flytning på borger.dk

Moving to Denmark

How to report your entry when you move to Denmark.

When you move to Denmark and have to live here permanently for more than 6 months, you must register online.

You must make sure that you have all the necessary documents - including a residence permit, BEFORE you register online.

You must apply for entry here.

Once you have registered, please send the receipt to folkeregister@sonderborg.dk.

In the email, you can write whether you want to join Borgerservice in Gråsten, Nordborg or Sønderborg. Click here to see our opening hours.

We will contact you afterwards per. mail with appointment / appointment to come in person to Borgerservice - you must bring the original documents.

When you come to us, you will have to choose which doctor you want to have.

You can see an overview over doctors here: https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/?MunicipalityId=540&TakesNewPatients=true

You must bring the following:

 • Residence permit (not required if you have Danish or Nordic citizenship)
 • Passport or identity card
 • Marital status document (married / divorced / widowed)
 • Birth certificates for children, documentation of custody and consent from a non-accompanying parent.
 • Rental contract or written confirmation from a roommate that you live and stay at the address
 • (This must be brought, even if you have already attached documentation in the self-service solution)

You must notify your move-in no later than 5 days after you meet the conditions for being registered as a move-in in Denmark.

Contact the population register to find out if marriage, divorce and death certificates need to be translated and legalized.

On the Family Court's website you can find information on the recognition of foreign marriage, divorce and death certificates as well as on legalization / apostille endorsement of these: Go to the Family Court's website.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til folkeregister via sikker post

Tlf: 88 72 52 00

Se mere om flytning på borger.dk

Beskyttelse

Her kan du søge og afmelde navne-, adresse- og markedsføringsbeskyttelse

Navne- og adressebeskyttelse

Hvis du har brug for navne- og adressebeskyttelse, kan du søge det her.

Din navne- og adressebeskyttelse er gældende i et år ad gangen, og du skal selv holde øje med, hvornår den udløber.

Hvis du efter et år stadig ønsker at have navne- og adressebeskyttelse, kan du søge igen digitalt.

Markedsføringsbeskyttelse (Robinsonlisten)

Læs mere om markedsføringsbeskyttelse (Robinsonlisten) på Borger.dk

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til folkeregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Se mere på borger.dk

Enkeltydelser

Ansøgning om enkeltydelse

Telefontid til Ansøgningsteam
Mandag-tirsdag: 10-15
Onsdag: lukket
Torsdag: 10-17
Fredag: 10-14

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge om økonomisk hjælp.

Bemærk: 
Du skal være særligt økonomisk vanskeligt stillet for at kunne få enkeltydelse.

Husk at vedhæfte dokumentation for alle dine faste udgifter ved ansøgning (inkl. dokumentation for den udgift der søges til).
 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Ansøgningsteam

Skriv til Jobcenter Sønderborg via sikker post

Tlf: 88 72 40 34

Læs mere på borger.dk

Grænsegængere

Som grænsegænger skal du have et CPR.nr.

SKAT

Er du grænsegænger og har fået arbejde i Danmark, skal du have et CPR.nr, som laves af SKAT.

Læs mere om grænsegængerreglen og find kontaktoplysninger på SKATs hjemmeside.

Sundhedskort

Som grænsegænger kan du søge om et særligt sundhedskort hos Udbetaling Danmark. 

Læs mere om særligt sundhedskort på borger.dk.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Udbetaling Danmark

Tlf: 70 12 80 81

Kontanthjælp

Når du søger om kontanthjælp

Telefontid til Ansøgningsteam
Mandag-tirsdag: 10-15
Onsdag: lukket
Torsdag: 10-17
Fredag: 10-14

Ønsker du at søge om kontanthjælp, skal du først melde dig ledig på Jobcentret, Holger Drachmanns Plads 5 (Borgen). Herefter kan du søge om kontanthjælp, via selvbetjeningslinket herover.

Din ansøgning skal være sendt til kommunen indenfor 2 dage, efter at du har meldt dig ledig på Jobcentret, ellers vil din henvendelsesdato blive rykket frem til den dag, hvor ansøgningsskemaet er modtaget.

Ansøgningen

Du har mulighed for at vælge om du vil ansøge om kontanthjælp digitalt eller per brev. Vi anbefaler, at du søger digitalt, da det giver mulighed for at gemme dine oplysninger og vende tilbage til løsningen og færdiggøre din ansøgning senere.

For at søge digitalt, skal du bruge et NemID. Hvis du ikke allerede har et NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu. Du er også velkommen til at møde op i Borgerservice.

Når du sender dit ansøgningsskema til os, er det vigtigt at du også sender al dokumentation med, som vi beder om. I det elektroniske ansøgningsskema fremgår det til sidst, hvilke typer af dokumentation, du skal sende med.

Bemærk

Hvis du er gift skal din ægtefælle også udfylde en del af ansøgningsskemaet. Din ansøgning er ikke færdig og vil ikke blive sendt til kommunen før din ægtefælle har udfyldt sin del af skemaet.

Hvis du har oprettet en digital postkasse vil du modtage din afgørelse hurtigere. Du kan læse mere og oprette en digital postkasse på www.borger.dk.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Ansøgningsteam

Skriv til Jobcenter Sønderborg via sikker post

Tlf: 88 72 40 34

Hjælp til forsørgelse

Søg om økonomisk hjælp hvis du ikke kan forsørge dig selv

Du kan ansøge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du har brug for midlertidig økonomisk hjælp til at forsørge dig selv eller din familie.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Ydelsesteam (tidl. Økonomisk sikring)

Skriv til Jobcenter Sønderborg via sikker post

Find vores åbningstider

Ledige stillinger i Sønderborg Kommune og Jobbanken

Her er forslag til, hvor du kan finde ledige stillinger

Jobbanken er Jobnet.dk's database over ledige stillinger.

Du kan også finde ledige stillinger i Sønderborg Kommune.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Jobcenter

Tlf: 88 72 40 27

E-mail: jobcenter@sonderborg.dk

Meld dig ledig

Når du bliver ledig, skal du melde det til Jobnet.dk

På Jobnet klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen under Jobsøger. Du skal igennem fem trin, når du melder dig ledig:

 • Udfyld cpr-nr. og kontaktoplysninger
 • Udfyld ydelsestype og ledighedstype
 • Udfyld den type job, du søger
 • Udfyld erfaring og uddannelse
 • Afslut ved at klikke på 'Meld dig ledig'.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Jobcenteret

Skriv til Jobcenter Sønderborg via sikker post

Tlf: 88 72 40 27

Social frikort

Social frikort

Med et socialt frikort kan borgere med særlige sociale problemer tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året, uden at deres ydelser fra det offentlige bliver sat ned.

For at søge om socialt frikort, skal du henvende dig til den kommune, du bor i. Det er kommunen, som afgør, om du kan få et socialt frikort.

I Sønderborg Kommune kan du henvende dig til din jobrådgiver i Jobcenter Sønderborg eller den afdeling i kommunen, som du i forvejen er i kontakt med.

Virksomheder kan få vejledning i at bruge det sociale frikort fra jobcentrets virksomhedsservice på 88 72 40 31 eller virksomhedsservice@sonderborg.dk.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Jobcentrets Virksomhedsservice

Tlf: 88 72 40 31

E-mail: virksomhedsservice@sonderborg.dk

Læs mere om det sociale frikort

Find vores åbningstider

Social- og sundhedselev

Vær opmærksom på

 • at ansøgningen skal sendes digitalt

Har du brug for hjælp?

Kontakt Job og Velfærd

Marianne Radik

Tlf: 88 72 65 07

E-mail: mard@sonderborg.dk

SOSU skolen i Syd

Seniorjob

Seniorjob i Sønderborg Kommune

Hvem gælder seniorjobordningen for?

Hvis du er ledig, betaler til efterlønsordningen, og der højst er fem år, til du når efterlønsalderen, kan du ansøge om et seniorjob i Sønderborg Kommune.

Hvordan får jeg tildelt et seniorjob?

Hvis du har ret til et seniorjob, bør du modtage et brev fra din a-kasse ca. tre måneder, før din dagpengeperiode udløber. I brevet orienterer a-kassen dig om muligheden for at få et seniorjob.

Du skal herefter selv sende en ansøgning til Sønderborg Kommune, som senest skal være modtaget 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber. Du kan tidligst sende ansøgningen 3 måneder før udløbet af dagpengeperioden. I ansøgningen anmoder du om et seniorjob. Sønderborg Kommune indkalder dig efterfølgende til en samtale. Sønderborg Kommune fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtalen med dig og tager så vidt muligt hensyn til dine kvalifikationer og interesser. Du bliver ansat på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår.

Betingelser for seniorjobbet

For at komme i betragtning til et seniorjob, skal du opfylde en række betingelser. Du skal: 

 • være ledig
 • fortsat være medlem af en a-kasse 
 • fortsat betale efterlønsbidrag 
 • kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen
 • have opbrugt dagpengeretten, tidligst fem år før du når efterlønsalderen. 

Mens du er i et seniorjob, optjener du ikke ret til dagpenge. Du skal desuden stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis jobcenteret henviser dig til et ordinært job.

Når du rammer efterlønsalderen og dermed har ret til efterløn, ophører dit seniorjob. Men dit seniorjob ophører tidligere, hvis du ikke længere vil kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen, på grund af manglende indbetaling af medlemsbidrag eller efterlønsbidrag til din a-kasse, eller fordi du er udmeldt af a-kassen. Det samme gælder, hvis du vælger at hæve dit efterlønsbidrag, inden du når efterlønsalderen. 

Du kan også miste din ret til seniorjob, hvis du bliver afskediget som følge af, at du har misligholdt din ansættelsesaftale.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Personalejura og Løn

Marianne Bak

Tlf: 88 72 53 83

E-mail: mba@sonderborg.dk

Behandlingstestamente

Om behandlingstestamentet

Hvis du er fyldt 18 år og ikke har en værge, kan du oprette et behandlingstestamente.

Hvad er et behandlingstestamente?

I et behandlingstestamente kan du udtrykke ønske om, at du ikke ønsker behandling i en række situationer, hvis du ikke længere er i stand til at udøve din selvbestemmelsesret, fx ved:

 • Livsforlængende behandling i en situation, hvor du er uafvendeligt døende.
 • Livsforlængende behandling i tilfælde af, at sygdom, fremskreven alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop eller lignende har medført så svær invaliditet, at du varigt vil være ude af stand til at tage vare på dig selv fysisk og mentalt.
 • Livsforlængende behandling i en situation, hvor behandlingen kan føre til overlevelse, men hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af behandlingen vurderes at være meget alvorlige og smertefulde.
 • Modtage behandling med tvang efter reglerne om lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.

Den 1. januar 2019 overgik livstestamenteordningen til en behandlingstestamenteordning. Livstestamenter oprettet før den dato er stadig gyldige.

Blå EU-sygesikringskort

Alle EU-borgere kan gratis bestille et blåt EU-sygesikringskort

Hvor dækker det blå EU-sygesikringskort?

Det blå EU-sygesikringskort dækker, når du rejser inden for EU-lande og i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Hvad dækker det blå EU-sygesikringskort?

 • EU-sygesikringen giver dig ret til de samme ydelser og på samme vilkår, som borgerne i det land, du opholder dig i

 • Udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling

 • Akut sygdom/tilskadekomst

Betingelser:
Lægen/sygehuset skal være tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i.

Hvis du helt vil undgå egenbetaling, bør du tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab.

Midlertidigt EU-sygesikringskort:

Hvis du ønsker at få et midlertidigt EU-sygesikringskort skal du ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 81.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Udbetaling Danmark

Tlf: 70 12 80 81

Læs mere om EU-sygesikringskort på borger.dk

Borgeroplysning sygesikring

Oplysning om sygesikring

Her kan du se aktuelle og historiske sygesikringsoplysninger om dig selv.

Du kan se, hvilken læge og sygesikringsgruppe, du er eller har været i.

Vil du se dine sygesikringsoplysninger, kan du benytte selvbetjeningen her.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til folkeregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

E-journal fra sygehus eller læge

Få adgang til dine personlige journaloplysninger

Via hjemmesiden sundhed.dk kan du få adgang til at se dine personlige journaloplysninger (lægejournal, sygejournal) fra de offentlige sygehuse i Danmark og data fra din læge. 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Region Syddanmark

Tlf: 76 63 10 00

E-mail: kontakt@rsyd.dk

Omsorgstandpleje

Vær opmærksom på målgruppen

Målgruppen er personer, som ikke:

 • er i stand til at varetage egne behov for tandpleje og/eller
 • kan overskue konsekvenserne af manglende tandpleje og/eller
 • kan forflyttes uden lift eller tilsvarende og/eller
 • kan komme udenfor eget hjem 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Visitationsafdelingen

Tlf: 88 72 45 23

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk

Læs mere om omsorgstandplejen

Sundhedskort (gult sygesikringsbevis)

Bestil nyt sundhedskort

Hvis du mangler et sundhedskort/sygesikringsbevis, kan du bestille et nyt online.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til folkeregister via sikker post

Tlf: 8872 4006

Læs mere om sundhedskort på borger.dk

Sygesikringsgruppe- og lægeskift

Du kan skifte sygesikringsgruppe og læge

Skift sygesikringsgruppe

Du kan vælge mellem to sikringsgrupper:

Ved gruppe 1 skal du være tilmeldt en bestemt læge, og du skal have henvisning til speciallæger.

Ved gruppe 2 skal du ikke være tilmeldt en bestemt læge, du skal ikke have henvisning til speciallæger, MEN du skal selv betale forskellen, hvis prisen på behandling hos læge eller speciallæge er højere end tilskuddet.

Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i. Langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1. Du kan tidligst lave gruppeskift igen efter 1 år.

Bestil lægeskift

Du kan frit vælge en læge, der har åbent for nye patienter.

Det er gratis, hvis din nuværende læge lukker sin praksis eller hvis du skifter læge i forbindelse med flytning. 

Indhold fra borger.dk
Læs om Sygesikring og sikringsgrupper

Hvad er sygesikring?

Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger.

Du kan også få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

 

Hvilke sikringsgrupper findes der?

Du kan vælge mellem to sikringsgrupper:

 • gruppe 1:
  • tilmeldt en bestemt læge
  • skal have henvisning til speciallæger
 • gruppe 2:
  • ikke tilmeldt en bestemt læge
  • skal ikke have henvisning til speciallæger
  • skal selv betale forskellen, hvis prisen på behandling hos læge eller speciallæge er højere end tilskuddet.

Du kan se på dit sundhedskort hvilken sikringsgruppe, du er i. Langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1.

Sikringsgruppe 1
Hvis du er i gruppe 1, skal du have henvisning fra din læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Dog kræves der ikke henvisning til øre- og øjenlæge, tandplejer, tandlæge og kiropraktor.

Det er gratis at få hjælp hos læge eller speciallæge. Du skal dog være opmærksom på, at lægen/speciallægen skal have en aftale med regionen, og at nogle læger, som har en aftale, også tilbyder privat behandling, du selv skal betale for.

De praktiserende læger og speciallæger, du kan finde på listen over læger i dit område, har alle en aftale med regionen.

Tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp bliver automatisk trukket fra regningen, før du betaler. 

Sikringsgruppe 2

Hvis du er i gruppe 2, kan du frit søge behandling hos alle læger, speciallæger, tandlæger og kiropraktorer. Du skal have lægehenvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog, og fysioterapeuten, fodterapeuten eller psykologen skal have en aftale med regionen, for at du kan få tilskud.

Du får samme tilskud, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling. Læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter selv prisen for behandling. Hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet fra regionen, skal du selv betale forskellen, når du er i sikringsgruppe 2. 

Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale resten af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen.

Sikringsgrupper for børn og unge

Børn følger automatisk deres forældres valg af læge og sikringsgruppe. Har forældrene valgt hver sin læge, følger barnet moderen, medmindre forældrene aftaler andet.

Unge mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værge. 

  

Skift gruppe

Hvis du ønsker at skifte sikringsgruppe, træder virkningen i kraft senest 14 dage efter kommunen har modtaget din skriftlige anmodning. Fornyet gruppeskift kan tidligst finde sted 1 år herefter. Du får nyt sundhedskort ved gruppeskift.

Du kan også henvende dig til dit borgerservicecenter. 

 

Mine konsultationer

På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen. Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003.

 

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over afgørelser vedrørende sundhedskort eller gruppeskift, skal du sende klagen til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Klagen behandles af Patientombuddet.

 

Tilskud til tandbehandling i udlandet

Information om tilskud til tandbehandling

Hvis du går til tandlæge i udlandet kan du få tilskud.

Du får samme tilskud som i Danmark til tandbehandling.

Du får tilskud til de samme behandlinger, som er tilskudsberettigede i Danmark. Du kan f.eks ikke få tilskud til tandprotese eller kroner.

Vælger du behandling i udlandet, skal du selv afregne med tandlæge, og bagefter skal du søge tilskud hos Region Syddanmark.

Tilskud udbetales ved at du fremsender specificeret og kvitteret regning med dit navn, adresse, cpr.nr. til:

Region Syddanmark
Att.: EU-refusion
Damhaven 12
7100  Vejle

Beløbet overføres til din NEM konto.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Region Syddanmark

Tlf: 76 63 10 00

E-mail: kontakt@rsyd.dk

Læs mere om tilskud til tandbehandling her.

Daghjemsplads

Søg om daghjemsplads

Har du brug for træning, hjælp og støtte, så kan daghjem måske være noget for dig?

Sønderborg Kommunes daghjem tilbyder rehabilitering, træning, målrettede aktiviteter og socialt samvær.

Daghjemmene er placeret på kommunens plejecentre, derfor er der altid et daghjem i nærheden af dig.

Daghjemmene tilbyder hjælp til at få dig transporteret frem og tilbage, og de har åbent på hverdage i tidsrummet ca. 9.30-16.00.

Personalets hjælp til dig er gratis, og du har mulighed for at købe mad og drikke eller vælge at medbringe din egen madpakke.

Tilbud om daghjem kræver, at du visiteres til daghjem, og at du og/eller dine pårørende kontakter Job og Velfærds Visitationsafdeling på tlf. 88 72 45 23 alle hverdage mellem kl. 08.00 - 09.00 eller 13.00 - 14.00.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Visitationsafdelingen

Tlf: 88 72 45 23

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk

Folkepension

Sådan får du folkepension eller udsat pensionen

Du kan få folkepension, fra du er mellem 65 og 68 år afhængigt af, hvornår du er født.

Din folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge. Du kan søge et halvt år inden, du har ret til folkepension.

Det har du ret til fra den 1. i måneden, efter du når folkepensionsalderen.

Ved at benytte selvbetjeningslinket ovenfor kan du beregne din folkepensionsalder.

Vil du have folkepension tidligst muligt, skal du senest søge den sidste dag i den måned, du når folkepensionsalderen.

Du kan ansøge din folkepension, opsætte folkepensionen eller ændre indkomsten ved din folkepension eller førtidspension ved, at benytte selvbetjeningslinket ovenfor.

Du kan få hjælp til at ansøge, beregne eller ændre din folkepension ved personlig henvendelse i Borgerservice. HUSK NemID

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler din pension og ikke din kommune.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Udbetaling Danmark

Tlf: 70 12 80 61

Læs mere om pension på borger.dk

Førtidspension og enkeltydelse

Hvad kan du søge hjælp til?

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde).

Bemærk:
Du kan kun søge hvis du modtager førtidspension og er tilkendt førtidspension efter 01.01.2003.

Husk at vedhæfte dokumentation for alle dine faste udgifter ved ansøgning.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til enkeltydelse via sikker post

Tlf: 88 72 40 10

Læs mere på borger.dk

Helbredstillæg

Helbredstillæg

Er du folkepensionist eller har du fået tilkendt førtidspensionist før 01.01.2003 har du mulighed for at få tilskud til tandbehandlinger, fysioterapi, fodbehandlinger, kiropraktorbehandlinger og medicin.

Du kan også få tilskud til psykologbehandlinger, hvis du har en henvisning fra egen læge.

Ønsker du at søge om helbredstillæg, skal du søge digitalt ved at benytte selvbetjeningsløsningen ovenfor. 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til enkeltydelse via sikker post

Tlf: 88 72 64 00

Se mere om regler på borger.dk

Hjemmepleje og leverandører

Ansøg om hjemmepleje og skift af leverandører

Om hjemmepleje

Du får tildelt hjemmepleje ved at kontakte Visitationsafdelingen via telefon eller ansøgningsskema.

Hjemmepleje er til dig, der har brug for praktisk hjælp og/eller personlig hjælp og pleje. Hjemmepleje tildeles efter individuel vurdering og uanset alder.

Telefontid kl. 8-9 og kl. 13-14

Om skift af leverandør til hjemmepleje

Du har mulighed for at skifte leverandør af personlig og praktisk hjælp. Du kan vælge den kommunale hjemmepleje eller en af de private leverandører, som Sønderborg Kommune har godkendt.

Se mere: oversigt over godkendte leverandører af personlig og praktisk hjælp i hjemmet

Se mere: oversigt over godkendte leverandører af betalt vareudbringning

Bemærk venligst at der er fire ugers opsigelsesvarsel ved skift af leverandør.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Visitationsafdelingen

Tlf: 88 72 45 23

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk

Hjælpemidler og boligændringer

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

Her finder du ansøgningsskemaer til hjælpemidler og tilskud til boligændringer, hjælp til svagsynsoptik og medicinske filterglas, kontinenshjælpemidler, kompressionsstrømper, kropsbårne hjælpemidler, diabetesmaterialer (fx. teststrimler), tilskud til arm- og benproteser, tilskud til IKT hjælpemidler, støtte til køb af bil og hjælp til høretekniske hjælpemidler.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Hjælpemiddelafdelingen

Tlf: 88 72 45 24

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk

Guide til ansøgning om kropsbårne hjælpemidler

Læs mere om hjælpemidler og boligindretning

Personligt tillæg

Søg om personligt tillæg

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist eller hvis du er tilkendt førtidspension før 01.01.2003. 

Du skal være i en økonomisk vanskelig situation for at kunne få personligt tillæg.

Ønsker du at søge personligt tillæg, skal du søge digitalt ved at benytte selvbetjeningslinket ovenfor. 

Husk at vedhæfte dokumentation for alle dine faste udgifter ved din ansøgning.

Plejebolig/bolig på plejecenter

Vær opmærksom på

at du her søger om en plejebolig på et plejecenter. Udfyld ansøgningsskemaet og send det til:

Job og Velfærd
Att: Visitationsafdelingen
Ellegårdvej 25 A
6400 Sønderborg

Du bliver kontaktet af en visitator, når vi har modtaget din ansøgning om ældrebolig.

Klik her hvis du vil vide mere om plejeboliger.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Visitationsafdelingen

Tlf: 88 72 45 23

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk

Plejevederlag

Vær opmærksom på

at du kan søge plejevederlag, hvis du passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Der er forskellige regler alt efter hvordan din beskæftigelsesmæssige situation er.

Telefontid: kl. 8-9

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kontakt Visitationsafdelingen

Tlf: 88 72 56 26

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk

Læs mere om plejeverderlag

Post til døren

Post til døren

Du er berettiget til post til døren, hvis du er forhindret i selv at hente din post på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Visitationsafdelingen

Tlf: 88 72 45 23

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk

Læs mere om "post til døren"

Udvidet helbredstillæg

Udvidet helbredstillæg

Du kan søge om udvidet helbredstillæg til briller, tandprotese/protesebehandling og fodpleje.

Ønsker du at søge om udvidet helbredstillæg, skal du søge digitalt via selvbetjeningslinket ovenfor. 

Det er kommunen som vurderer om udgiften eller behandlingen er nødvendig. Det gælder når du søger alle tre typer tillæg. 

Når du søger om tillæg til briller og tandprotese/protesebehandling, skal du søge om tilskud inden du bestiller eller får udført behandlingen.  Husk at indgive et prisoverslag sammen med din ansøgning.  Du får tilskuddet udbetalt som et engangsbeløb.

Når du søger om tillæg til fodpleje, skal du gøre det inden første behandling. Du skal som udgangspunkt kun ansøge en gang, hvorefter bevillingen er løbende. Du får tilskuddet udbetalt sammen med din pension.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til enkeltydelse via sikker post

Tlf: 88 72 64 00

Se mere om regler på borger.dk

Varmetillæg

Søg om varmetillæg

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 01.01.2003. Varmetillægget kan dække en del af din udgift til varme.

Varmetillæg dækker udgifter til opvarmning, dvs. udgifter til køb af el, gas, olie og andre former for brændsel. Du kan ikke få dækket udgifter til drift og vedligeholdelse af selve varmekilden, fx udgifter til kontrol og reparation af et fyr.

Du kan få dækket udgifter til varme, uanset om du bor til leje eller ejer din bolig.

Du kan få hjælp til at ansøge varmetillæg ved personlig henvendelse i Borgerservice.

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler varmetillægget.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Udbetaling Danmark

Tlf: 7012 8061

Læs mere om varmetillæg på borger.dk

Ældrebolig

Vær opmærksom på

at du her søger om en ældrebolig. Udfyld ansøgningsskemaet og send det til:

Job og Velfærd
Att: Visitationsafdelingen
Ellegårdvej 25 A
6400 Sønderborg

Du bliver kontaktet af en visitator, når vi har modtaget din ansøgning om ældrebolig.

Vil du vide mere om ældrebolig og/eller handicapegnede boliger, kan du få mere at vide her.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Visitationsafdelingen

Tlf: 88 72 45 23

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk

Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud

Du kan få tilbud om aktivitets- og samværstilbud, hvis din funktionsevne er betydelig nedsat eller du har særlige sociale problemer.

Tilbuddet betyder, at du kan opretholde eller forbedre dine personlige færdigheder og øge din livskvalitet og personlige udvikling.

De enkelte tilbud er tilrettelagt sådan, at de dækker bestemte behov for forskellige målgrupper. I tilbuddene kan der være behov for aktiverende støtte, såsom træning i dagligdags funktioner, undervisning, sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter. Der findes tilbud med visitation, som kræver ansøgning samt åbne tilbud uden forudgående visitation.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Handicap- og psykiatriafdelingen

Tlf: 27 90 43 40

E-mail: handicapogpsykiatri@sonderborg.dk

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse

Du kan søge om beskyttet beskæftigelse, hvis din funktionsnedsættelse er så betydelig, at du ikke kan have et almindeligt arbejde eller et job støttet på anden måde fra Jobcenteret (f.eks. fleksjob).

Beskyttet beskæftigelse er tilbud om beskæftigelse på trods af din funktionsnedsættelse. Det primære forsørgelsesgrundlag for personer i beskyttet beskæftigelse er som oftest førtidspension. Aflønningen i beskyttet beskæftigelse sker i videst mulig omfang efter indsats og arbejdsvurdering.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Handicap- og psykiatriafdelingen

Tlf: 27 90 43 40

E-mail: handicapogpsykiatri@sonderborg.dk

Du kan læse mere om beskyttet beskæftigelse her.

Borgerstyret personlige assistance (BPA-ordning)

Borgerstyret personlige assistance (BPA-ordning)

Med en BPA-ordning kan mennesker med et massivt og varigt hjælpebehov få et kontant tilskud til at ansætte sine egne handicaphjælpere eller vælge at videregive den kontante støtte til en forening, et firma eller en nærtstående, som herefter varetager arbejdsgiverfunktionen for borgeren.

Formålet med ordningen er, at du på trods af et svært fysisk eller psykisk handicap, alligevel skal kunne leve en tilværelse så selvstændigt og normalt som muligt i din egen bolig.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) gives efter Servicelovens § 96.

Klik her for at læse mere om Borgerstyret Personlig Assistance.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Handicap- og psykiatriafdelingen - specialeteam

Tlf: 27 90 43 40

E-mail: handicapogpsykiatri@sonderborg.dk

Du kan læse om borgerstyret personlig assistance på borger.dk

Kontaktperson til døvblinde

Kontaktperson til døvblinde

Hvis du er over 18 år og er funktionelt døvblind, har du ret til at få hjælp af en særlig kontaktperson.

Kontaktpersonordningen kan gives som en del af et samlet tilbud om hjælp til pleje, overvågning eller ledsagelse f.eks. som led i ophold i eget hjem eller i botilbud.

Kommunen står for arbejdet med at ansætte kontaktpersoner og administrere den enkelte kontaktpersonordningen. Som døvblind er du med til at godkende kontaktpersonen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Handicap- og psykiatriafdelingen

Tlf: 27 90 43 40

E-mail: handicapogpsykiatri@sonderborg.dk

Ledsageordning for voksne

Søg om ledsageordning

Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du ret til 15 timers ledsagelse om måneden til selvvalgte aktiviteter. 

Formålet med ledsageordningen er at give handicappede større handlefrihed, så de på linje med andre kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden altid at være afhængig af hjælp fra familie, venner eller medarbejdere i bomiljøet.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Handicap- og psykiatriafdelingen

Tlf: 27 90 43 40

E-mail: handicapogpsykiatri@sonderborg.dk

Du kan læse mere om ledsageordningen på borger.dk

Læs mere om ledsageordningen

Ledsageordning for unge

Søg om ledsageordning

Er du mellem 12 og 17 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du ret til 15 timers ledsagelse om måneden til selvvalgte aktiviteter.

Formålet med ledsageordningen er at give personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne større handlefrihed, så de på linje med andre kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden altid at være afhængig af hjælp fra familie, venner eller medarbejdere i bomiljøet.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Myndighed Unge og Handicap

Tlf: 88 72 52 84

E-mail: buthandicap@sonderborg.dk

Læs mere om ledsageordning for unge

Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste

Merudgifter til børn

Du kan ansøge om at få dækket jeres merudgifter, hvis du/I har et barn under 18 år med et handicap eller en langvarig sygdom.

Tabt arbejdsfortjeneste

Du kan ansøge om tabt arbejdsfortjeneste, hvis du/I har et handicappet eller sygt barn som passes i hjemmet.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Børn og Unge Teamet Handicap

Tlf: 88 72 52 84

E-mail: buthandicap@sonderborg.dk

Læs mere om børn med handicap på borger.dk

Læs mere om børn med handicap på kommunens hjemmeside

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne

Har du varig nedsat funktionsevne og er du mellem 18 og folkepensionsalderen, kan du søge om tilskud til de merudgifter du har i din dagligdag, som følge af dit handicap.

Du skal søge kommunen om tilskud til dækning af dine merudgifter.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Handicap og psykiatriafdelingen - specialeteam

Tlf: 27 90 43 40

E-mail: handicapogpsykiatri@sonderborg.dk

Læs mere om merudgifter til voksne

Læs om merudgifter til voksne på borger.dk

Midlertidig eller længerevarende botilbud

Botilbud til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Vil du søge om ophold i et midlertidigt eller et længevarende botilbud, skal du visiteres af handicap- og psykiatriafdelingen. 

Du kan søge om ophold i botilbud, hvis du er mellem 18 og 67 år og har en betydelig og nedsat funktionsevne, som gør dig afhængig af omfattende støtte i dagligdagen.

Læs mere om ophold i boformer.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Handicap- og psykiatriafdelingen

Tlf: 27 90 43 40

E-mail: handicapogpsykiatri@sonderborg.dk

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Søg om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Har du tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du blive ansat af kommunen i op til seks måneder til at passe en nærtstående med handicap eller en alvorlig sygdom.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Visitationsafdelingen

Tlf: 88 72 57 99

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk

Læs mere om pasningsordningen

Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brug for hjælp, støtte eller omsorg, for at få din hverdag til at fungere, kan du søge om socialpædagogisk støtte.

Formålet kan være udvikling og vedligeholdelse af dine personlige færdigheder, bl.a. for at skabe eller opretholde sociale netværk samt struktur i dagligdagen med videre.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Myndighedsafdelingens Modtagelsesteam, inden ansøgning sendes.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Handicap- og psykiatriafdelingen

Tlf: 27 90 43 40

E-mail: handicapogpsykiatri@sonderborg.dk

Læs mere om socialpædagogisk støtte

Erhvervsaffald

Affald fra virksomheder i Sønderborg Kommune

Bygge- og anlægsaffald

Du skal anmelde dit affald fra renovering og nedrivning til kommunen, som klassificerer og anviser affaldet.

I de fleste tilfælde skal du også anmelde midlertidige aktiviteter.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

NemID til virksomheder

NemID til dine medarbejdere

Som virksomheder skal du bruge en NemID fx til forskellige løsninger på www.virk.dk og til din digitale postkasse.  

En NemID medarbejdersignatur kan bestilles på Nets-Danid.dk

Du kan bestille en NemID medarbejdersignatur via linket herover. 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhvervsservice

Tlf: 88 72 71 70

E-mail: erhvervsservice@sonderborg.dk

Fritagelse fra Digital Post for virksomheder

Fritagelse for digital post

Din virksomhed kan kun blive fritaget, hvis det ikke er muligt at få etableret en internetforbindelse med en downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s (0,5Mbit/s) via fastnet eller trådløst net for max. 3.000 kr. på din virksomheds hjemstedsadresse. 

Hvis du ønsker at anmode om fritagelse, er det vigtig at du først læser vejledningen om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post. 

Skal du søge om fritagelse, skal du henvende dig personligt i det Borgerservicecenter, hvor din virksomhed har adresse. Det er altså ikke muligt at sende ansøgning om fritagelse fra Digital Post til kommunen. 

Bemærk:

Ansøgning om fritagelse kan kun ske via en tegningsberettiget for virksomheden eller en fuldmagtshaver udpeget af en tegningsberettiget. Hvis anmodningen sker via en fuldmagtshaver, skal en tegningsberettiget for virksomheden udfylde dele af blanketten til anmodning om fritagelse, før det personlige henvendelse. 

Du kan finde blanketten til anmodning om fritagelse fra Digital Post for virksomheder via selvbetjeningslinket herover. 

Refusion af sygedagpenge, barseldagpenge, løntilskud og fleksjob

Indberet sygdom og anmod om refusion

Som selvstændig kan du søge om refusion af dagpenge online på virksomhedsportalen virk.dk - klik på linket herover.

På virk.dk kan virksomheder, selvstændige og a-kasser kan let og hurtigt anmelde og anmode om

 • refusion af sygedagpenge 
 • refusion af barselsdagpenge
 • refusion af løntilskud og fleksjob 
 • indberette sygefraværs-samtaler.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Økonomisk Sikring sygedagpengeteamet

Skriv til Jobcenter Sønderborg via sikker post

Tlf: 88 72 40 36

Camping udlejningstilladelse

Når du søger om tilladelse til at udleje eller fremleje campingplads

Danske campingpladser er reguleret via Campingreglementets bestemmelser. Ønsker du at fremleje eller udleje en grund/ejendom til campering i mere end 6 uger årligt, skal du søge om tilladelse.

Sagsbehandlingstiden er ca. 2 måneder.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Klik her for at læse campingreglementet på retsinformation.dk

Fedtudskilleranlæg (erhverv)

Du skal altid søge tilladelse, når spildevand skal afledes.

Spildevand med olie- og fedtrester fra fødevarer kræver etablering af en fedtudskiller samt en tilslutningstilladelse inden det kan ledes til kloak.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Find vores åbningstider

Flytning af forurenet jord for erhverv

Flytning af forurenet jord skal anmeldes

Anmeldelser i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen efter § 8

Anmelder du forurenet jord eller jord fra offentlige veje, områdeklassificerede områder eller arealer, som er kortlagt på V1 eller V2 niveau efter jordforureningsloven er der brugerbetaling for anmeldelsen:

Takstblad for Jordflytningsanmeldelser

Takst

Anmeldelser uden analysekrav

187,50 kr.

Jord fra områdeklassificerede arealer vedlagt analyseresultater

375,00 kr.

Jord til kartering hos godkendt jordmodtageranlæg

375,00 kr.

Jord fra forurenede grunde vedlagt analyser eller jordhåndteringsplan.

1.875,00 kr.

Rykker om ekstra oplysninger

375,00 kr.

Rykker for data til lukning af sager

375,00 kr.

Samlet anmeldelse efter § 8

750,00 kr./t

Sagsbehandling i specielle sager efter medgået tid

750,00 kr./t

Hvis en privat grundejer selv har opgravet jord i forbindelse med et byggeprojekt og indgået en aftale med et jordmodtageranlæg, kan jorden være husholdningsaffald og der vil ikke være gebyr. Kontakt Erhverv og Affald hvis du er i tvivl på 88 72 40 83.

Du kan anmelde håndtering af jorden fra dit anlægsprojekt i jordweb.dk, hvis jorden stammer fra ikke kortlagte arealer i henhold til reglerne om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Der er ikke brugerbetaling på disse anmeldelser.

Brug af jordweb.dk

Du skal logge dig på som ny anmelder, indtaste e-mail og vælge password. Derefter har du fri adgang til at anmelde jordflytninger. Sønderborg Kommune modtager derefter din anmeldelse via e-mail.

Når kommunen har godkendt anmeldelsen, sender Jordweb en e-mail til dig og til modtageanlægget, så de er orienteret om, at der er jord på vej.

Har du flere slags jord, skal du anmelde hvert parti for sig. Husk at vedlægge analyserapporter samt et kort, der viser hvor på grunden, du graver jorden op.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Læs mere om forurenet jord for erhverv

Miljøforhold for maskinværksteder

Miljøforhold for maskinværksteder

Maskinværksteder (virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller) med et produktionsareal på 1.000 m2 eller derover, skal ikke længere have en miljøgodkendelse. Maskinværksteder er reguleret af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Virksomhederne skal før etablering indgive en anmeldelse til Sønderborg Kommune gennem det digitale system Byg og Miljø. Tilsvarende gælder hvis et bestående maskinværksted ønsker at udvide eller ændringer sig på en måde, der indebærer forøget forurening.

Miljøforhold for autoværksted

Når du starter eller udvider et autoværksted

Hvis du vil du starte et autoværksted, skal du anmelde det til Erhverv og Affald ved at udfylde og sende blanketten herover. Udvidelser eller ændringer af dit værksted giver øget forurening og det skal derfor også anmeldes på blanketten.

Når Erhverv og Affald har modtaget din anmeldelse, undersøger vi, om dit autoværksted opfylder kravene i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Erhverv og Affald kontakter dig inden 4 uger efter, at vi har modtaget anmeldelsen.

Når du søger skal du blandt andet oplyse:

 • aktiviteter
 • støjkilder
 • udsugningssystemer
 • opvarmning af værkstedet
 • indhold i spildevandet 
 • affald

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Miljøgodkendelse for virksomheder

Når du ansøger om en miljøgodkendelse

Større virksomheder og virksomheder, der kan forurene omgivelserne, skal jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder have en miljøgodkendelse.

Du skal have en godkendelse, hvis du vil:

 • Starte en godkendelsespligtig virksomhed
 • Udvide eller ændre din virksomhed, så den bliver godkendelsespligtig
 • Udvide eller ændre på en godkendelsespligtig virksomheds bygninger eller aktiviteter, så det giver øget/ændret forurening
 • Flytte en godkendelsespligtig virksomhed til en ny adresse

Ansøgninger om miljøgodkendelse skal indsendes til Sønderborg Kommune gennem det digitale system Byg & Miljø.

Olietank - erhverv

Olietank

Alle ændringer vedrørende etablering og sløjfning af olietanke skal anmeldes til Sønderborg Kommune.

Det gælder både villaolietanke, fyringsgasolietanke, dieseltanke, nedgravet, overjordisk, indendørs, ståltanke og plasttanke. 

I kan anmelde digitalt eller via en blanket. Hvis I anmelder digitalt, skal I bruge virksomhedens NemID.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Byg og Bolig

Tlf: 88 72 40 82

E-mail: byg-bolig@sonderborg.dk

Klik for at få inspiration til Byg og Miljø

Olieudskilleranlæg (erhverv)

Du skal altid søge tilladelse, når spildevand skal afledes.

Spildevand med indhold af benzin og olie kræver etablering af et olieudskilleranlæg samt en tilslutningstilladelse inden det kan ledes til kloak.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Find vores åbningstider

Spildevand og overfladevand

Du skal altid søge tilladelse, når spildevand skal afledes

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du søge om tilladelse.

Bliver spildevandet udledt direkte til vandløb, søer eller havet, skal du ligeledes søge om tilladelse. 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Klik her for at få inspiration til Byg og Miljø

Færdigmelding af kloakarbejde

Alle kloakarbejder skal færdigmeldes til kommunen

Den autoriserede kloakmester har i henhold til bygningsreglementet pligt til at færdigmelde kloakarbejder til kommunen.

Udeservering og udstilling på offentlige arealer

Du skal søge om tilladelse til udeservering og udstilling på offentlige arealer

Hvis du ønsker at låne eller gøre brug af et vejareal til fx gadefest, loppemarked eller lignende, skal du ALTID først ansøge om dette hos kommunen.

Bemærk:

Ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 14 dage før, arrangementet begynder – dog må der påregnes længere sagsbehandlingstid i ferieperioder.

Læs vores regulativ for udeservering.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Projekt og Anlæg

Tlf: 88 72 64 00

E-mail: projektoganlaeg@sonderborg.dk

VVM

Husk miljøet når du starter ny virksomhed - anmeld VVM

Før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bilag 1 og 2 i VVM - bekendtgørelsen skal du/bygherren indgive skriftlig anmeldelse til kommunen.

Til anmeldelsen af anlæg opført på bilag 2, skal du/bygherren udfylde anmeldeskemaet i VVM - bekendtgørelsens bilag 5, for så vidt angår de for anlægget relevante forhold.

Kontakt Erhvervskontakten hvis du har behov for et anmeldelsesskema.

Hvis anmeldelsen sker i forbindelse med en ansøgning om miljøgodkendelse i det digitale system Byg & miljø, skal anmeldelsen tilsvarende indsendes i Byg & Miljø.

Indvindingstilladelse

For at indvinde grundvand, skal du søge om en tilladelse

Kommunen behandler ansøgninger efter vandforsyningslovens § 20 og 21.

Ansøgerne er typisk vandværkerne, industrier, landbruget, gartnere og private brøndejere.

Når ansøgningsskemaet er udfyld skal du sende det til afdelingen Vand og Natur.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Affald

Affald fra byggeri

I forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter af bygninger forekommer der byggeaffald.

De forskellige typer af affald der skal anmeldes til kommunen er:

 • Bygge- og anlægsaffald
 • PCB-holdigt affald
 • Farligt affald
 • Asbestholdigt affald

Du kan læse regulativet for erhvervsaffald her.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Find inspiration i Byg og Miljø

Byggeri og byggetilladelse

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om landzonetilladelse samt midlertidige aktiviteter støj, støv og vibrationer m.m.

Byggeansøgningerne er digitale og du skal logge ind med NemID. Byggesagsbehandlingen kan tage op til 14 uger.

Midlertidige aktiviteter som støj, støv og vibrationer

Senest 14 dage inden du begynder at sandblæse, nedrive bygninger m.v., skal du anmelde støj, støv og vibrationer i den periode arbejdet forløber.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Byg og Bolig

Tlf: 88 72 40 82

E-mail: byg-bolig@sonderborg.dk

Læs mere om anmeldelse af midlertidige aktiviteter

Læs mere om landzonetilladelser

Byggeri på forurenet grund

Søg tilladelse før du bygger på forurenet jord

Hvis din boliggrund er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 skal du søge kommunen om tilladelse til at udføre bygge- og anlægsarbejde. Ved bygge- og anlægsarbejde forstås fx tilbygning eller omlægning af have. Tilladelsen hedder en § 8-tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven.

Læs mere om jordforurening, kortlagte arealer og vidensniveau 1 og 2 her

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Søg en forurenet grund på Regions Syddanmarks hjemmeside

Jordvarmeanlæg

Når du vil etablere et jordvarmeanlæg

Ønsker du at etablere et jordvarmeanlæg på din ejendom, skal du først indsende en digital ansøgning via Byg og Miljø og afvente tilladelse fra kommunen.

Ved en fuldt oplyst ansøgning, kan du forvente at have tilladelsen indenfor 4 uger.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Byg og Bolig

Tlf: 88 72 40 82

E-mail: byg-bolig@sonderborg.dk

Landzonetilladelse

Ansøg om landzonetilladelse

Du kan søge om landzonetilladelse til dit projekt ved at udfylde og indsende ét af nedenstående ansøgningsskemaer (links). Du skal bruge dit NemID, når du udfylder ansøgningerne.

Har du brug for hjælp?

Kontakt By og Landskab

Tlf: 88 72 40 72

E-mail: by-landskab@sonderborg.dk

Læs mere om landzonetilladelse

Find vores åbningstider

Midlertidige aktiviteter

Anmeld midlertidige aktiviteter som støj, støv og vibrationer

Inden du begynder med støjende og støvende byggearbejder, skal du sikre, at dit projekt opfylder støv-, støj- og vibrationsvilkårene i kommunens forskrift for bygge- og anlægsprojekter.

Senest 14 dage før du starter med stærkt støjende eller støvende aktiviteter i form af fx nedrivning, nedknusning af tegl og beton, pælefundering eller byggearbejder imellem kl. 18.00 – 07.00, skal du anmelde det til Erhverv og Affald.

Følgende ting skal anmeldes:

 • Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt
 • Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter herunder nedknusning af tegl og beton på byggepladsen
 • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
 • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Læs mere om anmeldelse af midlertidige aktiviteter

Find vores åbningstider

Olietank - privat

Olietank

Hvis du skal etablere en nye olietank til fyringsgasolie eller afmelde din olietank, skal du anmelde det til Sønderborg Kommune.

Har du brug for hjælp?

Kontakt byg-bolig@sonderborg.dk

Tlf: 88 72 40 82

E-mail: byg-bolig@sonderborg.dk

Læs mere om regler og retningslinjer for olietanke

Solceller

Når du ansøger om at etablere solceller eller solfangere

Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 • Adresse
 • Anlæggets størrelse i m²
 • Anlæggets effekt
 • En begrundelse for placeringen
 • Tegning over placering af anlægget samt angivelse af højde

I nogle tilfælde vil du kunne opsætte solcelle- og solfangeranlæg helt uden tilladelse. I andre tilfælde vil det kræve en byggetilladelse, landzonetilladelse, dispensation fra lokalplan, VVM eller en vurdering af om andre regler er overholdt.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Byg og Bolig

Tlf: 88 72 40 82

E-mail: byg-bolig@sonderborg.dk

Spildevand

Du skal altid søge tilladelse, hvis du har spildevand der skal afledes.

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du søge om tilladelse.

Bliver spildevandet udledt direkte til vandløb, søer eller havet, skal du ligeledes søge om tilladelse.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Klik her for at få inspiration til Byg og Miljø

Dyrehold

Etablering og ændring af dyrehold

Etablering og ændring af dyrehold

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et dyrehold skal du angive dette til kommunen. Der gælder de samme regler om du etablerer, ændrer eller udvider dyreholdet.

Anmeldelse af forbeholder til gylletank

Hvis du ønsker at anmelde opførelse af opbevaringsanlæg og fortanke til husdyrgødning, kan du bruge vores digitale selvbetjeningsløsning

Hvis fortanken etableres over jorden, skal der også søges byggetilladelse til anlægget.

Hvis dit landbrug ikke er godkendelsespligtigt, skal du også bruge denne blanket til anmeldelse af en gyllebeholder, møddingsplads, eller en ensilageplads.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Indberetning IE-husdyrbrug

Indberetning IE-husdyrbrug

IE-husdyrbrug skal hvert år inden den 31. december indberette dokumentation for følgende:

1. Logbøger for eventuel miljøteknologier
2. Dokumentation for gennemførte kontroller
3. Dokumentation for miljøledelsessystem
4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

Du kan med fordel bruge tjeklisten for at få samlet de data du skal bruge, inden du logger på med NemID.

Link: Hent tjekliste for indberetning af IE-husdyrbrug

Du kan foretage indberetningen via selvbetjeningslinket.

Bemærk! Du skal logge ind med dit NemID for at indberette.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Find vores åbningstider

Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft

Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft

Udfyld denne blanket hvis kontrol ikke ønskes, fordi beholderen tages ud af drift.

Anmeldelse af forbeholder til gylletank

Hvis du ønsker at anmelde opførelse af opbevaringsanlæg og fortanke til husdyrgødning, kan du bruge vores digitale selvbetjeningsløsning

Hvis fortanken etableres over jorden, skal der også søges byggetilladelse til anlægget.

Hvis dit landbrug ikke er godkendelsespligtigt, skal du også bruge denne blanket til anmeldelse af en gyllebeholder, møddingsplads, eller en ensilageplads.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Find vores åbningstider

Anmeld rotter

Anmeld rotter

Rottebekæmpelse er en kommunal opgave, der betales over ejendomsskatten.

Sådan anmelder du rotter

 • Udfyld navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • Beskriv dit rotteproblem
 • Vedhæft eventuel billeddokumentation
 • Indsend din anmeldelse

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vej og Park

Tlf: 88 72 41 48

E-mail: vejpark@sonderborg.dk

Find vores åbningstider

Skovrejsning

Etablering af skov

Inden du planter ny skov, skal du anmelde det til kommunen.

Print, udfyld og send ansøgningen til:

Vand og Natur
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Du skal benytte samme skema, hvis du søger om tilladelse til at plante skov i et område, hvor skovrejsning er uønsket.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Flytning af forurenet jord for private

Flytning af forurenet jord skal anmeldes

Anmeldelser i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen

Hvis en privat grundejer selv har opgravet jord i forbindelse med et byggeprojekt og indgået en aftale med et jordmodtageranlæg, kan jorden være husholdningsaffald og der vil ikke være gebyr. Kontakt Erhverv og Affald hvis du er i tvivl på 88 72 40 83.

Anmeldelser i henhold til affaldsbekendtgørelsen

Du kan anmelde håndtering af jorden fra dit anlægsprojekt i jordweb.dk, hvis jorden stammer fra ikke kortlagte arealer i henhold til reglerne om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Der er ikke brugerbetaling på disse anmeldelser.

Brug af jordweb.dk

Du skal logge dig på som ny anmelder, indtaste e-mail og vælge password. Derefter har du fri adgang til at anmelde jordflytninger. Sønderborg Kommune modtager derefter din anmeldelse via e-mail.

Når kommunen har godkendt anmeldelsen, sender Jordweb en e-mail til dig og til modtageanlægget, så de er orienteret om, at der er jord på vej.

Har du flere slags jord, skal du anmelde hvert parti for sig. Husk at vedlægge analyserapporter samt et kort, der viser hvor på grunden, du graver jorden op.

OBS! Hvis du bruger en entreprenør eller vognmand

Hvis du bruger en entreprenør eller vognmand til håndtering af din forurenet jord vil vi gerne gøre dig opmærksom på at han er omfattede af følgende takster. Taksterne går til administration af området, som det er kutyme for inden for affaldsområdet.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Læs om anmeldfelse af jordflytning her

Læs jordregulativet

Grundvand

Klag over støj, lugt, røg og affald m.m.

Når du vil klage over miljøforhold

Hvis du ønsker at klage over støj, lugt, røg, affald eller vibrationer kan du udfylde et skema og sende det til Erhverv og Affald.

I skemaet skal du oplyse:

 • dit navn og adresse
 • navn og adresse på den du klager over
 • beskrive det, du vil klage over

Du vil modtage en kvittering senest 14 dage efter vi har modtaget din klage.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Privat bade- og bådebro

Privat bade- og bådebro

Ved en ansøgning om en privat bade- og bådebro skal der indsendes følgende:

 • Beliggenhedsplan, der viser den nøjagtige placering af broen. Klik her for at tegne i kommunens digitale kort.
 • Plantegning, der viser broens udseende, herunder længde, bredde, eventuel sidebro, fortøjningspæle, rækværk og andet.
 • Profiltegning af broen med angivelse af dens højde over vandet og havbundens profil indtegnet med angivelse af vanddybder langs broen. 
 • Oplysning om at broen - inklusiv pæle - bliver taget ind om vinteren.

Læs mere om ansøgning om bade- og bådebro.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Sø og vandhul

Søg om tilladelse

Her kan du ansøge om tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering, oprensning eller udvidelse af sø og vandhul.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Find vores åbningstider

Container og stillads på offentlige veje

Genstande på offentlige veje skal anmeldes

Inden du opstiller et stillads eller en container på en offentlig vej, skal du anmelde det til kommunen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Projekt og Anlæg

Tlf: 88 72 64 00

E-mail: projektoganlaeg@sonderborg.dk

Defekt gadelys

Anmeld defekt gadelys

Oplever du gadelamper, der ikke virker, er du meget velkommen til at fejlmelde det.

Bemærk: I Sønderborg Kommune er det firmaet EL:CON, som har ansvaret for drift af gadebelysning.

Er en til tre lamper ude af drift, bliver det normalt rettet inden for 14 kalenderdage.
Hvis en hel vej er ude af drift, rettes det normalt inden for 24 timer.

Der kan være enkelte fejl der ikke kan rettes som oplyst.

Vagttelefonen

Uanset hvor i EL:CONs område der måtte være brug for assistance, kan man via hovednummeret rette henvendelse for at høre, hvorvidt det er EL:CON, som står for vedligeholdelse af vejbelysningen.

Hovednummeret er døgnåben på 72 66 70 00.

Har du brug for hjælp?

Kontakt

Se EL:CON's hjemmeside her

Giv et praj

Giv et praj

Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand, et bøjet skilt eller andre forhold vi ikke er opmærksomme på, så giv os et praj

Hvis vi vurderer, at dit praj er akut, vil vi udbedre det med det samme. Andre praj vil indgå i planlægningen af driften og vedligeholdelsen.

Vi sætter stor pris på din hjælp med at sikre en ren og velfungerende by.

Giv et praj om:

 • Tilstoppede regnvandsbrønde
 • Skader på færdselstavler eller autoværn
 • Skader på veje, fortove eller stier
 • Affald på vejen eller i rabatten
 • Trafikdræbte dyr
 • Invasive arter som Kæmpe-Bjørneklo
 • Defekte legeredskaber

Trafikdræbte eller nødlidende dyr

Ser du et dødt dyr på vejen, bedes du kontakte Den Fælles Vagtcentral på 88 72 41 10.

Kører du et dyr ned på motorvejen, bedes du kontakte Vejdirektoratet på 80 20 20 60.

Ser du et nødlidende dyr, skal du hurtigst muligt kontakte Dyrenes Vagtcentral på tlf.: 18 12.

Anmeld rotter

Ønsker du at anmelde rotter, skal du klikke på vores link i kontaktboksen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Projekt og Anlæg

Tlf: 88 72 64 00

E-mail: projektoganlaeg@sonderborg.dk

Klik her hvis du vil anmelde rotter

Klik her for at se en vejledning til Giv et praj

Gravetilladelse

Hvad dækker graveansøgningen ikke

Graveansøgningen dækker ikke tilladelse til anbringelse af container og andre genstande på vejarealet. Disse skal søges særskilt via selvbetjeningen "Ansøg om opstilling af container, stillads m.m.".

Har du brug for hjælp?

Kontakt Projekt og Anlæg

Tlf: 88 72 64 00

E-mail: projektoganlaeg@sonderborg.dk

Ansøg om opstilling af container, stillads m.m.

P-afgift

Sådan klager du over en p-afgift

Har du fået en p-afgift for en ulovlig standsning eller parkering, og mener du at p-afgiften ikke er korrekt pålagt, så har du mulighed for at klage til Parkeringskontrol Syd, inden for ti dage efter, at afgiften er pålagt.

OBS! Andre telefontider kan forekomme i ferieperioder.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Parkeringskontrol Syd

Tlf: 88 72 74 74

Link til klageskema

Læs mere om parkering

Vielse

Sådan kan I blive gift

Hvis I skal giftes og bor i Danmark, skal I først indgive en ægteskabserklæring til bopælskommunen. Det gælder både, hvis det er et borgerligt eller et kirkeligt bryllup.

Bemærk særlige forhold:

Hvis en af jer ikke er født i Danmark skal kopi af pas og fødselsattest vedlægges ægteskabserklæringen. Hvis I ikke er nordiske statsborgere, skal I desuden vedlægge en kopi af opholdstilladelse/EU-opholdsbevis.

Hvis man er blevet enke/enkemand i Danmark skal original skifteretsattest med bevis for boets deling vedlægges.

Hvis I bor i udlandet og/eller har været gift før, kontakt os venligst for yderligere informationer.

Læs mere om vielser i Sønderborg Kommune her.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til vielse via sikker post

Tlf: 88 72 51 84

Heiraten in Sønderborg

Wenn Ihr in Dänemark wohnt, ruf bitte an.

Tlf. +45 88 72 51 84

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til vielse via sikker post

Tlf: 88 72 51 84

Mehr über trauung in Sønderborg

Marriage in Sønderborg

If you are living in Denmark, please call us.

Tlf. +45 88 72 51 84

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til vielse via sikker post

Tlf: 88 72 51 84

More about marriage in Sønderborg

Navneændring på bryllupsdagen

Søg om navneændring

Hvis du skal giftes og samtidig ønsker en navneændring skal du søge om det.

Bemærk:

Er du født i Sønderjylland, søger du om navneændring hos den kommunen du boede i, da du blev født. Brug selvbetjeningslinket ovenfor.

Er du født uden for Sønderjylland, søger du om navneændring hos dit bopælssogns kirkekontor.

Her kan du finde dit sogn.

Ansøgningen skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til personregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Læs mere om navneændring på borger.dk

Gæld til Sønderborg Kommune

Gæld til Sønderborg Kommune

I selvbetjeningsløsningen "Mit betalingsoverblik", kan du se om du skylder kommunen penge.

Du kan fx se oplysninger om, hvad du skal betale for dit barns daginstitution, eller hvad du skylder i ejendomsskat. Du kan også tilmelde dine betalinger til Betalingsservice.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Opkrævning

Tlf: 88 72 40 08

E-mail: opkraevning@sonderborg.dk

Lån til betaling af ejendomsskat

Lån til betaling af ejendomsskat

Kommunen kan yde lån til betaling af ejendomsskat (indefrysning af ejendomsskat) Bemærk, at der kun kan ydes lån til  selve grundskylden.

For at du kan søge om indefrysning af ejendomsskat skal du eller din ægtefælle:

 • Have fast bopæl her i landet og eje den bolig du søger lån til
 • Ejendommen skal indeholde en beboelseslejlighed, der fortrinsvis anvendes af ejeren eller hans husstand til beboelse, herunder også til fritidsbeboelse
 • Modtage social pension  eller efterløn

Endvidere skal der være friværdi i ejendommen målt i forhold til den offentlige ejendomsvurdering.

Se en oversigt over alle emner under ejendomsskatteområdet her.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Finans

Tlf: 88 72 40 92

E-mail: ejendomsskatteafd@sonderborg.dk

Ind- og udmeldelse af folkekirken

Ind- og udmeldelse af folkekirken

Hvis du vil melde dig ind eller ud af den danske folkekirke, skal du kontakte kirkekontoret eller præsten i dit sogn.

Med selvbetjeningslinket ovenfor, kan du finde dit sogn, din kirke eller din præst.

Har du brug for hjælp?

Kontakt

Læs mere på folkekirken.dk

SKAT

Her kan du få information om SKAT

www.skat.dk kan du beregne din skat, ændre din forskudsregistrering, beregne befordringsfradrag, indtaste til årsopgørelsen m.v.

Selvbetjeningen kræver NemID, digital signatur eller TastSelv-kode.

Du kan også hente vejledninger, blanketter og pjecer - det kræver ikke login.

Ønsker du telefonisk hjælp til SKAT, skal du ringe til SKAT på telefonnummer 72 22 18 18.

Har du brug for hjælp til selvbetjening, kan du henvende dig personligt i borgerservice i Nordborg, Gråsten og Sønderborg. Husk at medbringe dit nøglekort til NemID eller TastSelv-koden.

Har du brug for hjælp?

Kontakt SKAT

Tlf: 72 22 18 18

Læs mere om SKAT på skat.dk

Socialt bedrageri

Her kan du anmelde mistanke om socialt bedrageri

Har du kendskab til eller mistanke om socialt bedrageri, kan du her indgive dine oplysninger til Sønderborg Kommune anonymt.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Bedragerigruppen

Tlf: 88 72 51 10

E-mail: sast@sonderborg.dk

Aktivitetspuljen

Søg om tilskud

I aktivitetspuljen kan du søge om tilskud til aktiviteter der er med til at fremme kultur- og fritidstilbud samt andre folkelige aktiviteter, som ikke støttes gennem andre puljer.

Udfyld blanketten og send den til: fritid@sonderborg.dk

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kultur, Event, Idræt & Fritid

Tlf: 88 72 42 12

E-mail: fritid@sonderborg.dk

Arrangementer

Du skal søge om tilladelse til at afholde et arrangement

Du skal bruge denne selvbetjeningsløsning, hvis du som arrangør ønsker at afholde et offentligt arrangement som fx

 • Koncert
 • Tombola
 • Markeds- eller byfest
 • Gadeteater
 • Omrejsende tivoli
 • Cirkus
 • Maratonløb
 • Demonstration

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kultur, Event, Idræt & Fritid

Tlf: 88 72 42 12

E-mail: fritid@sonderborg.dk

Book lokaler og anlæg

Booking af lokaler og anlæg

Kommunens borgere og foreninger har adgang til at se og reservere alle lokaler og lokaliteter i kommunen, via et online bookingsystem.
Du kan tilgå det online bookingsystem ved at klikke på selvbetjeningslinket ovenfor.

Bemærk:

Foreninger er oprettet

Er du foreningsmedlem, og er din forening godkendt som folkeoplysende forening, der kan søge offentlige lokaler i Sønderborg Kommune? Så er din forening allerede oprettet i bookingsystemet. Brugernavn og password er tilsendt, eller kan tilsendes ved kontakt til Kultur, Event, Idræt & Fritid.

Borgere kan booke

Ønsker du som borger at booke en ledig tid i en af kommunens haller, kan dette, mod betaling, ske via den nye portal. Samme mulighed er der også for de offentlige arealer som torve og pladser til eksempelvis cirkusarrangementer.
Som borger kan du logge ind via dit NemID.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kultur, Event, Idræt & Fritid

Tlf: 88 72 42 12

E-mail: fritid@sonderborg.dk

Elitepuljen

Hvem kan søge tilskud ved Elitepuljen

 • Foreninger som kan redegøre for hvorledes de nødvendige ressourcer realiseres.

 • Foreninger som kan dokumentere at de har de nødvendige ressourcer.

 • Godkendte folkeoplysende foreninger som har fastsatte visioner.

 • Foreninger hvor visioner og mål er fastsatte.

 • Foreninger som kan dokumentere via regnskab at de har tilstrækkelige økonomiske ressourcer.


Du søger om tilskud ved at udfylde blanketten ovenfor.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kultur, Event, Idræt & Fritid

Tlf: 88 72 42 12

E-mail: fritid@sonderborg.dk

Frivilligt socialt og omsorgsarbejde § 79

Ansøgning

Efter servicelovens § 79 kan frivillige sociale foreninger og organisationer i Sønderborg Kommune, hvis aktiviteter retter sig mod pensionister, søge tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 79.

Du kan ansøge online eller hente pdf-skemaet.

Ansøgningsfristen er 1. juni og 1. december.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Frivillighedskonsulent

Johnny Gammelgaard Alfsen

Tlf: 27 90 69 30

E-mail: joal@sonderborg.dk

Retningslinjer for ansøgning om § 79

Læs mere om tilskud til frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde - § 18 tilskud

Ansøgning

Der kan søges tilskud til foreningers arbejde (§ 18) med at støtte mennesker, der har det svært, eksempelvis børn, unge og familier med personlige og sociale problemer, ensomme, svage, ældre, syge, handicappede, misbrugere, flygtninge/indvandrere, sindslidende og sundhedsfremmende indsats i øvrigt.

Du kan ansøge online eller hente pdf-skemaet.

Ansøgningsfristen er 1. juni og 1. december.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Frivillighedskonsulent

Johnny Gammelgaard Alfsen

Tlf: 27 90 69 30

E-mail: joal@sonderborg.dk

Vejledning til ansøgning om §18

Læs mere om tilskud til socialt og sundhedsfremmende arbejde for § 18

Midlertidig overnatning

Søg om midlertidig overnatning

Bygninger, som ikke er indrettet til overnatning, kan i kortere tidsrum anvendes som indkvartering efter bestemte regler.

Eksempler ville være overnatning af større eller mindre grupper på skoler, i børnehaver, haller eller institutioner.

Hvis du ønsker midlertidig overnatning, skal du huske at søge om brug/leje af lokaler hos den skole, hal, institution etc. du ønsker at overnatte på.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Start- og udviklingspuljen

Søg om tilskud

I start- og udviklingspuljen kan du søge om tilskud til:

 • Nye foreninger med folkeoplysende formål
 • Udviklingsarbejde

 • Enkeltstående projekter

 • Amatørkulturelle aktiviteter

Folkeoplysende tilbud til børn og unge som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kultur, Event, Idræt & Fritid

Tlf: 88 72 42 12

E-mail: fritid@sonderborg.dk

Sønderborg-ordningen

Søg tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Din foreningen kan søge tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Tilskuddet beregnes i forhold til foreningens aktive medlemmer under 25 år og foreningens udgifter i foregående kalenderår.

Ansøg via foreningsportalen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kultur, Event, Idræt & Fritid

Tlf: 88 72 42 12

E-mail: fritid@sonderborg.dk

Tilskud til lokaler

Søg lokaletilskud

Du har mulighed for at søge tilskud til egne eller lejede lokaler til foreningsaktiviteter.

Tilskuddet bliver tildelt efter gældende regler, som du kan læse her

Hvis du ønsker at søge lokaletilskud, skal du søge via foreningsportalen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kultur, Event, Idræt & Fritid

Tlf: 88 72 42 12

E-mail: fritid@sonderborg.dk

ZEROsport

Bliv ZEROsport - certificeret

Klubhuse og idrætsanlæg der arbejder med at reducere energiforbrug og CO₂ - udledning kan søge om at blive certificeret.

ZEROsport er et samarbejde mellem ProjectZero og Sønderborg Kommune.

Ansøgninger kan indsendes løbende.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kultur, Event, Idræt & Fritid

Tlf: 88 72 42 12

E-mail: fritid@sonderborg.dk

Læs mere om kriterierne her

Find vores åbningstider

Kreditadvarsel

Kreditadvarsel

Markering om kreditadvarsel i CPR kan være med til at sikre dig mod identitetsmisbrug.

Adresseforespørgsel
Adresseforespørgsel

Her kan du bestille en adresseforespørgsel

Hvis du har brug for at få oplyst en anden persons adresse, kan du bestille en adresseforespørgsel.

Hvis personen, du søger har navne- og adressebeskyttelse, skal du vedhæfte dokumentation for dit krav for at kunne få oplysningen.

Søger du på oplysninger fra før 1971, skal du kontakte Rigsarkivet.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til folkeregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Anmod om en adresseforespørgsel på borger.dk

Affald
07.17.00 Affald fra virksomheder, 07.17.00 Affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner i almindelighed

Affald fra byggeri

I forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter af bygninger forekommer der byggeaffald.

De forskellige typer af affald der skal anmeldes til kommunen er:

 • Bygge- og anlægsaffald
 • PCB-holdigt affald
 • Farligt affald
 • Asbestholdigt affald

Du kan læse regulativet for erhvervsaffald her.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Find inspiration i Byg og Miljø

Aktivitets- og samværstilbud
27.54.00 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i almindelighed

Aktivitets- og samværstilbud

Du kan få tilbud om aktivitets- og samværstilbud, hvis din funktionsevne er betydelig nedsat eller du har særlige sociale problemer.

Tilbuddet betyder, at du kan opretholde eller forbedre dine personlige færdigheder og øge din livskvalitet og personlige udvikling.

De enkelte tilbud er tilrettelagt sådan, at de dækker bestemte behov for forskellige målgrupper. I tilbuddene kan der være behov for aktiverende støtte, såsom træning i dagligdags funktioner, undervisning, sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter. Der findes tilbud med visitation, som kræver ansøgning samt åbne tilbud uden forudgående visitation.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Handicap- og psykiatriafdelingen

Tlf: 27 90 43 40

E-mail: handicapogpsykiatri@sonderborg.dk

Aktivitetspuljen
03.03.01 Ansøgninger/tilsagn om støtte

Søg om tilskud

I aktivitetspuljen kan du søge om tilskud til aktiviteter der er med til at fremme kultur- og fritidstilbud samt andre folkelige aktiviteter, som ikke støttes gennem andre puljer.

Udfyld blanketten og send den til: fritid@sonderborg.dk

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kultur, Event, Idræt & Fritid

Tlf: 88 72 42 12

E-mail: fritid@sonderborg.dk

Akutbolig
Akutbolig

Hjælp til en akutbolig

Sønderborg Kommune får hver 8. bolig tildelt fra kommunens boligforeninger.

Det betyder, at Sønderborg Kommune har råderet over hver 8. ledig bolig hos alle kommunens boligforeninger. Det er kommunen, som vurderer om du har behov for en akutbolig, og du skal selv have undersøgt og forsøgt alle muligheder for at få en bolig. Du skal være opmærksom på, at dine individuelle ønsker til en bolig eller til beliggenhed ikke er afgørende for den samlede vurdering.

Den kommunale anvisningsret kan som udgangspunkt anvendes til:

Borgere i Sønderborg Kommune
Borgere i en akut boligsituation
Borgere som ikke selv kan skaffe en bolig

Hvis du mener, at din situation gør, at kommunen skal hjælpe dig, skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan printe ud fra hjemmesiden her.

Du skal søge for at:

Være aktivt boligsøgende hos boligforeningerne
Udfylde ansøgningsskemaet

Blanketten sendes til Borgerservice via digital post.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til akutbolig via sikker post

Tlf: 88 72 40 10

Anmeld rotter

Anmeld rotter

Rottebekæmpelse er en kommunal opgave, der betales over ejendomsskatten.

Sådan anmelder du rotter

 • Udfyld navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • Beskriv dit rotteproblem
 • Vedhæft eventuel billeddokumentation
 • Indsend din anmeldelse

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vej og Park

Tlf: 88 72 41 48

E-mail: vejpark@sonderborg.dk

Find vores åbningstider

Antal beboere på adressen

Antal beboere på adressen

Hvis du som ejer af en bolig har brug for at forespørge om antal beboere på en adresse kan du anmode om det.

Arrangementer
18.10.10 Festarrangementer

Du skal søge om tilladelse til at afholde et arrangement

Du skal bruge denne selvbetjeningsløsning, hvis du som arrangør ønsker at afholde et offentligt arrangement som fx

 • Koncert
 • Tombola
 • Markeds- eller byfest
 • Gadeteater
 • Omrejsende tivoli
 • Cirkus
 • Maratonløb
 • Demonstration

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kultur, Event, Idræt & Fritid

Tlf: 88 72 42 12

E-mail: fritid@sonderborg.dk

Barselsdagpenge
32.30.08 Dagpenge ved barsel

Læs mere om barselsdagpenge

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn.

De fleste kan få barselsdagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barselsdagpenge.

Via selvbetjeningslinket ovenfor kan du se hvilke muligheder du og barnets anden forældre har for at holde barsel og regne på, hvor meget du kan få i barselsdagpenge.

Det er Udbetaling Danmark som udbetaler barselsdagpenge.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Udbetaling Danmark

Tlf: 7012 8062

E-mail: Du kan ikke sende emails til Udbetaling Danmark

Læs mere om barselsdagpenge på borger.dk

Beboerindskudslån
32.06.16 Beboerindskud

Søg om indskudslån

Når du flytter i en ny lejebolig, har du mulighed for at søge kommunen om lån til indskud.

Bemærk: Som udgangspunkt kan du ikke søge om lån til beboerindskud til en privat lejebolig. 

Ønsker du at søge om lån til beboerindskud, skal du gøre det digitalt. 

Du skal vedhæfte dokumentation for den kommende bolig

Dokumentationen for din kommende bolig kan være en af nedenstående:

 • Attestation fra boligforening
 • Kopi af lejekontrakt

Begravelseshjælp
32.42.08 Begravelseshjælp

Ansøg om begravelseshjælp

Efterladte kan søge om begravelseshjælp, når en person dør uden at efterlade sig en formue.

Begravelseshjælp er et tilskud, som udbetales til hjælp for betalingen af omkostninger ved begravelsen.

Hvis du søger om højest mulig begravelseshjælp, skal skifteretsattest inkl. boopgørelse vedlægges ansøgningen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Udbetaling Danmark

Tlf: 70 12 80 83

Læs mere om begravelseshjælp på borger.dk

Behandlingstestamente

Om behandlingstestamentet

Hvis du er fyldt 18 år og ikke har en værge, kan du oprette et behandlingstestamente.

Hvad er et behandlingstestamente?

I et behandlingstestamente kan du udtrykke ønske om, at du ikke ønsker behandling i en række situationer, hvis du ikke længere er i stand til at udøve din selvbestemmelsesret, fx ved:

 • Livsforlængende behandling i en situation, hvor du er uafvendeligt døende.
 • Livsforlængende behandling i tilfælde af, at sygdom, fremskreven alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop eller lignende har medført så svær invaliditet, at du varigt vil være ude af stand til at tage vare på dig selv fysisk og mentalt.
 • Livsforlængende behandling i en situation, hvor behandlingen kan føre til overlevelse, men hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af behandlingen vurderes at være meget alvorlige og smertefulde.
 • Modtage behandling med tvang efter reglerne om lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.

Den 1. januar 2019 overgik livstestamenteordningen til en behandlingstestamenteordning. Livstestamenter oprettet før den dato er stadig gyldige.

Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft

Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft

Udfyld denne blanket hvis kontrol ikke ønskes, fordi beholderen tages ud af drift.

Anmeldelse af forbeholder til gylletank

Hvis du ønsker at anmelde opførelse af opbevaringsanlæg og fortanke til husdyrgødning, kan du bruge vores digitale selvbetjeningsløsning

Hvis fortanken etableres over jorden, skal der også søges byggetilladelse til anlægget.

Hvis dit landbrug ikke er godkendelsespligtigt, skal du også bruge denne blanket til anmeldelse af en gyllebeholder, møddingsplads, eller en ensilageplads.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Find vores åbningstider

Beskyttelse
23.05.05 Beskyttelse i folkeregisteret

Her kan du søge og afmelde navne-, adresse- og markedsføringsbeskyttelse

Navne- og adressebeskyttelse

Hvis du har brug for navne- og adressebeskyttelse, kan du søge det her.

Din navne- og adressebeskyttelse er gældende i et år ad gangen, og du skal selv holde øje med, hvornår den udløber.

Hvis du efter et år stadig ønsker at have navne- og adressebeskyttelse, kan du søge igen digitalt.

Markedsføringsbeskyttelse (Robinsonlisten)

Læs mere om markedsføringsbeskyttelse (Robinsonlisten) på Borger.dk

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til folkeregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Se mere på borger.dk

Beskyttet beskæftigelse
27.54.00 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i almindelighed

Beskyttet beskæftigelse

Du kan søge om beskyttet beskæftigelse, hvis din funktionsnedsættelse er så betydelig, at du ikke kan have et almindeligt arbejde eller et job støttet på anden måde fra Jobcenteret (f.eks. fleksjob).

Beskyttet beskæftigelse er tilbud om beskæftigelse på trods af din funktionsnedsættelse. Det primære forsørgelsesgrundlag for personer i beskyttet beskæftigelse er som oftest førtidspension. Aflønningen i beskyttet beskæftigelse sker i videst mulig omfang efter indsats og arbejdsvurdering.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Handicap- og psykiatriafdelingen

Tlf: 27 90 43 40

E-mail: handicapogpsykiatri@sonderborg.dk

Du kan læse mere om beskyttet beskæftigelse her.

Telefontid på hverdage kl. 08.00 - 09.00 og kl. 13.00 - 14.00.

Biblioteket
21 Biblioteker

Her kan du bestille og forny bøger

Via linket ovenfor kan du søge, bestille og forny bøger fra bibliotekerne i Sønderborg Kommune.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Biblioteket Sønderborg

Tlf: 88 72 42 00

E-mail: biblioteket@sonderborg.dk

Gå til Bibliotekets hjemmeside

Se bibliotekets åbningstider

Blå EU-sygesikringskort
29.03.99 blåt sundhedskort(kom hen)

Alle EU-borgere kan gratis bestille et blåt EU-sygesikringskort

Hvor dækker det blå EU-sygesikringskort?

Det blå EU-sygesikringskort dækker, når du rejser inden for EU-lande og i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Hvad dækker det blå EU-sygesikringskort?

 • EU-sygesikringen giver dig ret til de samme ydelser og på samme vilkår, som borgerne i det land, du opholder dig i

 • Udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling

 • Akut sygdom/tilskadekomst

Betingelser:
Lægen/sygehuset skal være tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i.

Hvis du helt vil undgå egenbetaling, bør du tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab.

Midlertidigt EU-sygesikringskort:

Hvis du ønsker at få et midlertidigt EU-sygesikringskort skal du ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 81.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Udbetaling Danmark

Tlf: 70 12 80 81

Læs mere om EU-sygesikringskort på borger.dk

Boligstøtte
32.06.12 Boligsikring, førtidspensionister, 32.06.04 Boligydelse, 32.06.16 Beboerindskud, 32.06.08 Boligsikring, ikke førtidspensionister, 23.05.00 Folkeregistering

Boligstøtte - Tilskud til huslejen

Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, har du mulighed for at søge til en ejer- eller andelsbolig som lån.

Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning og udbetaler boligstøtte.

Du kan få hjælp til at ansøge, beregne og ændre din boligstøtte ved personlig henvendelse i Borgerservice. - Har du NemID, skal det medbringes for personer på adressen over 18 år.

Ved beregning af boligstøtten skal oplysning om boligen, personer i husstanden samt jeres indtægter medbringes.

Udbetaling Danmark kan kontaktes på Tlf. 70 12 80 63

Læs mere om boligstøtte og reglerne på www.borger.dk

Har du brug for hjælp?

Kontakt Udbetaling Danmark

Tlf: 70 12 80 63

Læs om regler for boligstøtte på borger.dk

Book lokaler og anlæg
18.15.12. Offentlige lokaler og udendørsanlæg, 82.16.00 Udlån/udleje af lokaler og ejendomme i almindelighed

Booking af lokaler og anlæg

Kommunens borgere og foreninger har adgang til at se og reservere alle lokaler og lokaliteter i kommunen, via et online bookingsystem.
Du kan tilgå det online bookingsystem ved at klikke på selvbetjeningslinket ovenfor.

Bemærk:

Foreninger er oprettet

Er du foreningsmedlem, og er din forening godkendt som folkeoplysende forening, der kan søge offentlige lokaler i Sønderborg Kommune? Så er din forening allerede oprettet i bookingsystemet. Brugernavn og password er tilsendt, eller kan tilsendes ved kontakt til Kultur, Event, Idræt & Fritid.

Borgere kan booke

Ønsker du som borger at booke en ledig tid i en af kommunens haller, kan dette, mod betaling, ske via den nye portal. Samme mulighed er der også for de offentlige arealer som torve og pladser til eksempelvis cirkusarrangementer.
Som borger kan du logge ind via dit NemID.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kultur, Event, Idræt & Fritid

Tlf: 88 72 42 12

E-mail: fritid@sonderborg.dk

Bopælsattest
Bopælsattest

Bestil bopælsattest

Hvis du har brug for at dokumentere, at du er registreret på din adresse eller en tidligere adresse, kan du bestille en bopælsattest.

Ønsker du at få tilføjet dit statsborgerskab, tidligere navne og civilstand på din bopælsattest kan du også få det.

Hvis du skal have en bopælsattest for børn under 15 år, kan du anvende adresseforespørgsel. Søg adresseforespørgsel her.

Du kan kontakte landsarkivet, hvis du behøver dokumentation fra tiden før 1971.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til folkeregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Bestil bopælsattest på borger.dk

Borgeroplysning sygesikring
Sygesikring

Oplysning om sygesikring

Her kan du se aktuelle og historiske sygesikringsoplysninger om dig selv.

Du kan se, hvilken læge og sygesikringsgruppe, du er eller har været i.

Vil du se dine sygesikringsoplysninger, kan du benytte selvbetjeningen her.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til folkeregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Borgerstyret personlige assistance (BPA-ordning)
27.39.20 Borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret personlige assistance (BPA-ordning)

Med en BPA-ordning kan mennesker med et massivt og varigt hjælpebehov få et kontant tilskud til at ansætte sine egne handicaphjælpere eller vælge at videregive den kontante støtte til en forening, et firma eller en nærtstående, som herefter varetager arbejdsgiverfunktionen for borgeren.

Formålet med ordningen er, at du på trods af et svært fysisk eller psykisk handicap, alligevel skal kunne leve en tilværelse så selvstændigt og normalt som muligt i din egen bolig.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) gives efter Servicelovens § 96.

Klik her for at læse mere om Borgerstyret Personlig Assistance.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Handicap- og psykiatriafdelingen - specialeteam

Tlf: 27 90 43 40

E-mail: handicapogpsykiatri@sonderborg.dk

Du kan læse om borgerstyret personlig assistance på borger.dk

Telefontid: 08.00-09.00 og 13.00-14.00.

Brevstemme fra udlandet

Hvordan brevstemmer jeg fra udlandet?

Ansøg om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der opholder sig i udlandet

Har du brug for hjælp?

Kontakt

Find vores åbningstider

Byggeri og byggetilladelse
02.34.02 Byggetilladelse, 02.34.04 Anmeldelse om byggearbejde

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om landzonetilladelse samt midlertidige aktiviteter støj, støv og vibrationer m.m.

Byggeansøgningerne er digitale og du skal logge ind med NemID. Byggesagsbehandlingen kan tage op til 14 uger.

Midlertidige aktiviteter som støj, støv og vibrationer

Senest 14 dage inden du begynder at sandblæse, nedrive bygninger m.v., skal du anmelde støj, støv og vibrationer i den periode arbejdet forløber.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Byg og Bolig

Tlf: 88 72 40 82

E-mail: byg-bolig@sonderborg.dk

Læs mere om anmeldelse af midlertidige aktiviteter

Læs mere om landzonetilladelser

Byggeri på forurenet grund
09.08.05 Forureningskortlægning og ændret arealanvendelse

Søg tilladelse før du bygger på forurenet jord

Hvis din boliggrund er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 skal du søge kommunen om tilladelse til at udføre bygge- og anlægsarbejde. Ved bygge- og anlægsarbejde forstås fx tilbygning eller omlægning af have. Tilladelsen hedder en § 8-tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven.

Læs mere om jordforurening, kortlagte arealer og vidensniveau 1 og 2 her

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Søg en forurenet grund på Regions Syddanmarks hjemmeside

Børnehave, vuggestue, dagpleje, SFO og klub
28.09.40 Dagtilbudoptagelse, plads i anden kommune og opsigelse, 17.13.10 Optagelse i skolefritidsordning (SFO), 28.09.44 Tilskud til dagtilbud og forældrenes egenbetaling

Book en plads til dit barn via Den Digitale Pladsanvisning

Du skal booke en plads til dit barn, når barnet skal starte i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO eller klub.

Du skal også benytte den Digitale Pladsanvisning hvis ønsker at melde dit barn ud, lave modulændring, søge om økonomisk fripladstilskud, tilskud til privat pasning eller tilskud til pasning af eget barn.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Pladsanvisningen

Tlf: 88 72 47 55

E-mail: pladsanvisning@sonderborg.dk

Camping udlejningstilladelse
04.14 Campingpladser/lejrpladser

Når du søger om tilladelse til at udleje eller fremleje campingplads

Danske campingpladser er reguleret via Campingreglementets bestemmelser. Ønsker du at fremleje eller udleje en grund/ejendom til campering i mere end 6 uger årligt, skal du søge om tilladelse.

Sagsbehandlingstiden er ca. 2 måneder.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Klik her for at læse campingreglementet på retsinformation.dk

Container og stillads på offentlige veje
05.14.04 Anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej

Genstande på offentlige veje skal anmeldes

Inden du opstiller et stillads eller en container på en offentlig vej, skal du anmelde det til kommunen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Projekt og Anlæg

Tlf: 88 72 64 00

E-mail: projektoganlaeg@sonderborg.dk

Daghjemsplads
27.36.16 Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven, 27.36.08 Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre m.v. og midlertidigt ophold

Søg om daghjemsplads

Har du brug for træning, hjælp og støtte, så kan daghjem måske være noget for dig?

Sønderborg Kommunes daghjem tilbyder rehabilitering, træning, målrettede aktiviteter og socialt samvær.

Daghjemmene er placeret på kommunens plejecentre, derfor er der altid et daghjem i nærheden af dig.

Daghjemmene tilbyder hjælp til at få dig transporteret frem og tilbage, og de har åbent på hverdage i tidsrummet ca. 9.30-16.00.

Personalets hjælp til dig er gratis, og du har mulighed for at købe mad og drikke eller vælge at medbringe din egen madpakke.

Tilbud om daghjem kræver, at du visiteres til daghjem, og at du og/eller dine pårørende kontakter Job og Velfærds Visitationsafdeling på tlf. 88 72 45 23 alle hverdage mellem kl. 08.00 - 09.00 eller 13.00 - 14.00.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Visitationsafdelingen

Tlf: 88 72 45 23

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk

Defekt gadelys
21.01.20 Selvbetjening/egenbetjening

Anmeld defekt gadelys

Oplever du gadelamper, der ikke virker, er du meget velkommen til at fejlmelde det.

Bemærk: I Sønderborg Kommune er det firmaet EL:CON, som har ansvaret for drift af gadebelysning.

Er en til tre lamper ude af drift, bliver det normalt rettet inden for 14 kalenderdage.
Hvis en hel vej er ude af drift, rettes det normalt inden for 24 timer.

Der kan være enkelte fejl der ikke kan rettes som oplyst.

Vagttelefonen

Uanset hvor i EL:CONs område der måtte være brug for assistance, kan man via hovednummeret rette henvendelse for at høre, hvorvidt det er EL:CON, som står for vedligeholdelse af vejbelysningen.

Hovednummeret er døgnåben på 72 66 70 00.

Har du brug for hjælp?

Kontakt

Se EL:CON's hjemmeside her

Dyrehold
09.17 Husdyrbrug og dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.

Etablering og ændring af dyrehold

Etablering og ændring af dyrehold

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et dyrehold skal du angive dette til kommunen. Der gælder de samme regler om du etablerer, ændrer eller udvider dyreholdet.

Anmeldelse af forbeholder til gylletank

Hvis du ønsker at anmelde opførelse af opbevaringsanlæg og fortanke til husdyrgødning, kan du bruge vores digitale selvbetjeningsløsning

Hvis fortanken etableres over jorden, skal der også søges byggetilladelse til anlægget.

Hvis dit landbrug ikke er godkendelsespligtigt, skal du også bruge denne blanket til anmeldelse af en gyllebeholder, møddingsplads, eller en ensilageplads.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

E-journal fra sygehus eller læge
27.69.00 Retssikkerhed i almindelighed

Få adgang til dine personlige journaloplysninger

Via hjemmesiden sundhed.dk kan du få adgang til at se dine personlige journaloplysninger (lægejournal, sygejournal) fra de offentlige sygehuse i Danmark og data fra din læge. 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Region Syddanmark

Tlf: 76 63 10 00

E-mail: kontakt@rsyd.dk

Ejendomsrapport
25.03.00 Ejendomsvurdering i almindelighed

Bestil og køb en ejendomsrapport på boligejer.dk

Hvis du skal handle bolig kan du bestille en ejendomsrapport med oplysninger fra offentlige registre.

Du kan købe ejedomsrapporten online på boligejer.dk

Har du brug for hjælp?

Kontakt Byg og Bolig

Tlf: 88 72 40 82

E-mail: byg-bolig@sonderborg.dk

Elitepuljen
03.03.01 Ansøgninger/tilsagn om støtte

Hvem kan søge tilskud ved Elitepuljen

 • Foreninger som kan redegøre for hvorledes de nødvendige ressourcer realiseres.

 • Foreninger som kan dokumentere at de har de nødvendige ressourcer.

 • Godkendte folkeoplysende foreninger som har fastsatte visioner.

 • Foreninger hvor visioner og mål er fastsatte.

 • Foreninger som kan dokumentere via regnskab at de har tilstrækkelige økonomiske ressourcer.


Du søger om tilskud ved at udfylde blanketten ovenfor.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kultur, Event, Idræt & Fritid

Tlf: 88 72 42 12

E-mail: fritid@sonderborg.dk

Enkeltydelser
32.03.16 Førtidspension, 32.03.20 Invaliditetsydelse

Ansøgning om enkeltydelse

Telefontid til Ansøgningsteam
Mandag-tirsdag: 10-15
Onsdag: lukket
Torsdag: 10-17
Fredag: 10-14

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge om økonomisk hjælp.

Bemærk: 
Du skal være særligt økonomisk vanskeligt stillet for at kunne få enkeltydelse.

Husk at vedhæfte dokumentation for alle dine faste udgifter ved ansøgning (inkl. dokumentation for den udgift der søges til).
 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Ansøgningsteam

Skriv til Jobcenter Sønderborg via sikker post

Tlf: 88 72 40 34

Læs mere på borger.dk

Erhvervsaffald
07.17.00 Affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner i almindelighed

Affald fra virksomheder i Sønderborg Kommune

Bygge- og anlægsaffald

Du skal anmelde dit affald fra renovering og nedrivning til kommunen, som klassificerer og anviser affaldet.

I de fleste tilfælde skal du også anmelde midlertidige aktiviteter.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Fedtudskilleranlæg (erhverv)

Du skal altid søge tilladelse, når spildevand skal afledes.

Spildevand med olie- og fedtrester fra fødevarer kræver etablering af en fedtudskiller samt en tilslutningstilladelse inden det kan ledes til kloak.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Find vores åbningstider

Flytning af forurenet jord for erhverv
09.08.00 Beskyttelse af jord og grundvand i almindelighed

Flytning af forurenet jord skal anmeldes

Anmeldelser i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen efter § 8

Anmelder du forurenet jord eller jord fra offentlige veje, områdeklassificerede områder eller arealer, som er kortlagt på V1 eller V2 niveau efter jordforureningsloven er der brugerbetaling for anmeldelsen:

Takstblad for Jordflytningsanmeldelser

Takst

Anmeldelser uden analysekrav

187,50 kr.

Jord fra områdeklassificerede arealer vedlagt analyseresultater

375,00 kr.

Jord til kartering hos godkendt jordmodtageranlæg

375,00 kr.

Jord fra forurenede grunde vedlagt analyser eller jordhåndteringsplan.

1.875,00 kr.

Rykker om ekstra oplysninger

375,00 kr.

Rykker for data til lukning af sager

375,00 kr.

Samlet anmeldelse efter § 8

750,00 kr./t

Sagsbehandling i specielle sager efter medgået tid

750,00 kr./t

Hvis en privat grundejer selv har opgravet jord i forbindelse med et byggeprojekt og indgået en aftale med et jordmodtageranlæg, kan jorden være husholdningsaffald og der vil ikke være gebyr. Kontakt Erhverv og Affald hvis du er i tvivl på 88 72 40 83.

Du kan anmelde håndtering af jorden fra dit anlægsprojekt i jordweb.dk, hvis jorden stammer fra ikke kortlagte arealer i henhold til reglerne om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Der er ikke brugerbetaling på disse anmeldelser.

Brug af jordweb.dk

Du skal logge dig på som ny anmelder, indtaste e-mail og vælge password. Derefter har du fri adgang til at anmelde jordflytninger. Sønderborg Kommune modtager derefter din anmeldelse via e-mail.

Når kommunen har godkendt anmeldelsen, sender Jordweb en e-mail til dig og til modtageanlægget, så de er orienteret om, at der er jord på vej.

Har du flere slags jord, skal du anmelde hvert parti for sig. Husk at vedlægge analyserapporter samt et kort, der viser hvor på grunden, du graver jorden op.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Læs mere om forurenet jord for erhverv

Flytning af forurenet jord for private
09.08.15 Bortskaffelse og anvendelse af jord

Flytning af forurenet jord skal anmeldes

Anmeldelser i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen

Hvis en privat grundejer selv har opgravet jord i forbindelse med et byggeprojekt og indgået en aftale med et jordmodtageranlæg, kan jorden være husholdningsaffald og der vil ikke være gebyr. Kontakt Erhverv og Affald hvis du er i tvivl på 88 72 40 83.

Anmeldelser i henhold til affaldsbekendtgørelsen

Du kan anmelde håndtering af jorden fra dit anlægsprojekt i jordweb.dk, hvis jorden stammer fra ikke kortlagte arealer i henhold til reglerne om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Der er ikke brugerbetaling på disse anmeldelser.

Brug af jordweb.dk

Du skal logge dig på som ny anmelder, indtaste e-mail og vælge password. Derefter har du fri adgang til at anmelde jordflytninger. Sønderborg Kommune modtager derefter din anmeldelse via e-mail.

Når kommunen har godkendt anmeldelsen, sender Jordweb en e-mail til dig og til modtageanlægget, så de er orienteret om, at der er jord på vej.

Har du flere slags jord, skal du anmelde hvert parti for sig. Husk at vedlægge analyserapporter samt et kort, der viser hvor på grunden, du graver jorden op.

OBS! Hvis du bruger en entreprenør eller vognmand

Hvis du bruger en entreprenør eller vognmand til håndtering af din forurenet jord vil vi gerne gøre dig opmærksom på at han er omfattede af følgende takster. Taksterne går til administration af området, som det er kutyme for inden for affaldsområdet.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Læs om anmeldfelse af jordflytning her

Læs jordregulativet

Flytning og adresseskift
23.05.10 Flytteanmeldelse

Husk at melde flytning

Hvis du flytter til Sønderborg Kommune fra en anden kommune, eller hvis du flytter til en anden adresse inden for Sønderborg Kommune, har du pligt til at melde flytningen.

Du skal melde flytningen senest 5 dage efter, at du er flyttet.

Du skal benytte selvbetjeningsløsningen herover for at melde flytning.

Bemærk:

Når du flytter, skal du også vælge, hvilken læge du ønsker at benytte.

Flytter et barn fra den ene forældre til den anden forældre, skal den forælder, som barnet skal bo hos melde flytning på barnet.
(Log på med din NemID og vælg "jeg flytter udeboende barn/børn hjem til min adresse). Børn fra 15-17 år kan også selv melde flytning med eget NemID.

Du kan få en bøde på min. 600 kr., hvis du glemmer at melde flytning, melder flytning for sent, giver falske oplysninger om din adresse eller giver falske oplysninger om, hvem der bor på din adresse.

Flytning og adresseskift til udlandet
23.05.12. Flytninger til/fra udlandet

Flytter du til udlandet?

Meld flytning til udlandet

Hvis du opholder dig mere end seks måneder i udlandet, skal du inden udrejsen registrere dig som udrejst. Det kan du gøre ved at bruge selvbetjeningslinket ovenfor. 

Flytter du til udlandet i mindre end seks måneder, kan du beholde din danske folkeregisteradresse, hvis du ikke låner eller lejer din bolig ud.

Adresseskift i udlandet

Hvis du flytter fra Sønderborg Kommune til udlandet og ændrer din adresse under udlandsopholdet, kan du melde adresseskift til folkeregistret i Sønderborg Kommune ved at bruge selvbetjeningslinket, som du finder ovenfor. 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til folkeregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Læs mere om flytning til udlandet på borger.dk

Flytning til et andet nordisk land
23.05.12. Flytninger til/fra udlandet

Flytter du til et nordisk land?

Hvis du flytter til enten Norge, Sverige, Finland, Island eller Færøerne fra Danmark, skal du melde flytning i din nye bopælskommune.

Borgerservice kan først registrere dig som udrejst, når Borgerservice har fået besked fra din nye kommune, at du nu står registreret hos dem.

Du kan kun være tilmeldt folkeregistret ét sted i Norden. 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til folkeregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Læs mere om flytning på borger.dk

Folkepension
32.03.04 Folkepension, 32.03.08 Opsat pension

Sådan får du folkepension eller udsat pensionen

Du kan få folkepension, fra du er mellem 65 og 68 år afhængigt af, hvornår du er født.

Din folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge. Du kan søge et halvt år inden, du har ret til folkepension.

Det har du ret til fra den 1. i måneden, efter du når folkepensionsalderen.

Ved at benytte selvbetjeningslinket ovenfor kan du beregne din folkepensionsalder.

Vil du have folkepension tidligst muligt, skal du senest søge den sidste dag i den måned, du når folkepensionsalderen.

Du kan ansøge din folkepension, opsætte folkepensionen eller ændre indkomsten ved din folkepension eller førtidspension ved, at benytte selvbetjeningslinket ovenfor.

Du kan få hjælp til at ansøge, beregne eller ændre din folkepension ved personlig henvendelse i Borgerservice. HUSK NemID

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler din pension og ikke din kommune.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Udbetaling Danmark

Tlf: 70 12 80 61

Læs mere om pension på borger.dk

Forny eller bestil kørekort
23.09.04 Kørekort

Vigtigt, når du skal forny dit kørekort:

Når du skal ansøge om kørekort, skal du møde personligt op i Borgerservice.
Har du mistet dit kørekort eller ønsker en dankortmodel, skal du medbringe dit pas eller fødsels og/eller dåbsattest, samt søge digitalt – se link øverst

Efter 1. juli 2017 kan man få fornyet sit kørekort uden lægeattest, dog skal du altid komme med en lægeattest inklusiv foto, hvis dit kørekort er tidsbegrænset eller du har kørekort til gruppe 2.

Ombytning af udenlandsk kørekort:

Ring til 88 72 40 17.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Tlf: 88 72 40 17

Læs om regler for kørekort på borger.dk

Skriv til kørekort via sikker post

Fritagelse fra Digital Post for borgere

Søg om fritagelse fra digital post

Du kan søge om fritagelse fra Digital Post.
Betingelserne for at du kan opnå fritagelse, er at du skal opfylde mindst ét af kriterierne, som du finder her.

Personligt fremmøde

Hvis du ønsker at søge om fritagelse fra Digital Post, skal du henvende dig personligt i Borgerservice, hvor du skal udfylde og underskrive en blanketten, som du finder via linket ovenfor.

Husk: Medbring gyldig legitimation fx sundhedskort, kørekort eller pas.

Søg fritagelse via en fuldmagtshaver

Kan du ikke selv henvende dig personligt i Borgerservice, kan du give fuldmagt til en pårørende og få den pårørende til at aflevere din anmodning om fritagelse for dig. Den pårørende skal aflevere din ansøgning om fritagelse og fuldmagten i Borgerservice. Den pårørende skal huske at medbringe gyldig legitimation fx sundhedskort, kørekort eller pas. 

Bemærk: Hvis anmodningen sker via en fuldmagtshaver, skal du udfylde noget af blanketten, før fuldmagtshaver møder op i Borgerservice. 

Fritagelse fra Digital Post for virksomheder
00.14.00 Borgerbetjening og åbningstider i almindelighed

Fritagelse for digital post

Din virksomhed kan kun blive fritaget, hvis det ikke er muligt at få etableret en internetforbindelse med en downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s (0,5Mbit/s) via fastnet eller trådløst net for max. 3.000 kr. på din virksomheds hjemstedsadresse. 

Hvis du ønsker at anmode om fritagelse, er det vigtig at du først læser vejledningen om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post. 

Skal du søge om fritagelse, skal du henvende dig personligt i det Borgerservicecenter, hvor din virksomhed har adresse. Det er altså ikke muligt at sende ansøgning om fritagelse fra Digital Post til kommunen. 

Bemærk:

Ansøgning om fritagelse kan kun ske via en tegningsberettiget for virksomheden eller en fuldmagtshaver udpeget af en tegningsberettiget. Hvis anmodningen sker via en fuldmagtshaver, skal en tegningsberettiget for virksomheden udfylde dele af blanketten til anmodning om fritagelse, før det personlige henvendelse. 

Du kan finde blanketten til anmodning om fritagelse fra Digital Post for virksomheder via selvbetjeningslinket herover. 

Frivilligt socialt og omsorgsarbejde § 79
27.15.12 Frivilligt socialt arbejde

Ansøgning

Efter servicelovens § 79 kan frivillige sociale foreninger og organisationer i Sønderborg Kommune, hvis aktiviteter retter sig mod pensionister, søge tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 79.

Du kan ansøge online eller hente pdf-skemaet.

Ansøgningsfristen er 1. juni og 1. december.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Frivillighedskonsulent

Johnny Gammelgaard Alfsen

Tlf: 27 90 69 30

E-mail: joal@sonderborg.dk

Retningslinjer for ansøgning om § 79

Læs mere om tilskud til frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde - § 18 tilskud
27.15.12 Frivilligt socialt arbejde

Ansøgning

Der kan søges tilskud til foreningers arbejde (§ 18) med at støtte mennesker, der har det svært, eksempelvis børn, unge og familier med personlige og sociale problemer, ensomme, svage, ældre, syge, handicappede, misbrugere, flygtninge/indvandrere, sindslidende og sundhedsfremmende indsats i øvrigt.

Du kan ansøge online eller hente pdf-skemaet.

Ansøgningsfristen er 1. juni og 1. december.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Frivillighedskonsulent

Johnny Gammelgaard Alfsen

Tlf: 27 90 69 30

E-mail: joal@sonderborg.dk

Vejledning til ansøgning om §18

Læs mere om tilskud til socialt og sundhedsfremmende arbejde for § 18

Fuldmagter

Digital Fuldmagt og Fremtidsfuldmagt

Digital Fuldmagt er en selvbetjeningsløsning, hvor du ét samlet sted kan give fuldmagt til, at fx en pårørende kan handle på dine vegne i en eller flere offentlige, digitale løsninger. Du kan give fuldmagt til fx at se din sundhedsjournal og laboratoriesvar på sundhed.dk eller til at melde flytning på borger.dk.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger. Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne. Du er selv fuldmagtsgiver.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Tlf: 88 72 64 00

Læs mere om fuldmagter i det offentlige på borger.dk

Find vores åbningstider

Færdigmelding af kloakarbejde
06.01 Kloakker og ledningsnet samt private spildevandsanlæg

Alle kloakarbejder skal færdigmeldes til kommunen

Den autoriserede kloakmester har i henhold til bygningsreglementet pligt til at færdigmelde kloakarbejder til kommunen.

Førtidspension og enkeltydelse
32.03.16 Førtidspension, 32.03.20 Invaliditetsydelse

Hvad kan du søge hjælp til?

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde).

Bemærk:
Du kan kun søge hvis du modtager førtidspension og er tilkendt førtidspension efter 01.01.2003.

Husk at vedhæfte dokumentation for alle dine faste udgifter ved ansøgning.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til enkeltydelse via sikker post

Tlf: 88 72 40 10

Læs mere på borger.dk

Giv et praj
05.01.00 Veje, fortove og cykelstier i almindelighed

Giv et praj

Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand, et bøjet skilt eller andre forhold vi ikke er opmærksomme på, så giv os et praj

Hvis vi vurderer, at dit praj er akut, vil vi udbedre det med det samme. Andre praj vil indgå i planlægningen af driften og vedligeholdelsen.

Vi sætter stor pris på din hjælp med at sikre en ren og velfungerende by.

Giv et praj om:

 • Tilstoppede regnvandsbrønde
 • Skader på færdselstavler eller autoværn
 • Skader på veje, fortove eller stier
 • Affald på vejen eller i rabatten
 • Trafikdræbte dyr
 • Invasive arter som Kæmpe-Bjørneklo
 • Defekte legeredskaber

Trafikdræbte eller nødlidende dyr

Ser du et dødt dyr på vejen, bedes du kontakte Den Fælles Vagtcentral på 88 72 41 10.

Kører du et dyr ned på motorvejen, bedes du kontakte Vejdirektoratet på 80 20 20 60.

Ser du et nødlidende dyr, skal du hurtigst muligt kontakte Dyrenes Vagtcentral på tlf.: 18 12.

Anmeld rotter

Ønsker du at anmelde rotter, skal du klikke på vores link i kontaktboksen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Projekt og Anlæg

Tlf: 88 72 64 00

E-mail: projektoganlaeg@sonderborg.dk

Klik her hvis du vil anmelde rotter

Klik her for at se en vejledning til Giv et praj

Gravetilladelse
05.12.00 Opgravning, ledningsarbejder mv. i almindelighed

Hvad dækker graveansøgningen ikke

Graveansøgningen dækker ikke tilladelse til anbringelse af container og andre genstande på vejarealet. Disse skal søges særskilt via selvbetjeningen "Ansøg om opstilling af container, stillads m.m.".

Har du brug for hjælp?

Kontakt Projekt og Anlæg

Tlf: 88 72 64 00

E-mail: projektoganlaeg@sonderborg.dk

Ansøg om opstilling af container, stillads m.m.

Grundvand
09.08.00 Beskyttelse af jord og grundvand i almindelighed

Grænsegængere
23.05.01 Registrering i CPR

Som grænsegænger skal du have et CPR.nr.

SKAT

Er du grænsegænger og har fået arbejde i Danmark, skal du have et CPR.nr, som laves af SKAT.

Læs mere om grænsegængerreglen og find kontaktoplysninger på SKATs hjemmeside.

Sundhedskort

Som grænsegænger kan du søge om et særligt sundhedskort hos Udbetaling Danmark. 

Læs mere om særligt sundhedskort på borger.dk.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Udbetaling Danmark

Tlf: 70 12 80 81

Gæld til Sønderborg Kommune

Gæld til Sønderborg Kommune

I selvbetjeningsløsningen "Mit betalingsoverblik", kan du se om du skylder kommunen penge.

Du kan fx se oplysninger om, hvad du skal betale for dit barns daginstitution, eller hvad du skylder i ejendomsskat. Du kan også tilmelde dine betalinger til Betalingsservice.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Opkrævning

Tlf: 88 72 40 08

E-mail: opkraevning@sonderborg.dk

Heiraten in Sønderborg
23.01.00 Vielse/partnerskab i almindelighed

Wenn Ihr in Dänemark wohnt, ruf bitte an.

Tlf. +45 88 72 51 84

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til vielse via sikker post

Tlf: 88 72 51 84

Mehr über trauung in Sønderborg

Helbredstillæg
32.03.14. Bistandstillæg og plejetillæg

Helbredstillæg

Er du folkepensionist eller har du fået tilkendt førtidspensionist før 01.01.2003 har du mulighed for at få tilskud til tandbehandlinger, fysioterapi, fodbehandlinger, kiropraktorbehandlinger og medicin.

Du kan også få tilskud til psykologbehandlinger, hvis du har en henvisning fra egen læge.

Ønsker du at søge om helbredstillæg, skal du søge digitalt ved at benytte selvbetjeningsløsningen ovenfor. 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til enkeltydelse via sikker post

Tlf: 88 72 64 00

Se mere om regler på borger.dk

Hjemmepleje og leverandører
27.36 Personlig hjælp, omsorg og pleje m.v.

Ansøg om hjemmepleje og skift af leverandører

Om hjemmepleje

Du får tildelt hjemmepleje ved at kontakte Visitationsafdelingen via telefon eller ansøgningsskema.

Hjemmepleje er til dig, der har brug for praktisk hjælp og/eller personlig hjælp og pleje. Hjemmepleje tildeles efter individuel vurdering og uanset alder.

Telefontid kl. 8-9 og kl. 13-14

Om skift af leverandør til hjemmepleje

Du har mulighed for at skifte leverandør af personlig og praktisk hjælp. Du kan vælge den kommunale hjemmepleje eller en af de private leverandører, som Sønderborg Kommune har godkendt.

Se mere: oversigt over godkendte leverandører af personlig og praktisk hjælp i hjemmet

Se mere: oversigt over godkendte leverandører af betalt vareudbringning

Bemærk venligst at der er fire ugers opsigelsesvarsel ved skift af leverandør.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Visitationsafdelingen

Tlf: 88 72 45 23

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk

Hjælp til efterladte
Efterlevelseshjælp

Ansøg om hjælp

Hvis din ægtefælle eller samlever dør, kan du søge om efterlevelseshjælp. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, som er afhængigt af din indtægt og formue.

Efterlevelseshjælp skal søges senest 6 måneder efter afdødes dødsdato.

Du skal have levet sammen med den afdøde ægtefælle eller samlever i tre år før dødsfaldet for at kunne få efterlevelseshjælp.

Hvis du er pensionist og modtager efterlevelsespension, kan du ikke søge efterlevelseshjælp.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Udbetaling Danmark

Tlf: 70 12 80 83

Læs mere om efterlevelseshjælp på borger.dk

Hjælp til forsørgelse
32.24.04 Hjælp til forsørgelse [kontanthjælp mv.]

Søg om økonomisk hjælp hvis du ikke kan forsørge dig selv

Du kan ansøge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du har brug for midlertidig økonomisk hjælp til at forsørge dig selv eller din familie.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Ydelsesteam (tidl. Økonomisk sikring)

Skriv til Jobcenter Sønderborg via sikker post

Find vores åbningstider

Hjælpemidler og boligændringer
27.60.00 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v. i almindelighed, 27.60.04 Kropsbårne hjælpemidler

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

Her finder du ansøgningsskemaer til hjælpemidler og tilskud til boligændringer, hjælp til svagsynsoptik og medicinske filterglas, kontinenshjælpemidler, kompressionsstrømper, kropsbårne hjælpemidler, diabetesmaterialer (fx. teststrimler), tilskud til arm- og benproteser, tilskud til IKT hjælpemidler, støtte til køb af bil og hjælp til høretekniske hjælpemidler.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Hjælpemiddelafdelingen

Tlf: 88 72 45 24

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk

Guide til ansøgning om kropsbårne hjælpemidler

Læs mere om hjælpemidler og boligindretning

Ind- og udmeldelse af folkekirken
25.05 Kirkeskat

Ind- og udmeldelse af folkekirken

Hvis du vil melde dig ind eller ud af den danske folkekirke, skal du kontakte kirkekontoret eller præsten i dit sogn.

Med selvbetjeningslinket ovenfor, kan du finde dit sogn, din kirke eller din præst.

Har du brug for hjælp?

Kontakt

Læs mere på folkekirken.dk

Indberetning IE-husdyrbrug

Indberetning IE-husdyrbrug

IE-husdyrbrug skal hvert år inden den 31. december indberette dokumentation for følgende:

1. Logbøger for eventuel miljøteknologier
2. Dokumentation for gennemførte kontroller
3. Dokumentation for miljøledelsessystem
4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

Du kan med fordel bruge tjeklisten for at få samlet de data du skal bruge, inden du logger på med NemID.

Link: Hent tjekliste for indberetning af IE-husdyrbrug

Du kan foretage indberetningen via selvbetjeningslinket.

Bemærk! Du skal logge ind med dit NemID for at indberette.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Find vores åbningstider

Indskrivning til skole
17.20.01 skoleindskrivning, 17.13.10 Optagelse i skolefritidsordning (SFO)

Skoleindskrivning skal gøres online

Hvis du er forældre til et barn, der fylder 6 år i 2022, skal dit barn skrives op til skole i januar måned. Dette gælder for alle børn, uanset om de skal gå i kommunal folkeskole, fri- og privatskole eller, hvis du ansøger om at udsætte skolestarten til næste år. Du vil modtage brev i e-boks, hvorefter du skal skrive dit barn ind digitalt i perioden 15. januar – 31. januar 2022.

Du skal bruge din NemID, når du skal indskrive dit barn.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Mona Gottschalk

Tlf: 88 72 52 63

E-mail: mgoc@sonderborg.dk

Se liste over folkeskoler i Sønderborg Kommune

Indvindingstilladelse
09.08.00 Beskyttelse af jord og grundvand i almindelighed

For at indvinde grundvand, skal du søge om en tilladelse

Kommunen behandler ansøgninger efter vandforsyningslovens § 20 og 21.

Ansøgerne er typisk vandværkerne, industrier, landbruget, gartnere og private brøndejere.

Når ansøgningsskemaet er udfyld skal du sende det til afdelingen Vand og Natur.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Jordvarmeanlæg
13.03.02 Tekniske installationer, varmeforsyning

Når du vil etablere et jordvarmeanlæg

Ønsker du at etablere et jordvarmeanlæg på din ejendom, skal du først indsende en digital ansøgning via Byg og Miljø og afvente tilladelse fra kommunen.

Ved en fuldt oplyst ansøgning, kan du forvente at have tilladelsen indenfor 4 uger.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Byg og Bolig

Tlf: 88 72 40 82

E-mail: byg-bolig@sonderborg.dk

Klag over støj, lugt, røg og affald m.m.
09.00 Miljøbeskyttelse

Når du vil klage over miljøforhold

Hvis du ønsker at klage over støj, lugt, røg, affald eller vibrationer kan du udfylde et skema og sende det til Erhverv og Affald.

I skemaet skal du oplyse:

 • dit navn og adresse
 • navn og adresse på den du klager over
 • beskrive det, du vil klage over

Du vil modtage en kvittering senest 14 dage efter vi har modtaget din klage.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Kontaktperson til døvblinde
27.48.00 Ledsagelse og kontaktperson i almindelighed

Kontaktperson til døvblinde

Hvis du er over 18 år og er funktionelt døvblind, har du ret til at få hjælp af en særlig kontaktperson.

Kontaktpersonordningen kan gives som en del af et samlet tilbud om hjælp til pleje, overvågning eller ledsagelse f.eks. som led i ophold i eget hjem eller i botilbud.

Kommunen står for arbejdet med at ansætte kontaktpersoner og administrere den enkelte kontaktpersonordningen. Som døvblind er du med til at godkende kontaktpersonen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Handicap- og psykiatriafdelingen

Tlf: 27 90 43 40

E-mail: handicapogpsykiatri@sonderborg.dk

Telefontid hverdage: 08.00-09.00 og 13.00-14.00.

Kontanthjælp
32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp, starthjælp mv.), 32.03.20 Invaliditetsydelse

Når du søger om kontanthjælp

Telefontid til Ansøgningsteam
Mandag-tirsdag: 10-15
Onsdag: lukket
Torsdag: 10-17
Fredag: 10-14

Ønsker du at søge om kontanthjælp, skal du først melde dig ledig på Jobcentret, Holger Drachmanns Plads 5 (Borgen). Herefter kan du søge om kontanthjælp, via selvbetjeningslinket herover.

Din ansøgning skal være sendt til kommunen indenfor 2 dage, efter at du har meldt dig ledig på Jobcentret, ellers vil din henvendelsesdato blive rykket frem til den dag, hvor ansøgningsskemaet er modtaget.

Ansøgningen

Du har mulighed for at vælge om du vil ansøge om kontanthjælp digitalt eller per brev. Vi anbefaler, at du søger digitalt, da det giver mulighed for at gemme dine oplysninger og vende tilbage til løsningen og færdiggøre din ansøgning senere.

For at søge digitalt, skal du bruge et NemID. Hvis du ikke allerede har et NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu. Du er også velkommen til at møde op i Borgerservice.

Når du sender dit ansøgningsskema til os, er det vigtigt at du også sender al dokumentation med, som vi beder om. I det elektroniske ansøgningsskema fremgår det til sidst, hvilke typer af dokumentation, du skal sende med.

Bemærk

Hvis du er gift skal din ægtefælle også udfylde en del af ansøgningsskemaet. Din ansøgning er ikke færdig og vil ikke blive sendt til kommunen før din ægtefælle har udfyldt sin del af skemaet.

Hvis du har oprettet en digital postkasse vil du modtage din afgørelse hurtigere. Du kan læse mere og oprette en digital postkasse på www.borger.dk.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Ansøgningsteam

Skriv til Jobcenter Sønderborg via sikker post

Tlf: 88 72 40 34

Kreditadvarsel

Kreditadvarsel

Markering om kreditadvarsel i CPR kan være med til at sikre dig mod identitetsmisbrug.

Lån til betaling af ejendomsskat
25.02.09 Lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Lån til betaling af ejendomsskat

Kommunen kan yde lån til betaling af ejendomsskat (indefrysning af ejendomsskat) Bemærk, at der kun kan ydes lån til  selve grundskylden.

For at du kan søge om indefrysning af ejendomsskat skal du eller din ægtefælle:

 • Have fast bopæl her i landet og eje den bolig du søger lån til
 • Ejendommen skal indeholde en beboelseslejlighed, der fortrinsvis anvendes af ejeren eller hans husstand til beboelse, herunder også til fritidsbeboelse
 • Modtage social pension  eller efterløn

Endvidere skal der være friværdi i ejendommen målt i forhold til den offentlige ejendomsvurdering.

Se en oversigt over alle emner under ejendomsskatteområdet her.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Finans

Tlf: 88 72 40 92

E-mail: ejendomsskatteafd@sonderborg.dk

Landzonetilladelse

Ansøg om landzonetilladelse

Du kan søge om landzonetilladelse til dit projekt ved at udfylde og indsende ét af nedenstående ansøgningsskemaer (links). Du skal bruge dit NemID, når du udfylder ansøgningerne.

Har du brug for hjælp?

Kontakt By og Landskab

Tlf: 88 72 40 72

E-mail: by-landskab@sonderborg.dk

Læs mere om landzonetilladelse

Find vores åbningstider

Ledige stillinger i Sønderborg Kommune og Jobbanken
81.00.05 Jobbank, kommunens personale

Her er forslag til, hvor du kan finde ledige stillinger

Jobbanken er Jobnet.dk's database over ledige stillinger.

Du kan også finde ledige stillinger i Sønderborg Kommune.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Jobcenter

Tlf: 88 72 40 27

E-mail: jobcenter@sonderborg.dk

Ledsageordning for unge
27.48.00 Ledsagelse og kontaktperson i almindelighed

Søg om ledsageordning

Er du mellem 12 og 17 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du ret til 15 timers ledsagelse om måneden til selvvalgte aktiviteter.

Formålet med ledsageordningen er at give personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne større handlefrihed, så de på linje med andre kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden altid at være afhængig af hjælp fra familie, venner eller medarbejdere i bomiljøet.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Myndighed Unge og Handicap

Tlf: 88 72 52 84

E-mail: buthandicap@sonderborg.dk

Læs mere om ledsageordning for unge

Telefontid: Mandag til fredag 8.15-9.15 og 13-14

Ledsageordning for voksne
27.48.00 Ledsagelse og kontaktperson i almindelighed

Søg om ledsageordning

Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du ret til 15 timers ledsagelse om måneden til selvvalgte aktiviteter. 

Formålet med ledsageordningen er at give handicappede større handlefrihed, så de på linje med andre kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden altid at være afhængig af hjælp fra familie, venner eller medarbejdere i bomiljøet.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Handicap- og psykiatriafdelingen

Tlf: 27 90 43 40

E-mail: handicapogpsykiatri@sonderborg.dk

Du kan læse mere om ledsageordningen på borger.dk

Læs mere om ledsageordningen

Telefontid på hverdage kl. 08.00 - 09.00 og kl. 13.00 - 14.00.

Marriage in Sønderborg
23.01.00 Vielse/partnerskab i almindelighed

If you are living in Denmark, please call us.

Tlf. +45 88 72 51 84

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til vielse via sikker post

Tlf: 88 72 51 84

More about marriage in Sønderborg

Meld dig ledig
15.23.07 Tilmelding og Jobnet

Når du bliver ledig, skal du melde det til Jobnet.dk

På Jobnet klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen under Jobsøger. Du skal igennem fem trin, når du melder dig ledig:

 • Udfyld cpr-nr. og kontaktoplysninger
 • Udfyld ydelsestype og ledighedstype
 • Udfyld den type job, du søger
 • Udfyld erfaring og uddannelse
 • Afslut ved at klikke på 'Meld dig ledig'.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Jobcenteret

Skriv til Jobcenter Sønderborg via sikker post

Tlf: 88 72 40 27

Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste
32.18.04 Merudgiftsydelse, børn med nedsat funktionsevne

Merudgifter til børn

Du kan ansøge om at få dækket jeres merudgifter, hvis du/I har et barn under 18 år med et handicap eller en langvarig sygdom.

Tabt arbejdsfortjeneste

Du kan ansøge om tabt arbejdsfortjeneste, hvis du/I har et handicappet eller sygt barn som passes i hjemmet.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Børn og Unge Teamet Handicap

Tlf: 88 72 52 84

E-mail: buthandicap@sonderborg.dk

Læs mere om børn med handicap på borger.dk

Læs mere om børn med handicap på kommunens hjemmeside

Merudgifter til voksne
32.18.08 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Merudgifter til voksne

Har du varig nedsat funktionsevne og er du mellem 18 og folkepensionsalderen, kan du søge om tilskud til de merudgifter du har i din dagligdag, som følge af dit handicap.

Du skal søge kommunen om tilskud til dækning af dine merudgifter.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Handicap og psykiatriafdelingen - specialeteam

Tlf: 27 90 43 40

E-mail: handicapogpsykiatri@sonderborg.dk

Læs mere om merudgifter til voksne

Læs om merudgifter til voksne på borger.dk

Telefontid på hverdage kl. 08.00 - 09.00 og kl. 13.00 - 14.00.

Midlertidig eller længerevarende botilbud
27.45.00 Boligtilbud forældre og personer med handicap i almindelighed

Botilbud til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Vil du søge om ophold i et midlertidigt eller et længevarende botilbud, skal du visiteres af handicap- og psykiatriafdelingen. 

Du kan søge om ophold i botilbud, hvis du er mellem 18 og 67 år og har en betydelig og nedsat funktionsevne, som gør dig afhængig af omfattende støtte i dagligdagen.

Læs mere om ophold i boformer.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Handicap- og psykiatriafdelingen

Tlf: 27 90 43 40

E-mail: handicapogpsykiatri@sonderborg.dk

Telefontid på hverdage kl. 08.00 - 09.00 og kl. 13.00 - 14.00.

Midlertidig overnatning
14.12.19 Midlertidig overnatning, forebyggende foranstaltninger

Søg om midlertidig overnatning

Bygninger, som ikke er indrettet til overnatning, kan i kortere tidsrum anvendes som indkvartering efter bestemte regler.

Eksempler ville være overnatning af større eller mindre grupper på skoler, i børnehaver, haller eller institutioner.

Hvis du ønsker midlertidig overnatning, skal du huske at søge om brug/leje af lokaler hos den skole, hal, institution etc. du ønsker at overnatte på.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Midlertidige aktiviteter
09.18.14 Anmeldeordning for midlertidige miljøaktiviteter mv.

Anmeld midlertidige aktiviteter som støj, støv og vibrationer

Inden du begynder med støjende og støvende byggearbejder, skal du sikre, at dit projekt opfylder støv-, støj- og vibrationsvilkårene i kommunens forskrift for bygge- og anlægsprojekter.

Senest 14 dage før du starter med stærkt støjende eller støvende aktiviteter i form af fx nedrivning, nedknusning af tegl og beton, pælefundering eller byggearbejder imellem kl. 18.00 – 07.00, skal du anmelde det til Erhverv og Affald.

Følgende ting skal anmeldes:

 • Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt
 • Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter herunder nedknusning af tegl og beton på byggepladsen
 • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
 • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Læs mere om anmeldelse af midlertidige aktiviteter

Find vores åbningstider

Miljøforhold for autoværksted
09.20.02 Autoværksteder

Når du starter eller udvider et autoværksted

Hvis du vil du starte et autoværksted, skal du anmelde det til Erhverv og Affald ved at udfylde og sende blanketten herover. Udvidelser eller ændringer af dit værksted giver øget forurening og det skal derfor også anmeldes på blanketten.

Når Erhverv og Affald har modtaget din anmeldelse, undersøger vi, om dit autoværksted opfylder kravene i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Erhverv og Affald kontakter dig inden 4 uger efter, at vi har modtaget anmeldelsen.

Når du søger skal du blandt andet oplyse:

 • aktiviteter
 • støjkilder
 • udsugningssystemer
 • opvarmning af værkstedet
 • indhold i spildevandet 
 • affald

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhverv og Affald

Tlf: 88 72 40 83

E-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk

Miljøforhold for maskinværksteder

Miljøforhold for maskinværksteder

Maskinværksteder (virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller) med et produktionsareal på 1.000 m2 eller derover, skal ikke længere have en miljøgodkendelse. Maskinværksteder er reguleret af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Virksomhederne skal før etablering indgive en anmeldelse til Sønderborg Kommune gennem det digitale system Byg og Miljø. Tilsvarende gælder hvis et bestående maskinværksted ønsker at udvide eller ændringer sig på en måde, der indebærer forøget forurening.

Miljøgodkendelse for virksomheder
09.02.00 Godkendelsespligtige listevirksomheder i almindelighed

Når du ansøger om en miljøgodkendelse

Større virksomheder og virksomheder, der kan forurene omgivelserne, skal jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder have en miljøgodkendelse.

Du skal have en godkendelse, hvis du vil:

 • Starte en godkendelsespligtig virksomhed
 • Udvide eller ændre din virksomhed, så den bliver godkendelsespligtig
 • Udvide eller ændre på en godkendelsespligtig virksomheds bygninger eller aktiviteter, så det giver øget/ændret forurening
 • Flytte en godkendelsespligtig virksomhed til en ny adresse

Ansøgninger om miljøgodkendelse skal indsendes til Sønderborg Kommune gennem det digitale system Byg & Miljø.

Moving to Denmark
23.05.12. Flytninger til/fra udlandet

How to report your entry when you move to Denmark.

When you move to Denmark and have to live here permanently for more than 6 months, you must register online.

You must make sure that you have all the necessary documents - including a residence permit, BEFORE you register online.

You must apply for entry here.

Once you have registered, please send the receipt to folkeregister@sonderborg.dk.

In the email, you can write whether you want to join Borgerservice in Gråsten, Nordborg or Sønderborg. Click here to see our opening hours.

We will contact you afterwards per. mail with appointment / appointment to come in person to Borgerservice - you must bring the original documents.

When you come to us, you will have to choose which doctor you want to have.

You can see an overview over doctors here: https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/?MunicipalityId=540&TakesNewPatients=true

You must bring the following:

 • Residence permit (not required if you have Danish or Nordic citizenship)
 • Passport or identity card
 • Marital status document (married / divorced / widowed)
 • Birth certificates for children, documentation of custody and consent from a non-accompanying parent.
 • Rental contract or written confirmation from a roommate that you live and stay at the address
 • (This must be brought, even if you have already attached documentation in the self-service solution)

You must notify your move-in no later than 5 days after you meet the conditions for being registered as a move-in in Denmark.

Contact the population register to find out if marriage, divorce and death certificates need to be translated and legalized.

On the Family Court's website you can find information on the recognition of foreign marriage, divorce and death certificates as well as on legalization / apostille endorsement of these: Go to the Family Court's website.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til folkeregister via sikker post

Tlf: 88 72 52 00

Se mere om flytning på borger.dk

Navneændring
Navneændring

Søg om navneændring

Er du født i Sønderjylland, søger du om navneændring hos den kommunen du boede i, da du blev født. Brug selvbetjeningslinket ovenfor.

Er du født uden for Sønderjylland, søger du om navneændring hos dit bopælssogns kirkekontor. 

Her kan du finde dit sogn, din kirke eller din præst.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til personregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Læs mere om navneændring på borger.dk

Navneændring på bryllupsdagen
Navneændring

Søg om navneændring

Hvis du skal giftes og samtidig ønsker en navneændring skal du søge om det.

Bemærk:

Er du født i Sønderjylland, søger du om navneændring hos den kommunen du boede i, da du blev født. Brug selvbetjeningslinket ovenfor.

Er du født uden for Sønderjylland, søger du om navneændring hos dit bopælssogns kirkekontor.

Her kan du finde dit sogn.

Ansøgningen skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til personregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Læs mere om navneændring på borger.dk

Navngivning
23.05 Folkeregistrering

Navngiv dit barn

Når I skal navngive jeres barn, skal I udfylde den elektroniske blanket, som I finder via linket ovenfor. Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I begge underskrive blanketten. Blanketten bliver automatisk sendt til kommunen. 

Bemærk: Barnet skal navngives, inden det fylder 6 måneder.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til personregister via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Læs mere om navngivning på borger.dk

NemID
NemID

Sådan bestiller du NemID

Når du skal betjene dig selv digitalt eller fx læse din digitale post fra det offentlige, skal du bruge NemID. 

Du kan få NemID i Borgerservice.

Henvendelse om bestilling af NemID kan ske til Borgerservice.

Du kan læse om NemID på www.nemid.nu.

Tlf.: 88 72 40 06 / 88 72 40 10

NemID til virksomheder

NemID til dine medarbejdere

Som virksomheder skal du bruge en NemID fx til forskellige løsninger på www.virk.dk og til din digitale postkasse.  

En NemID medarbejdersignatur kan bestilles på Nets-Danid.dk

Du kan bestille en NemID medarbejdersignatur via linket herover. 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhvervsservice

Tlf: 88 72 71 70

E-mail: erhvervsservice@sonderborg.dk

NemSMS

NemSMS er en service til dig, så du ikke glemmer dine aftaler med det offentlige

NemSMS er en offentlig sms-løsning, hvor du kan modtage servicebeskeder pr. sms fra offentlige myndigheder. Løsningen kaldes for NemSMS, fordi det skal gøre det nemmere for dig fx at huske dine aftaler med det offentlige.

Du kan sagtens være tilmeldt NemSMS, selvom du er fritaget fra Digital Post.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Tlf: 88 72 64 00

Læs mere på borger.dk

Find vores åbningstider

Olietank - erhverv
09.08.30 Indretning, etablering og drift af olietanke mv.

Olietank

Alle ændringer vedrørende etablering og sløjfning af olietanke skal anmeldes til Sønderborg Kommune.

Det gælder både villaolietanke, fyringsgasolietanke, dieseltanke, nedgravet, overjordisk, indendørs, ståltanke og plasttanke. 

I kan anmelde digitalt eller via en blanket. Hvis I anmelder digitalt, skal I bruge virksomhedens NemID.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Byg og Bolig

Tlf: 88 72 40 82

E-mail: byg-bolig@sonderborg.dk

Klik for at få inspiration til Byg og Miljø

Olietank - privat
09.08.30 Indretning, etablering og drift af olietanke mv.

Olietank

Hvis du skal etablere en nye olietank til fyringsgasolie eller afmelde din olietank, skal du anmelde det til Sønderborg Kommune.

Har du brug for hjælp?

Kontakt byg-bolig@sonderborg.dk

Tlf: 88 72 40 82

E-mail: byg-bolig@sonderborg.dk

Læs mere om regler og retningslinjer for olietanke

Olieudskilleranlæg (erhverv)

Du skal altid søge tilladelse, når spildevand skal afledes.

Spildevand med indhold af benzin og olie kræver etablering af et olieudskilleranlæg samt en tilslutningstilladelse inden det kan ledes til kloak.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Find vores åbningstider

Omsorgstandpleje
29.15.12 Omsorgstandpleje

Vær opmærksom på målgruppen

Målgruppen er personer, som ikke:

 • er i stand til at varetage egne behov for tandpleje og/eller
 • kan overskue konsekvenserne af manglende tandpleje og/eller
 • kan forflyttes uden lift eller tilsvarende og/eller
 • kan komme udenfor eget hjem 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Visitationsafdelingen

Tlf: 88 72 45 23

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk

Læs mere om omsorgstandplejen

P-afgift
05.14.05 Stadepladser

Sådan klager du over en p-afgift

Har du fået en p-afgift for en ulovlig standsning eller parkering, og mener du at p-afgiften ikke er korrekt pålagt, så har du mulighed for at klage til Parkeringskontrol Syd, inden for ti dage efter, at afgiften er pålagt.

OBS! Andre telefontider kan forekomme i ferieperioder.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Parkeringskontrol Syd

Tlf: 88 72 74 74

Link til klageskema

Læs mere om parkering

Pas
23.09.02. Pas

Vigtigt, når du skal have pas

Udstedelse af pas sker altid ved personlig henvendelse i Borgerservice. Dette gælder også børn.
Husk altid at medbringe gyldig legitimation: Det nuværende pas, såfremt du har et. Er det første gang du skal have pas eller har du mistet dit pas, skal du medbringe fødsels og/eller dåbsattest.

Pas til børn under 18 år
Ved bestilling af pas til børn SKAL indehavere af forældremyndigheden underskrive samtykkeerklæring. Ved fælles forældremyndighed behøver begge forældre ikke at være fysisk tilstede, men samtykkeerklæringen SKAL udfyldes i selvbetjeningsløsningen eller medbringes.

Såfremt du ikke er digital bedes du ringe til Borgerservice på 88 72 40 17, som vil hjælpe dig med en offline løsning.

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
27.63.04 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, 32.03.14. Bistandstillæg og plejetillæg

Søg om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Har du tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du blive ansat af kommunen i op til seks måneder til at passe en nærtstående med handicap eller en alvorlig sygdom.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Visitationsafdelingen

Tlf: 88 72 57 99

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk

Læs mere om pasningsordningen

Personattest
Fødselsattest

Bestil ny personattest (fødselsattest)

Her kan du bestille en personattest til dig selv eller på dit barn under 18 år. Du kan bestille den på dansk eller dansk/engelsk.

Du skal vælge, om du vil have attesten digitalt eller på papir. Der er tre muligheder:

Digital Post (e-boks)

Attesten, som du modtager digitalt, er digitalt signeret.

Brevforsendelse

Attesten vil blive afsendt med post til din folkeregisteradresse senest 5 hverdage efter din ansøgning.

Afhentning på et kirkekontor

Du kan bestille en attest til afhentning på kirkekontoret i dit bopælssogn. Husk at medbringe gyldig billedlegitimation.

Attester bestilt med NemID til ’Brevforsendelse’ sendes til din bopælsadresse, hvis det i folkeregisteret er registreret, at du bor i Danmark. Er du registreret som udrejst i folkeregisteret og vælger ’Brevforsendelse’, får du mulighed for at angive en adresse som du ønsker attesten sendt til.

Modtager du ikke den bestilte attest, kan du kontakte den myndighed, der er oplyst i din kvittering for bestilling. Bemærk: Hvis du eller dit barn er født i Sønderjylland, behandles bestillingen af en personattest af den kommune, hvor fødslen er registreret.

Du kan læse mere om attester på personregistrering.dk.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Tlf: 88 72 40 06

Skriv til personregister via sikker post

Personligt tillæg
32.03.14. Bistandstillæg og plejetillæg

Søg om personligt tillæg

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist eller hvis du er tilkendt førtidspension før 01.01.2003. 

Du skal være i en økonomisk vanskelig situation for at kunne få personligt tillæg.

Ønsker du at søge personligt tillæg, skal du søge digitalt ved at benytte selvbetjeningslinket ovenfor. 

Husk at vedhæfte dokumentation for alle dine faste udgifter ved din ansøgning.

Plejebolig/bolig på plejecenter
27.45.00 Boligtilbud forældre og personer med handicap i almindelighed

Vær opmærksom på

at du her søger om en plejebolig på et plejecenter. Udfyld ansøgningsskemaet og send det til:

Job og Velfærd
Att: Visitationsafdelingen
Ellegårdvej 25 A
6400 Sønderborg

Du bliver kontaktet af en visitator, når vi har modtaget din ansøgning om ældrebolig.

Klik her hvis du vil vide mere om plejeboliger.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Visitationsafdelingen

Tlf: 88 72 45 23

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk

Plejevederlag
32.03.14. Bistandstillæg og plejetillæg

Vær opmærksom på

at du kan søge plejevederlag, hvis du passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Der er forskellige regler alt efter hvordan din beskæftigelsesmæssige situation er.

Telefontid: kl. 8-9

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kontakt Visitationsafdelingen

Tlf: 88 72 56 26

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk

Læs mere om plejeverderlag

Post til døren
30.10.30

Post til døren

Du er berettiget til post til døren, hvis du er forhindret i selv at hente din post på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Visitationsafdelingen

Tlf: 88 72 45 23

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk

Læs mere om "post til døren"

Privat bade- og bådebro
04.18.10 Badebroer og bådebroer

Privat bade- og bådebro

Ved en ansøgning om en privat bade- og bådebro skal der indsendes følgende:

 • Beliggenhedsplan, der viser den nøjagtige placering af broen. Klik her for at tegne i kommunens digitale kort.
 • Plantegning, der viser broens udseende, herunder længde, bredde, eventuel sidebro, fortøjningspæle, rækværk og andet.
 • Profiltegning af broen med angivelse af dens højde over vandet og havbundens profil indtegnet med angivelse af vanddybder langs broen. 
 • Oplysning om at broen - inklusiv pæle - bliver taget ind om vinteren.

Læs mere om ansøgning om bade- og bådebro.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Refusion af sygedagpenge, barseldagpenge, løntilskud og fleksjob
Dagpenge

Indberet sygdom og anmod om refusion

Som selvstændig kan du søge om refusion af dagpenge online på virksomhedsportalen virk.dk - klik på linket herover.

På virk.dk kan virksomheder, selvstændige og a-kasser kan let og hurtigt anmelde og anmode om

 • refusion af sygedagpenge 
 • refusion af barselsdagpenge
 • refusion af løntilskud og fleksjob 
 • indberette sygefraværs-samtaler.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Økonomisk Sikring sygedagpengeteamet

Skriv til Jobcenter Sønderborg via sikker post

Tlf: 88 72 40 36

Registerindsigt

Oplysninger der er registreret i CPR

Der er en lang række oplysninger om hver enkelt borger i CPR, som kommer fra forskellige myndigheder. Oplysningerne er knyttet til personnummeret. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger der er registreret i CPR om dig (registerindsigt).

Oplysningerne er gratis.

De oplysninger, som registreres om dig som borger, er:

 • navn, adresse og evt. stillingcivilstand (fx gift, ugift, fraskilt, enke, enkemand, registreret partner, tidligere registreret partner)

 • fødselsregistreringsoplysninger (fx oplysninger om fødselssted)

 • statsborgerskab eller evt. andet

 • slægtskab (fx oplysninger om forældre og forældremyndighed)

 • forhold til folkekirken (fx medlem, eller tidligere medlem)

 • evt. oplysninger om umyndighed

 • evt. oplysninger om beskyttelse (fx navne- og adressebeskyttelse).

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til borgerservice via sikker post

Tlf: 88 72 64 00

Find vores åbningstider

Seniorjob
15.28.00 Seniorjob i almindelighed

Seniorjob i Sønderborg Kommune

Hvem gælder seniorjobordningen for?

Hvis du er ledig, betaler til efterlønsordningen, og der højst er fem år, til du når efterlønsalderen, kan du ansøge om et seniorjob i Sønderborg Kommune.

Hvordan får jeg tildelt et seniorjob?

Hvis du har ret til et seniorjob, bør du modtage et brev fra din a-kasse ca. tre måneder, før din dagpengeperiode udløber. I brevet orienterer a-kassen dig om muligheden for at få et seniorjob.

Du skal herefter selv sende en ansøgning til Sønderborg Kommune, som senest skal være modtaget 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber. Du kan tidligst sende ansøgningen 3 måneder før udløbet af dagpengeperioden. I ansøgningen anmoder du om et seniorjob. Sønderborg Kommune indkalder dig efterfølgende til en samtale. Sønderborg Kommune fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtalen med dig og tager så vidt muligt hensyn til dine kvalifikationer og interesser. Du bliver ansat på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår.

Betingelser for seniorjobbet

For at komme i betragtning til et seniorjob, skal du opfylde en række betingelser. Du skal: 

 • være ledig
 • fortsat være medlem af en a-kasse 
 • fortsat betale efterlønsbidrag 
 • kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen
 • have opbrugt dagpengeretten, tidligst fem år før du når efterlønsalderen. 

Mens du er i et seniorjob, optjener du ikke ret til dagpenge. Du skal desuden stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis jobcenteret henviser dig til et ordinært job.

Når du rammer efterlønsalderen og dermed har ret til efterløn, ophører dit seniorjob. Men dit seniorjob ophører tidligere, hvis du ikke længere vil kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen, på grund af manglende indbetaling af medlemsbidrag eller efterlønsbidrag til din a-kasse, eller fordi du er udmeldt af a-kassen. Det samme gælder, hvis du vælger at hæve dit efterlønsbidrag, inden du når efterlønsalderen. 

Du kan også miste din ret til seniorjob, hvis du bliver afskediget som følge af, at du har misligholdt din ansættelsesaftale.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Personalejura og Løn

Marianne Bak

Tlf: 88 72 53 83

E-mail: mba@sonderborg.dk

Separation og skilsmisse
Skilsmisse

Information om separation og skilsmisse

Hvis du ønsker separation eller skilsmisse, skal du indgive din erklæring om separation eller skilsmisse til Familieretshuset.

Du kan finde flere oplysninger på familieretshuset.dk ved at benytte selvbetjeningslinket ovenfor.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Familieretshuset

Tlf: 72 56 70 00

Læs mere om skilsmisse på borger.dk

SKAT
25.10.00 SKAT - person

Her kan du få information om SKAT

www.skat.dk kan du beregne din skat, ændre din forskudsregistrering, beregne befordringsfradrag, indtaste til årsopgørelsen m.v.

Selvbetjeningen kræver NemID, digital signatur eller TastSelv-kode.

Du kan også hente vejledninger, blanketter og pjecer - det kræver ikke login.

Ønsker du telefonisk hjælp til SKAT, skal du ringe til SKAT på telefonnummer 72 22 18 18.

Har du brug for hjælp til selvbetjening, kan du henvende dig personligt i borgerservice i Nordborg, Gråsten og Sønderborg. Husk at medbringe dit nøglekort til NemID eller TastSelv-koden.

Har du brug for hjælp?

Kontakt SKAT

Tlf: 72 22 18 18

Læs mere om SKAT på skat.dk

Skovrejsning
01.13.23 Skovrejsning

Etablering af skov

Inden du planter ny skov, skal du anmelde det til kommunen.

Print, udfyld og send ansøgningen til:

Vand og Natur
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Du skal benytte samme skema, hvis du søger om tilladelse til at plante skov i et område, hvor skovrejsning er uønsket.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Social frikort

Social frikort

Med et socialt frikort kan borgere med særlige sociale problemer tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året, uden at deres ydelser fra det offentlige bliver sat ned.

For at søge om socialt frikort, skal du henvende dig til den kommune, du bor i. Det er kommunen, som afgør, om du kan få et socialt frikort.

I Sønderborg Kommune kan du henvende dig til din jobrådgiver i Jobcenter Sønderborg eller den afdeling i kommunen, som du i forvejen er i kontakt med.

Virksomheder kan få vejledning i at bruge det sociale frikort fra jobcentrets virksomhedsservice på 88 72 40 31 eller virksomhedsservice@sonderborg.dk.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Jobcentrets Virksomhedsservice

Tlf: 88 72 40 31

E-mail: virksomhedsservice@sonderborg.dk

Læs mere om det sociale frikort

Find vores åbningstider

Social- og sundhedselev
54.10.00 Social- og sundhedsuddannelser i almindelighed

Vær opmærksom på

 • at ansøgningen skal sendes digitalt

Har du brug for hjælp?

Kontakt Job og Velfærd

Marianne Radik

Tlf: 88 72 65 07

E-mail: mard@sonderborg.dk

SOSU skolen i Syd

Socialpædagogisk støtte
27.27.06 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Socialpædagogisk støtte

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brug for hjælp, støtte eller omsorg, for at få din hverdag til at fungere, kan du søge om socialpædagogisk støtte.

Formålet kan være udvikling og vedligeholdelse af dine personlige færdigheder, bl.a. for at skabe eller opretholde sociale netværk samt struktur i dagligdagen med videre.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Myndighedsafdelingens Modtagelsesteam, inden ansøgning sendes.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Handicap- og psykiatriafdelingen

Tlf: 27 90 43 40

E-mail: handicapogpsykiatri@sonderborg.dk

Læs mere om socialpædagogisk støtte

Telefontid på hverdage kl. 08.00 - 09.00 og kl. 13.00 - 14.00.

Socialt bedrageri
32.45.04 Kontrol med sociale ydelser

Her kan du anmelde mistanke om socialt bedrageri

Har du kendskab til eller mistanke om socialt bedrageri, kan du her indgive dine oplysninger til Sønderborg Kommune anonymt.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Bedragerigruppen

Tlf: 88 72 51 10

E-mail: sast@sonderborg.dk

Solceller
13.03.02 Tekniske installationer, varmeforsyning

Når du ansøger om at etablere solceller eller solfangere

Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 • Adresse
 • Anlæggets størrelse i m²
 • Anlæggets effekt
 • En begrundelse for placeringen
 • Tegning over placering af anlægget samt angivelse af højde

I nogle tilfælde vil du kunne opsætte solcelle- og solfangeranlæg helt uden tilladelse. I andre tilfælde vil det kræve en byggetilladelse, landzonetilladelse, dispensation fra lokalplan, VVM eller en vurdering af om andre regler er overholdt.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Byg og Bolig

Tlf: 88 72 40 82

E-mail: byg-bolig@sonderborg.dk

Spildevand
09.08.00 Beskyttelse af jord og grundvand i almindelighed

Du skal altid søge tilladelse, hvis du har spildevand der skal afledes.

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du søge om tilladelse.

Bliver spildevandet udledt direkte til vandløb, søer eller havet, skal du ligeledes søge om tilladelse.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Klik her for at få inspiration til Byg og Miljø

Spildevand og overfladevand
06.01.15 Tilslutning af spildevand til anlæg

Du skal altid søge tilladelse, når spildevand skal afledes

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du søge om tilladelse.

Bliver spildevandet udledt direkte til vandløb, søer eller havet, skal du ligeledes søge om tilladelse. 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Klik her for at få inspiration til Byg og Miljø

Start- og udviklingspuljen
03.03.01 Ansøgninger/tilsagn om støtte

Søg om tilskud

I start- og udviklingspuljen kan du søge om tilskud til:

 • Nye foreninger med folkeoplysende formål
 • Udviklingsarbejde

 • Enkeltstående projekter

 • Amatørkulturelle aktiviteter

Folkeoplysende tilbud til børn og unge som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kultur, Event, Idræt & Fritid

Tlf: 88 72 42 12

E-mail: fritid@sonderborg.dk

Sundhedskort (gult sygesikringsbevis)
29.03.04 Udstedelse af sundhedskort

Bestil nyt sundhedskort

Hvis du mangler et sundhedskort/sygesikringsbevis, kan du bestille et nyt online.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til folkeregister via sikker post

Tlf: 8872 4006

Læs mere om sundhedskort på borger.dk

Sygesikringsgruppe- og lægeskift
29.03.12 Valg af læge og indplacering i sikringsgruppe

Du kan skifte sygesikringsgruppe og læge

Skift sygesikringsgruppe

Du kan vælge mellem to sikringsgrupper:

Ved gruppe 1 skal du være tilmeldt en bestemt læge, og du skal have henvisning til speciallæger.

Ved gruppe 2 skal du ikke være tilmeldt en bestemt læge, du skal ikke have henvisning til speciallæger, MEN du skal selv betale forskellen, hvis prisen på behandling hos læge eller speciallæge er højere end tilskuddet.

Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i. Langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1. Du kan tidligst lave gruppeskift igen efter 1 år.

Bestil lægeskift

Du kan frit vælge en læge, der har åbent for nye patienter.

Det er gratis, hvis din nuværende læge lukker sin praksis eller hvis du skifter læge i forbindelse med flytning. 

Indhold fra borger.dk
Læs om Sygesikring og sikringsgrupper

Hvad er sygesikring?

Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger.

Du kan også få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

 

Hvilke sikringsgrupper findes der?

Du kan vælge mellem to sikringsgrupper:

 • gruppe 1:
  • tilmeldt en bestemt læge
  • skal have henvisning til speciallæger
 • gruppe 2:
  • ikke tilmeldt en bestemt læge
  • skal ikke have henvisning til speciallæger
  • skal selv betale forskellen, hvis prisen på behandling hos læge eller speciallæge er højere end tilskuddet.

Du kan se på dit sundhedskort hvilken sikringsgruppe, du er i. Langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1.

Sikringsgruppe 1
Hvis du er i gruppe 1, skal du have henvisning fra din læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Dog kræves der ikke henvisning til øre- og øjenlæge, tandplejer, tandlæge og kiropraktor.

Det er gratis at få hjælp hos læge eller speciallæge. Du skal dog være opmærksom på, at lægen/speciallægen skal have en aftale med regionen, og at nogle læger, som har en aftale, også tilbyder privat behandling, du selv skal betale for.

De praktiserende læger og speciallæger, du kan finde på listen over læger i dit område, har alle en aftale med regionen.

Tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp bliver automatisk trukket fra regningen, før du betaler. 

Sikringsgruppe 2

Hvis du er i gruppe 2, kan du frit søge behandling hos alle læger, speciallæger, tandlæger og kiropraktorer. Du skal have lægehenvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog, og fysioterapeuten, fodterapeuten eller psykologen skal have en aftale med regionen, for at du kan få tilskud.

Du får samme tilskud, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling. Læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter selv prisen for behandling. Hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet fra regionen, skal du selv betale forskellen, når du er i sikringsgruppe 2. 

Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale resten af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen.

Sikringsgrupper for børn og unge

Børn følger automatisk deres forældres valg af læge og sikringsgruppe. Har forældrene valgt hver sin læge, følger barnet moderen, medmindre forældrene aftaler andet.

Unge mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værge. 

  

Skift gruppe

Hvis du ønsker at skifte sikringsgruppe, træder virkningen i kraft senest 14 dage efter kommunen har modtaget din skriftlige anmodning. Fornyet gruppeskift kan tidligst finde sted 1 år herefter. Du får nyt sundhedskort ved gruppeskift.

Du kan også henvende dig til dit borgerservicecenter. 

 

Mine konsultationer

På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen. Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003.

 

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over afgørelser vedrørende sundhedskort eller gruppeskift, skal du sende klagen til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Klagen behandles af Patientombuddet.

 

Sø og vandhul

Søg om tilladelse

Her kan du ansøge om tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering, oprensning eller udvidelse af sø og vandhul.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Vand og Natur

Tlf: 88 72 40 84

E-mail: vand-natur@sonderborg.dk

Find vores åbningstider

Sønderborg-ordningen
00.24.00 Kommunale sammenslutninger, foreninger mv. i almindelighed

Søg tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Din foreningen kan søge tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Tilskuddet beregnes i forhold til foreningens aktive medlemmer under 25 år og foreningens udgifter i foregående kalenderår.

Ansøg via foreningsportalen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kultur, Event, Idræt & Fritid

Tlf: 88 72 42 12

E-mail: fritid@sonderborg.dk

Tilbagetrækning af samtykke

Tilbagetrækning af samtykke

Du kan til enhver tid trække et afgivet samtykke tilbage, der omfatter kommunens behandling af personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget inden tilbagetrækningen.

Det er vigtigt at angive hvor i kommunen samtykket er givet fx børnehave o.lign.

Behandling af personoplysninger der falder ind under kommunens myndighedsudøvelse er ikke omfattet af samtykke.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Databeskyttelsesrådgiveren

Tlf: 91 17 55 19

E-mail: dpo@sonderborg.dk

Find vores åbningstider

Tildeling af læseadgang til Digital Post
23.15.15

Henvendelse om læseadgang kan ske til Borgerservice

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til borgerservice via sikker post

Tlf: 88 72 40 06

Læs mere om læseadgang på borger.dk

Tilskud til lokaler
82.03 Leje af areal, ejendomme og lokaler til eget brug

Søg lokaletilskud

Du har mulighed for at søge tilskud til egne eller lejede lokaler til foreningsaktiviteter.

Tilskuddet bliver tildelt efter gældende regler, som du kan læse her

Hvis du ønsker at søge lokaletilskud, skal du søge via foreningsportalen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kultur, Event, Idræt & Fritid

Tlf: 88 72 42 12

E-mail: fritid@sonderborg.dk

Tilskud til tandbehandling i udlandet
Tandbehandling

Information om tilskud til tandbehandling

Hvis du går til tandlæge i udlandet kan du få tilskud.

Du får samme tilskud som i Danmark til tandbehandling.

Du får tilskud til de samme behandlinger, som er tilskudsberettigede i Danmark. Du kan f.eks ikke få tilskud til tandprotese eller kroner.

Vælger du behandling i udlandet, skal du selv afregne med tandlæge, og bagefter skal du søge tilskud hos Region Syddanmark.

Tilskud udbetales ved at du fremsender specificeret og kvitteret regning med dit navn, adresse, cpr.nr. til:

Region Syddanmark
Att.: EU-refusion
Damhaven 12
7100  Vejle

Beløbet overføres til din NEM konto.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Region Syddanmark

Tlf: 76 63 10 00

E-mail: kontakt@rsyd.dk

Læs mere om tilskud til tandbehandling her.

Uddannelse og vejledning for unge
17.27.19 Vejledning om valg af uddannelse og erhverv for unge mellem 15 og 17 år, 17.27.20 Vejledning om valg af uddannelse og erhverv for unge under 25 år, 54.18.08 Uddannelsesplan mv.

Få råd og vejledning om uddannelse

Går du i 7.-10. klasse eller er du mellem 15 og 24 år, så kan du får råd og vejledning om uddannelse hos din UU-vejleder. 

www.minvejleder.dk kan du finde din lokale UU-vejleder der kan hjælpe dig valg af uddannelse. 

På minuddannelse.dk kan du udfylde og opdatere din uddannelsesplan.

På optagelse.dk kan du tilmelde dig en ungdomsuddannelse.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Ungdommens Uddannelsesvejledning

Tlf: 8872 4424

E-mail: uu@sonderborg.dk

Gå til UU Sønderborgs hjemmeside

Udeservering og udstilling på offentlige arealer
04.01.14 Udlån/benyttelse af parker og anlæg, 05.14.00 Særlig råden over vejareal i almindelighed

Du skal søge om tilladelse til udeservering og udstilling på offentlige arealer

Hvis du ønsker at låne eller gøre brug af et vejareal til fx gadefest, loppemarked eller lignende, skal du ALTID først ansøge om dette hos kommunen.

Bemærk:

Ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 14 dage før, arrangementet begynder – dog må der påregnes længere sagsbehandlingstid i ferieperioder.

Læs vores regulativ for udeservering.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Projekt og Anlæg

Tlf: 88 72 64 00

E-mail: projektoganlaeg@sonderborg.dk

Udvidet helbredstillæg
32.03.14. Bistandstillæg og plejetillæg

Udvidet helbredstillæg

Du kan søge om udvidet helbredstillæg til briller, tandprotese/protesebehandling og fodpleje.

Ønsker du at søge om udvidet helbredstillæg, skal du søge digitalt via selvbetjeningslinket ovenfor. 

Det er kommunen som vurderer om udgiften eller behandlingen er nødvendig. Det gælder når du søger alle tre typer tillæg. 

Når du søger om tillæg til briller og tandprotese/protesebehandling, skal du søge om tilskud inden du bestiller eller får udført behandlingen.  Husk at indgive et prisoverslag sammen med din ansøgning.  Du får tilskuddet udbetalt som et engangsbeløb.

Når du søger om tillæg til fodpleje, skal du gøre det inden første behandling. Du skal som udgangspunkt kun ansøge en gang, hvorefter bevillingen er løbende. Du får tilskuddet udbetalt sammen med din pension.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til enkeltydelse via sikker post

Tlf: 88 72 64 00

Se mere om regler på borger.dk

Varmetillæg
32.03.14. Bistandstillæg og plejetillæg, 32.03.10 Varmetillæg

Søg om varmetillæg

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 01.01.2003. Varmetillægget kan dække en del af din udgift til varme.

Varmetillæg dækker udgifter til opvarmning, dvs. udgifter til køb af el, gas, olie og andre former for brændsel. Du kan ikke få dækket udgifter til drift og vedligeholdelse af selve varmekilden, fx udgifter til kontrol og reparation af et fyr.

Du kan få dækket udgifter til varme, uanset om du bor til leje eller ejer din bolig.

Du kan få hjælp til at ansøge varmetillæg ved personlig henvendelse i Borgerservice.

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler varmetillægget.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Udbetaling Danmark

Tlf: 7012 8061

Læs mere om varmetillæg på borger.dk

Vielse
23.01.00 Vielse/partnerskab i almindelighed

Sådan kan I blive gift

Hvis I skal giftes og bor i Danmark, skal I først indgive en ægteskabserklæring til bopælskommunen. Det gælder både, hvis det er et borgerligt eller et kirkeligt bryllup.

Bemærk særlige forhold:

Hvis en af jer ikke er født i Danmark skal kopi af pas og fødselsattest vedlægges ægteskabserklæringen. Hvis I ikke er nordiske statsborgere, skal I desuden vedlægge en kopi af opholdstilladelse/EU-opholdsbevis.

Hvis man er blevet enke/enkemand i Danmark skal original skifteretsattest med bevis for boets deling vedlægges.

Hvis I bor i udlandet og/eller har været gift før, kontakt os venligst for yderligere informationer.

Læs mere om vielser i Sønderborg Kommune her.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Borgerservice

Skriv til vielse via sikker post

Tlf: 88 72 51 84

VVM
01.16 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Husk miljøet når du starter ny virksomhed - anmeld VVM

Før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bilag 1 og 2 i VVM - bekendtgørelsen skal du/bygherren indgive skriftlig anmeldelse til kommunen.

Til anmeldelsen af anlæg opført på bilag 2, skal du/bygherren udfylde anmeldeskemaet i VVM - bekendtgørelsens bilag 5, for så vidt angår de for anlægget relevante forhold.

Kontakt Erhvervskontakten hvis du har behov for et anmeldelsesskema.

Hvis anmeldelsen sker i forbindelse med en ansøgning om miljøgodkendelse i det digitale system Byg & miljø, skal anmeldelsen tilsvarende indsendes i Byg & Miljø.

ZEROsport
04.04.00 Haller/indendørsanlæg i almindelighed

Bliv ZEROsport - certificeret

Klubhuse og idrætsanlæg der arbejder med at reducere energiforbrug og CO₂ - udledning kan søge om at blive certificeret.

ZEROsport er et samarbejde mellem ProjectZero og Sønderborg Kommune.

Ansøgninger kan indsendes løbende.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Kultur, Event, Idræt & Fritid

Tlf: 88 72 42 12

E-mail: fritid@sonderborg.dk

Læs mere om kriterierne her

Find vores åbningstider

Ældrebolig
27.45.00 Boligtilbud forældre og personer med handicap i almindelighed

Vær opmærksom på

at du her søger om en ældrebolig. Udfyld ansøgningsskemaet og send det til:

Job og Velfærd
Att: Visitationsafdelingen
Ellegårdvej 25 A
6400 Sønderborg

Du bliver kontaktet af en visitator, når vi har modtaget din ansøgning om ældrebolig.

Vil du vide mere om ældrebolig og/eller handicapegnede boliger, kan du få mere at vide her.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Visitationsafdelingen

Tlf: 88 72 45 23

E-mail: Velfaerd@sonderborg.dk