logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ansøgningsskema til aktivitetspuljen

Der gives tilskud til følgende formål: Aktiviteter der er med til at fremme kultur- og fritidstilbud samt andre folkelige aktiviteter, som ikke støttes gennem andre puljer.
Opdateret 30.01.2020

Der kan søges om tilskud til arrangementer, der afholdes i kalenderåret, hvor der søges, eller som planlægges i sæsonen (dog senest med udgangen af juni året efter). Ansøgningsfrist er den 1. september.

Der kan bl.a. søges om tilskud til

  • Aktiviteter som iværksættes i tilknytning til en forening, kreds eller gruppe af borgere
  • Deltagelse i stævner, cup o.l., som ikke er en del af det sædvanlige forløb for en folkeoplysende forening. Der kan bl.a. ydes tilskud til stævnegebyr samt kørsel.
  • Materialer/rekvisitter o.l. af folkeoplysende karakter, kan søges af foreninger, klubber og kredse som ikke kan søge eller modtage tilskud fra Sønderborg-Ordningen.
  • Afholdelse af aktiviteter/arrangementer – f.eks. stævner, musikarrangementer, kulturelle arrangementer o.l..
  • Støtte til Folkeuniversitetsarrangementer.

Der kan ikke ydes tilskud til forplejning.

Der kan gives direkte tilskud eller underskudsgaranti, og tilskud udbetales i det regnskabsår hvor deadline er.

Der skal forelægges dokumentation for anvendelsen af tilskuddet i form af en tilbagemelding.

(Hvilket beløb søges der om – og til hvad? Hvilke indtægter og udgifter forventes? Søges der tilskud andre steder? Hvad bidrager foreningen/arrangøren selv med?)
Filer skal være mindre end 20 MB.
Tilladte filtyper: pdf doc docx xls xlsx ods