logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Avnbølvej i Ullerup, Sønderborg

Sønderborg Kommune sælger nu rådhusbygningen, der tidligere husede Rådhuset for Sundeved Kommune, Avnbølvej 12 i Ullerup, 6400 Sønderborg.
Opdateret 08.03.2021

Grafik med salgsargumenter Avnbølvej 12

Byd på Rådhusbygningen og få en bygning med masser af anvendelsesmuligheder

Sønderborg Kommune sælger bygningen på Avnbølvej 12 i Ullerup. Bygningen husede tidligere Kommunekontoret i Sundeved Kommune. Bygningen har siden kommunesammenlægningen været brugt i forskellige kommunale sammenhænge, men skal nu ikke længere bruges i kommunal regi.

Bygningen er bygget sammen med Brandstationen og ved salget vil matriklen blive opdelt. Er du på udkig efter mange kvadratmeter tæt på motorvej i god afstand fra både Aabenraa, Flensborg og Sønderborg, så har vi bygningen til dig.

Bygningen rummer to etager med mange rum i mange forskellige størrelser. Der er flere toiletter, baderum og køkken. Til grunden hører en stor parkeringsplads, og der er i det hele taget rigtig mange muligheder for anvendelse.

Avnbøl-Ullerup er et aktivt lokalsamfund, med et utal af foreningsaktiviteter og et meget aktivt landsbylaug, der bl.a. administrerer Bakkensbro Aktivitets- og Kulturcenter. Der er cykelsti og gode busforbindelse til folkeskolen i Vester Sottrup og der er kun få km. til Eckersberg Friskolen i Blans.

Adresse og vejforhold

Adressen er Avnbølvej 12, 6400 Sønderborg. Der sælges ca. 4.300 m2 med indkørsel fra Avnbølvej. Der ligger en forhåndsgodkendelse på at genåbne udkørslen til Rosenvej med direkte adgang til grundens store parkeringsplads. Indkørsel til brandstation og ejendommen, der sælges, bliver opdelt.

Mod nord er der en offentlig sti fra Rosenvej til Avnbølvej. Stien er en del af indkørslen og stien skal bevares.

 

Omdannelse

Bygningen er godkendt til kontor. Hvis der skal ske en anvendelsesændring til fx boliger eller andet vil det kræve, at der ansøges om og opnås en byggetilladelse. Til byggesagsbehandlingen skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver. Se mere om proces for byggeansøgning under ”Dokumenter”.

Lejeaftale

På ejendommen er der en antennelejeaftale. Den kan opsiges med 12 mdr. varsel efter 3.9.2024. Der betales ca. 11.500 kr. årligt i leje.

Salg

Ejendomskontoret står til rådighed for fremvisning og drøftelser om ejendommen. Omkring bygningsmæssige forhold på ejendommen opfordres interessenter til at booke et møde via Erhvervsservice på 88 72 71 70 eller via mail på erhvervsservice@sonderborg.dk. Det kan bl.a. være behov for dette med henblik på afklaring af forhold omkring bygningens omdannelse til andre formål. Læs mere om processen i dokumentet ”Proces for byggesagsbehandling”.

Salget af ejendommen skal godkendes af byrådet. Bud, der er modtaget senest den 15. marts 2021 kl. 12.00 bliver forelagt for hhv. økonomiudvalget og byrådet den 21. og den 28. april.

Send købsaftalen via sikker mail til Sønderborg Kommune

Data

Der sælges del af bygning 1, bygning 2 (begge kontorer og liberale erhverv) og bygning 3 (carport).

 • Bygning 1 har jf. BBR et samlet bygningsareal på 485 m2
 • Bygning 2 har et areal på ca. 225 m2
 • Bygning 3, som er en carport, har et areal på 27 m2

Bygningerne er opført i hhv. i 1964 og 1973 og fremstår i dag som rødmuret bygning med skifertag.

Brandstationen er bygget sammen med det tidligere rådhus. Derfor vil der ske en udmatrikulering i forbindelse med salget som flugter Brandstationens brandmur mod syd. I forbindelse med salget vil der blive tinglyst en servitut, der giver køber adgang til at reparere taget, som efter udmatrikuleringen vil nå ind på nabomatriklen.

 • Udenoms areal på ca. 3.200 m2
 • Opvarmning: Gas
 • Forsyning: Varme og elforsyning vil blive adskilt før overtagelse. Herunder de 4 ”gadelamper”, der belyser parkeringspladsen.
 • Besigtigelse: Efter aftale med Ejendomskontoret på tlf. 88 72 40 72

Forurening og Jordbundsforhold

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering og den nordlige del af matriklen er kortlagt på vidensniveau V1 efter Jordforureningsloven. Interesserede er velkomne til at foretage ønskede jordbundsundersøgelser for egen regning og efter forudgående aftale med Ejendomskontoret. Det er et vilkår, at der fuldtud reetableres, hvis ejendommen ikke købes. Der henvises til Jordforureningsattest under dokumenter.

Skat

Den samlede ejendom er vurderet i 2018 og vi gør opmærksom på, at Sønderborg Kommune ikke er ansvarlig for fremtidige ejendomsvurdering og deraf afledte skatter.

Udbud- og salgsvilkår

 • Læs vores udbudsvilkår og salgsvilkår.
 • Bud afgives ved at indsende købstilbud (ligger under dokumenter) til Sønderborg Kommunes sikre mailpostkasse. Husk at udfylde overtagelsesdatoen og nødvendig data om virksomheden, der byder herunder købers CPR nr. eller CVR nr.
 • Bud fra virksomheder skal vedhæftes tegningsudskrift fra cvr-registeret, der er maksimalt 1 måned gammel på underskriftstidspunktet.
 • Vær opmærksom på, at modkrav eller vilkår fra budgivers side, vil gøre buddet ugyldigt.
 • Endelig stillingtagen til vindende bud vil først blive meddelt efter næstkommende byrådsmøde.
 • Antennelejeaftalen på bygningen overdrages til køber i forbindelse med overtagelsen.
 • Salget sker med fuld ansvarsfraskrivelse for sælger og som erhvervssalg.

Opdaterede dokumenter

Dato Ændring
11.02.2021 Opdateret købsaftale med nye vilkår for salg