logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ansøgningsskema til elitepuljen

Formål: Sønderborg Kommune ønsker at være med til at fremme muligheden for, at aktiviteter kan præsteres på højest mulige niveau.
Opdateret 31.01.2020

Ansøgningsfristen er 1. september.

Der ydes tilskud til:

  • godkendte folkeoplysende foreninger, som har fastsatte visioner og mål for målrettede elitetiltag
  • foreninger hvor visioner og mål er fastsat enten målrettet mod enkelte idrætsudøvere, hold eller aktiviteter.
  • foreninger som kan dokumentere, at de har de nødvendige ressourcer til gennemførelse af visionen samt målene for elitetiltagene.
  • foreninger som kan redegøre for, hvorledes de nødvendige ressourcer realiseres, således at visionen samt målene for elitetiltagene kan realiseres.
  • foreninger som kan dokumentere via regnskab samt budget for de kommende år, at de har tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at finansiere elitetiltagene nu og fremover.

Sønderborg Kommune støtter ikke via Elitepuljen professionelle aktiviteter organiseret i private virksomheder.

Se i øvrigt retningslinjerne på: retningslinjer elitepuljen 

Der skal efterfølgende forelægges dokumentation for anvendelsen af tilskuddet i form af en tilbagemelding og indsendelse af relevante bilag.

Adresse og telefonnr. (evt. mailadresse)
Filer skal være mindre end 20 MB.
Tilladte filtyper: txt pdf doc docx xls xlsx ods